Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик
ИмеОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер36.18 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewpz.org/sed-otcheti-riewpz/sedmichen otchet za perioda -22.11 - 26.11.2010.doc


ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК

ЗА ПЕРИОДА 22/11/2010г. - 26/11/2010г.


Брой проверени обекти*Брой дадени предписания


Брой съставени актове


Брой издадени наказателни постановленияБрой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от РИОСВ и МОСВ)


Постъпили суми от санкции в лв. през отчетния период

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности


26 бр.6 бр.11 бр.-


-


-


-


-

]


По-важни проверки :

Сектор “УО” – Разгледани 5 фирмени програми за извършване на дейности с отпадъци, утвърдена 1 с решение - на „Хидрострой-Инвест”АД-Панагюрище. 4 фирмени програми са върнати за доработка със задължителни предписания - на „В и К”-Пазарджик, „Братя Ангелови”ООД-Пещера, „Евровууд”ООД-Велинград и „Премиера 257”ООД-Велинград.

Издадени 4 решения за отказ за утвърждаване на програми на осн. чл.30(9) от ЗУО. Издадено решение на разрешителното по чл. 37 от ЗУО на „Пергам-ДК”ЕООД- София-площадка с. Хаджиево.

Издаден регистрационен документ на „Гео-Транс”ООД-гр.Пазарджик. - Проверка на „Пергам-ДК”ЕООД, пл-ка с. Хаджиево във вр. с чл.41(2) от ЗУО за издаване на разрешение за дейности с отпадъци.

Контролна проверка на „ КРИС-2002” ООД, гр. Пазарджик. Внос и търговия с мебели и строителни материали. Дадено предписание. Контролна проверка на „Елит-2” ООД, гр. Пазарджик. Производство на мебели. Дадено предписание.

Сектор “ВВППБ” – Асарел Медет АД – проверка на окисен отвал и ПСРВ – пломбирани са два крана на ПС под ПСРВ на “Екомедет” ЕООД.

Участие в комплексна проверка за незаконно строителство на яз. Доспат – съставени 4 констативни протокола и 2 предписания за изграждане на ЛПСОВ. Участие в комися в обл. служба „Земеделие”. Проверка на р. Елшишка по сигнал за понижено рН на реката – взети са водни проби, съвместно с БД „ИБР”.


Направление Въздух – Проверени обекти : “Асарел Медет”” АД – гр. Панагюрище – проверка по реда на ЗЧАВ. Извършено контролно измерване на емисиите от ПКЦ.

Сектор “Превантивна дейност” - за ОВОС и ЕО – Съставени са 3 акта за нарушения на глава шеста на ЗООС.

 • решения за преценяване на необходимостта от ЕО – 1бр.;

 • решения за преценяване на необходимостта от ЕО – 1 бр. ;

 • участие в ЕС за устройство на териториите към общините ;

КПКЗ - извършени 3 проверки на действащи обекти във връзка с предложено разширение на обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

ОХВ – извършени 5 планови провеки , съставени 6 акта за нарушения на ЗУО.

Сектор “ ЗП” – 10 обектa, 14 проверки от които : 7 в резерват „ Мантарица”, резерват „Купена” и „ Дупката” (местности : „Снежанка”, „Пропадналица”, „Гирето”- Ливадата” , „Грамадите”) включително събота и неделя. Участие в работна среща във връзка със собствеността на ЗМ „Атолука”. Проверка във връзка с инвестиционно предложение – с. Лесичево. Издадени: 1 оценка качество на доклад по ОС , 3 писма, 5 становища и 4 решения. Проведена акция на 24.11.2010 г. със съдействие на специални полицейски сили от гр. Пловдив във връзка с незаконна сеч в резерват „Купена” - съставени са 2 акта.


Таблица 2


Брой проверени обекти по документи


Брой издадени становища

Брой дадени предписания за несъответствие на избраните кодове за класификация на отпадъци /неутвърдени работни листа – брой отпадъци/

Брой листове за съответствието на избрания код

с вида на отпадъка - /утвърдени отпадъци - брой/

13 бр.9 бр.


10 бр.
35 бр.
Таблица 2

 1. „ВАС – 98” ООД - обект Ракитово

 2. „Асарел Медет” АД – обект Панагюрище

 3. „Стобог” ООД – обект м. „Горно долене”, землището на с. Драгиново

 4. ЕТ „КАЙ –Николай Стоилов” – обект гр. Пазарджик

 5. „Флора Н” ООД – обект с. Паталеница

 6. „ОМВ България” ООД

 • „ТО с бензиностанция” – АМ „Тракия”

 • „ ТК с бензиностанция” – с. Виноградец

 1. „Лем Комерс” ООД – обект с. Главиница

 2. „Автоелива” ЕООД – обект с. Звъничево

 3. „Бесатур” АД – обект гр. Пазарджик
Стр. от

Свързани:

Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
По-важни резултати от контролната дейност през месец декември 2010 г. 10 акта за административни нарушения съставиха експертите на...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец декември 2011 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през декември 2011г са проверени 84 обекта, като са извършени 96 проверки по...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец февруари 2012 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през февруари 2012 г са проверени 68 обекта, в които са извършени 79 проверки...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
По-важни резултати от контролната дейност през януари 2011 г. 9 акта за административни нарушения съставиха експертите на риосв-пазарджик...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Взети са водни проби. Резултатите от извършените физикохимични анализи дават основание риосв-пазарджик да наложи на оператора „Свиком”ад...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Пет-Интернешънъл”еоод във връзка с условията в разрешителното, 2 проверки на нови фирми –„сд бодис-2000-Илчеви съдружие”- пазарджик...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Постъпили суми от санкции в лв. /Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Постъпили суми от санкции в лв. /Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Постъпили суми от санкции в лв. /Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени...
Отчет за контролната дейност на риосв пазарджик iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Постъпили суми от санкции в лв. /Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом