Заседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
ИмеЗаседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер14.22 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.bhma.eu/prot2.doc
П Р О Т О К О Л


№ 2


На 08 август 2002 г. в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “АСОЦИАЦИЯ НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ” Присъстваха всички членове на Управителния съвет, както и контральора, който има право на съвещателен глас.

От членовете на управителния съвет лично присъстваха:

  1. проф. д.р Ангел Блажев Мирчев

  2. доц. Д.р Николай Димов Ралев

  3. д-р Радостин Дичев

  4. д-р Мими Стойчева

  5. д-р Георги Габровски

  6. адв. Петър Владов

  7. д-р Иван Зайков

  8. д-р Николай Шарков

  9. д-р Атанас Кондурджиев

С д-р Илко Семерджиев и д-р Хасан Адемов на основание чл. 22, ал. 3 се установи двустранта телефонна връзка, която гарантира устоновяване самоличността на лицата и позволява участието им в заседанието и обсъждането на въпросите.

На заседанието присъства и контрольора д-р Божидар Рангочев

Събранието се ръководи от проф. Д-р ик.науки Ангел Мирчев.

За протоколчик бе избран адв. Петър Владов.

Ръководителят на събранието предложи следния дневен ред:

  1. Делегиране права на Председателя, с оглед разпореждането на Варненския окръжен съд.

Съвета единодушно прие предложения дневен ред.

Във връзка с направената молба за вписване на промени по представителството на Сдружението във Варненския окръжен съд и във връзка с взетото решение на Управителния съвет на заседанието му на 16.02.2002 г. в гр. Бургас, на което делегира права на Председателя да представлява в национален и международен мащаб Сдружението, събранието след като обсъди, че следва председателят да ръководи и представлява сдружението еднолично в изпълнение решенията на Общото събрание и на УС и на основание чл. 31, т. 1 от ЗЮЛНЦ, с пълно мнозинство взе следното решение:

Делегира на Председателя на УС на “Асоциация на здравните мениджъри в България” представителните си власти.

Възлага на Председателя на УС да представлява Сдружението в страната и чужбина.

Възлага на Председателя за извърши необходимите действия по вписване на промяната по партидата на сдружението във ВОС.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.


Председател: Протоколчик:

Свързани:

Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconПротоко л
Днес 27. 12. 2002 г по електронен път чрез е майл и конферентна връзка се проведе заседание на Управителния съвет на Асоциацията...
Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconЧленовете на Асоциацията на здравните мениджъри България
България. Възникна нова професионална общност – на здравните мениджъри, която има своето съществено място в българското здравеопазване...
Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconСписък на кандидатите подали молби за получаване на членство в "Асоциация на Здравните Мениджъри в България"
Списък на кандидатите подали молби за получаване на членство в “Асоциация на Здравните Мениджъри в България”
Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconВ управителния съвет на насгб
На 25. 06. 2012 г в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на сляпо-глухите в България...
Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
...
Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconПриятели от близо и далеч Пресконференция 9 Делници и празници
На 05 април 2013 г от 11 ч в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите...
Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconЗаседание на Управителния съвет на "Клуб на привържениците на Фолксваген в България"
Днес, 08. 02. 2009г., се проведе заседание на Управителния съвет на “Клуб на привържениците на Фолксваген в България”, ф д. №8257/2005г.,...
Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconПротокол №22 От
Извънредно заседание на Управителния съвет на Българска Макроикономическа Асоциация
Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconПарламентарен шеф №1 в Банско Вл. Колчагов стана член на Управителния съвет на напос-рб
Председателят на Общинския съвет в Банско Владимир Колчагов бе избран за член на Управителния съвет на Националната асоциация на...
Заседание на Управителния съвет на \"асоциация на здравните мениджъри в българия\" iconЗаседание на Управителния съвет на
На 14. 01. 2008 г., понеделник, в Ректората на су "Климент Охридски", под председателството на Венцислав Стойков се проведе заседание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом