Програма „право на ес срок на обучение
ИмеПрограма „право на ес срок на обучение
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер31.28 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.eubg.eu/upload/files/1842532564_01 Predstaviane 2012.doc

Софийски университет „Свети Климент Охридски”

Европейски университетски център – Нанси Университет на Страсбург

Център за продължаващо обучение към ЮФ на СУ


НИП ИПА ДИ ИЕП


Международна магистърска програма „Право на ЕС”

Под патронажа на Министър-председателя на Република България и Посланика на Френската република

_________________________www.eubg.eu______________________


МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРАВО НА ЕС”


Срок на обучение: 2 семестъра, 1 година (октомври-юли)

Форма на обучение: редовна

Език на обучение: български, френски и английски език (с осигурен превод на български език)

Двойно дипломиране: българска магистърска степен и френска магистърска или университетска степен

Ръководители на програмата: проф. д-р Благой Видин, доц. д.ю.н. Атанас Семов

Годишна такса за обучение: 3 160 лв.


Международната магистърска програма е съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Университетите на Лотарингия (бивш университет Нанси-2) и Страсбург, Франция, с участието и на преподаватели от Париж, Бордо и Ница (Франция), Брюксел, Льовен и Брюж (Белгия), Венеция (Италия), съдии и референти от Съда на ЕС в Люксембург и др.

Програмата предлага задълбочено професионално обучение на вече запозната с европейската правна проблематика аудитория. Обучението се отличава със своята практическа насоченост във връзка с успешното членство на Република България в ЕС. Предназначението на Програмата е да предоставя задълбочени и практически приложими знания и умения за създаването и прилагането на специфичното Право на ЕС и за функционирането на институционната и съдебната система на ЕС.

Преподаването се осъществява от най-добрите български и чуждестранни специалисти, сред които бившият Директор на правната дирекция на Съвета на ЕС проф. Жан-Пол Жаке; Президентът на Университета на Старсбург (2003-2008 г.) и Директор на Академията по правата на човека – Венеция проф. Флоранс Беноа-Ромер; професорите Жоел Ридо (Ница), Жан-Клод Готрон (Бордо), Жан-Дени Мутон (Нанси), Мари Франс Кристоф-Чакалов и проф. Ален Бюзле (Париж), проф. Ив Пети (Нанси), доц. Фабиен Ков-Газен (Страсбург) и много други (общо над 20 различни лектори всяка година).

Програмата се осъществява от 2006 г. и в нея досега са взели участие над 130 магистрати, над 150 служители от всички министерства и други звена на държавната администрация и други над 100 адвокати, нотариуси, други юристи и специалисти.

Програмата е създадена като обучение за практикуващи специалисти, които работят в държавната администрация, съдебната система, дипломатическата служба или реалния бизнес, но е отворена и все по-привлекателна за завършващи студенти. Програмата за специалисти (предвидена е и програма и за неюристи, с различно от изброеното по-долу образование) е отворена само за кандидати, завършили бакалавърска (или магистърска) степен с успех не по-малко от „Добър” по специалностите „Право”, „Международни отношения", „Международни икономически отношения”, „Публична администрация” и „Европеистика”.

Магистърската програма е с продължителност една учебна година, 2 семестъра, 60 кредита по системата EСTS съгласно приложения Учебен план.

В края на програмата успешно завършилите и в срок получават две дипломи: за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър по Международни отношения – Право на ЕС” от Софийския университет и Университетски диплом за специализация (не е магистърска степен) от Университетите на Лотарингия и Страсбург, Франция и Софийския университет.

Магистрантите, които владеят добре френски език, могат да се запишат срещу допълнително заплащане от 520 лв. като студенти едновременно към СУ и Университета на Лотарингия, Франция. Те полагат изпити и защитават магистърска теза на френски език, което им позволява да получат две дипломи за магистърска степен – диплом за магистърска степен (М2) от Университета на Лотарингия, Франция, и от СУ.

Магистърската степен не дава юридическа правоспособност. Завършилите магистърската програма могат да работят по специалността у нас и в чужбина – както в държавни и международни органи и организации, така и в частния сектор или в неправителствени структури.

1504 София, бул. „Цар Освободител” № 15, СУ-ЮФ, к-т 313, 02/ 98 777 51, office@eubg.eu


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Програма „право на ес срок на обучение iconРешение от 4 ноември 2003 г по съществото на жалба №13/2002
Европейска социална харта (ревизирана): чл. 15, т. 1 – право на обучение на лица с увреждания; чл. 17, т. 1 – право на децата и младежите...

Програма „право на ес срок на обучение iconПрограма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници
Третиот дел е посветен на процесот на создавање на меѓународното право, преку третирање на изворите на меѓународното право и толкувањето...

Програма „право на ес срок на обучение iconВъпросник по гражданско право-обща част редовно обучение
Понятие за гражданско право. Частно и публично, частно и гражданско право. Дуализъм и монизъм на частното право. Съпоставка на гражданското...

Програма „право на ес срок на обучение iconЕ лицензиран от Националната агенция за професионално обазование и обучение към Министерския съвет с Лицензия №200712543 за Център за професионално обучение с
А за Доставчик на услуги за професионално обучение, което му дава право да провежда безплатни курсове по оперативна програма “Развитие...

Програма „право на ес срок на обучение iconЦентър за продължаващо обучение към юф на су програма по Европейско право
Вашето включване в нашата инициатива разбираме като израз на интерес към дълбините на европейското право – но и като особено ангажиращо...

Програма „право на ес срок на обучение iconРешение от 22 май 2003 г на І отделение на Съда
Чл. 6, т. 1: право на достъп до съд при спор относно граждански права и задължения; право на произнасяне в разумен срок; чл. 8: право...

Програма „право на ес срок на обучение iconДа се изгради интегрирана система за обучение на регионално ниво в областта на прилагането на европейското право това е една от основните цели на проекта
Техническа помощ за Института по публична администрация за изграждане на мрежа от регионални центрове за обучение по изпълнение и...

Програма „право на ес срок на обучение iconСтудентите-магистри платено обучение нямат право на стипендия – чл. 1, ал. 1, т. 1 на пмс 90/2000г. – редакция от 29. 10. 2002г
...

Програма „право на ес срок на обучение iconЗаконността на задържането; чл. 6, т. 1
Чл. 3: забрана на изтезанията; чл. 5, т. 4: право да се обжалва законността на задържането; чл. 6, т. 1: право на гледане на делото...

Програма „право на ес срок на обучение iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Лишаване от свобода” за срок от Четири месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 Нк изтърпяването на наказанието е отложено за срок...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом