Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
ИмеДипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер34.64 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-2103.doc


Университет за Национално и Световно Стопанство


Факултет:Икономика на инфраструктурата


Катедра:Национална и регионална сигурност


дипломна работа


На тема:

Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие


Разработил: Научен ръководител:

Проф.д-р ик. н. Нансен Бехар


София 2004

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание 2

Заявление 3

Увод 4

Търговия с оръжие-характеристика 6

Предпоставки за развитие Икономически предпоставки 8

Политико-икономически предпоставки 10


Оръжеен пазар 13

Интензификация на търговията с оръжие 14

Сътрудничество на основата на патенти и други 27

Икономическите отношения и търговията с оръжие 30

Особенности на развитието на търговията с оръжие 37

Структура на бизнеса 39

Развитие и тенденции в търговията с оръжие 46

Тенденции в производството на оръжие 49

Влияние на търговията с оръжие върху международните отношения 52

Конфликтите международните отношения и търговията с оръжие 58

Политика на държавите в износа на оръжие 64

Отражение на глобализацията върху търговията с оръжие 66

Правна уредба и контрол върху търговията с оръжие 69

Емпирично изследване 71

Заключение 73

Приложения 74

Библиография 82


УВОД

В международната търговия настъпиха редица изменения след края на “Студената война”. Появиха се редица нови държави след разпадането на СССР и Югославия. Тези изменения оказаха голямо влияние върху търговията в световен мащаб и в частност върху търговията с оръжие. Като наследници на един от най-големите производители и износители на оръжие в света, тези държави се включиха в международната търговия с оръжие, като нови износители. От друга страна сме свидетели на глобализацията и интернационализацията световната икономика, а това е пряк резултат от международната търговия.

Обект на изследване в моята работа се явява международната търговия с оръжие. Пряко отражение върху, която дават посочените фактори.

Предмета на работата ми са тенденциите, които се наблюдават в развитието на търговията на оръжие . Трябва да се обърне внимание и на влиянието, което оказва търговията с оръжие върху производството на оръжие. След годините на “Студената война” бяхме свидетели на намаление на търговията и производството в сектора на отбранителните продукти. Но видяхме на какво е способен световния тероризъм, визирайки атентатите на 11.09.2001, за това като следствие от това се забелязва увеличение на разходите за военни цели. Върху търговията с оръжие за напред голямо влияние ще оказва тероризма в световен мащаб. Този факт дава представа за ключовото място, което ще заема този отрасъл и през XXІ век.

Целта на изследването е определяне и прогнозиране на основните тенденции в търговията с оръжие. Конкретните задачи на работата са:

Анализ на теоретични и емпирични факти.

Извличане на съответните изводи от набраната информация.

Определяне на тренд на развитие на търговията с оръжие.


Оръжието е специфична стока, която служи за задоволяване на отбранителните потребности на отделните държави. За някои държави търговията с оръжие е основен канал за доставка на тази специфична стока от страните производителки. Главната особеност на оръжието и бойната техника, като стока се заключва в това, че тя не задоволява пряко човешки потребности.

Търговията с оръжие носи огромни печалби за фирмите производителки на оръжие и се явява мощно средство за влияние във външната политика. Също така оказва въздействие върху международната ситуация в редица региони по света. За много страни износът на оръжие се превърна в част от външната им политика.

Военните разходи в света през “Студената война” отбелязваха един траен темп на растеж, за да стигнат своя пик, около 1985 година с 1213,2 милиарда долара. След края на “Студената война” за кратко спаднаха до нива от 812,5 милиарда долара през 1997 година и 785,3 милиарда долара през 1998 година, но настоящата ситуация в света наложи да се увеличат разходите за военни цели, във връзка с вълната от тероризъм заляла света.


.................


Свързани:

Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие iconДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
В зависимост от това, коя от страните поема риска и всички задължения, свързани с експлоатацията на обекта: бруто и нето лизинг
Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие iconДипломна работа
Тема: Възпитанието и развитието на ромските деца в неравностойно социално положение
Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие icon1. Тенденции за развитието на танковото въоръжение в съвремен­ните армии
В днешно време танкът се разглежда като оръжие за близък (контактен) бой, действащо на принципа „виждам–стрелям“
Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие iconДипломна работа
Например погрешно е да се използват изрази като „Тук ще анализираме състоянието и развитието на финансовите услуги ”. Правилната...
Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие iconДипломна работа
Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)
Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа На тема: Тенденции в развитието на международната търговия с оръжие iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом