Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
ИмеНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
страница3/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/rtf/341010.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Закон за задълженията и

данъците (ЗЗД);

Търговски закон (ТЗ) и др.

3. Извършва дейности,

Компютри и свързаният

Тарифи и общи условия за

Изготвяне на оферти

Убедителност;

свързани с продажбите

с тях софтуер, различни

публикуване на реклама.

за клиенти и

Комуникативност;

на рекламна площ и

видове периферни

Технически изисквания за

рекламодатели.

Творческо мислене;

привличане на

устройства, копирна

приемане на реклама - рекламна

Изчисляване

Въображение;

рекламодатели.

техника и др.

площ, цветност, рекламен

стойността на реклама

Организационни

Набира реклама за

Средства за изпращане

бюджет.

по тарифа.

умения;

изданията (вестници,

на материалите по

Видове реклама и рекламни

Консултиране на

Комбинативност;

списания, специални

електронен път: локална

рубрики.

клиенти.

Коректност;

приложения, електронни

мрежа, интернет,

Структура на вестник и списание.

Водене на делови

Лоялност;

издания).

електронна поща.

Пресреклама и нейната

разговори при

Инициативност;

Изготвя оферти за

Указания и

специфика - целеви групи,

продажба.

Умения за работа в

публикуване на реклами.

справочници за

тиражи.

Прилагане на техники

екип;

Подготвя сключването на

използване на

Технологични срокове за

за установяване,

Умения за

рекламни договори по

съответния пакет

приемане и производство на

поддържане и

презентиране на

образец.

приложни програми.

реклама.

финализиране на

печатни издания.

Поддържа контакти с

Рекламно-справочни и

Основни принципи и фази на

контакти.рекламни агенции и

информационни

предпечатната подготовка.

Следене и анализ наклиенти.

материали: рекламни

Печатен процес.Използвани

рекламата в печатнитеКонсултира клиенти

тарифи,

технологии.

издания.относно оформлението,

вътрешно-фирмена

Основни термини в

Предлаганеразположението на

документация, бланки,

полиграфията.

изработването нарекламата, специалните

формуляри,

Етика на деловото общуване.

проекти за рекламниприложения,

информационни

Правила за създаване на

карета - текст,условията за реклама и

бюлетини, справочници,

професионални контакти и за

цветност, шрифт,др.

нормативни актове и

осъществяване на делова

визия.Приема и обработва

разпоредби и др.

кореспонденция.

Работа с първичнирекламни поръчки,

счетоводни документи.изчислява цени, издава

необходимите документи.

Следи за качеството на

публикуваната реклама.

Обработва рекламации.

4. Осъществява

Компютри и свързаният

Търговия на едро и дребно на

Ситуационен анализ:

Умения за работа в

изпълнителски функции в

с тях софтуер, различни

печатни издания.

Наблюдение и анализ

екип;

сферата на

видове периферни

Маркетингови проучвания.

на пазара на

Организационни

разпространението на

устройства, копирна

Функции и значение на

собствени и чужди

умения;

печатни издания.

техника и др.

разпространението за

печатни издания.

Комуникативност;

Привлича, консултира и

Средства за изпращане

издателството.

Предложения за

Търговски умения;

обслужва клиенти във

на материалите по

Организационни структури и

оптимизиране на

Инициативност;

връзка с

електронен път: локална

връзки с останалите звена в

разпространителските

Комбинативност;

разпространението.

мрежа, интернет,

издателството.

процеси, мерки за

Дисциплинираност;

Обработва заявки за

електронна поща.

Правила и особености при

насърчаване на

Съобразителност;

доставка на печатни

Бланки и формуляри,

създаване на професионални

тиражите.

Лоялност;

издания.

отчети и

контакти, респ. осъществяване

Прогнозиране.

Професионален

Оптимизира количествата

бизнес-документация,

на делова кореспонденция.

Прилагане на техники

морал.

тираж съобразно

договори,

Договорни отношения и

за мотивация наобстоятелствата, имащи

приемо-предавателни

търговски условия.

търговците на едро иотношение към

протоколи, заявки и др.

Логистика.

дребно.продажбите.Видове продажби на печатни

Контролиране наОрганизираиздания.

заявен и доставенобработването,Условия за абонамент и доставка

тираж.приемането на брака ина печатни издания. Видове

Генериране на справкианализира причините затираж, нереализирана

във връзка снереализиранатапродукция и начини за тяхната

разпространението напродукция.обработка.

печатни издания.Организира доставките наВидове разпространение на

печатни издания допечатни издания.

крайните клиенти, катоРазпространителски фирми.

оптимизираЕтика на деловото общуване.

транспортните разходи.

5. Извършва дейности по

Компютри и свързаният

Снабдяване и организация на

Сравняване на цени,

Организационни

снабдяването и

с тях софтуер, различни

складовото стопанство.

условия на доставка,

умения;

складовото стопанство.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант" в сила от 26. 01. 2007 г
Наредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом