Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер152.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/164Doklad-HIV-tub.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д


на Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


Относно: представяне на Националната политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза в Република България.


На свое извънредно заседание, проведено на 4 април 2008 г., Комисията по здравеопазването проведе изслушване на ръководството на Министерство на здравеопазването относно Националната политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза в Република България.


На заседанието присъстваха проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването, д-р Емил Райнов, заместник–министър на здравеопазването и председател на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, д-р Валери Цеков, заместник–министър на здравеопазването, д-р Матей Матеев, заместник–министър на здравеопазването, д-р Атанас Додов, заместник–министър на здравеопазването, доц. Красимир Гигов, главен секретар в Министерството на здравеопазването, доц. Жасмина Мирчева, началник на кабинет на министъра на здравеопазването, г-жа Янка Кюркчиева, парламентарен секретар на Министерството на здравеопазването, доц. Денчо Османлиев, национален консултант по пневмология и фтизиатрия, проф. Христо Тасков, заместник-директор на НЦЗПБ и заместник-председател на Експертния съвет по СПИН и полово предавани инфекции към Министерството на здравеопазването, доц. Димитър Попов, председател на Българското дружество по белодробни болести, директори на дирекции и експерти в Министерството на здравеопазването.


Основните аспекти на Националната политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза в Република България бяха представени пред народните представители от д-р Тонка Върлева, началник отдел "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции" в Министерството на здравеопазването, директор на програмите "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и главен секретар на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза към Министерския съвет.


В експозето си тя се спря на следните аспекти на Националната политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза в Република България:


І. По отношение на дейностите по превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България.


1. Данни за СПИН по света.

Пандемията от ХИВ продължава да бъде най-сериозният проблем за здравеопазването в областта на инфекциозните заболявания. През 2007 год. броят на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в света е 33.2 милиона по данни на Световната здравна организация и Програмата на ООН за ХИВ/СПИН. Повече от 6800 души се инфектират с вируса всеки ден и повече от 5700 човека умират от СПИН, като основна причина за това е не добрия достъп до услуги по превенция и лечение, сочи доклад на двете организации от края на миналата година. 1.5 милиона са децата, инфектирани с вируса на СПИН.

Суб-Сахарна Африка продължава да е най-сериозно засегнатия регион от света и там СПИН продължава да бъде водеща причина за смъртността сред населението. Общият брой на смъртните случаи през 2007 г. в световен мащаб е 2.1 милиона, като 76% от това число са смъртните случаи във въпросния регион. В Западна и Централна Европа най-мащабна е епидемията от ХИВ в Испания, Италия, Франция и Великобритания. По отношение на Централна Европа през 2006 год. статистиката сочи, че в Полша са регистрирани нови 750 ХИВ-позитивни лица, в Турция - 290, а в Румъния - 180. Броят на хората, живеещи с ХИВ/СПИН през 2007 г. в Източна Европа и Централна Азия е бил 1.6 милиона като през изминалата година са били регистрирани нови 150 000 ХИВ-позитивни лица. Най-сериозни размери в този регион пандемията достига в Русия /общо 370 000 ХИВ-позитивни през 2006 г./ и Украйна /общо 16 094 ХИВ-позитивни през 2006 г./


2. Данни за СПИН в България.

В България към 03.04.2008 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 846 ХИВ - позитивни лица.

Броят на новорегистрираните през 2007 г. ХИВ - позитивни лица е 126 лица, от които 105 мъже и 21 жени. Анализът на данните показва, че 83 % от новорегистрираните са мъже и 17 % - жени. За сравнение до 2006 г.. 67 % от инфектираните бяха мъже и 33 % - жени, т.е. наблюдава се значително повишаване на броя на ХИВ-позитивните мъже.

През отчетния период са регистрирани ХИВ - позитивни лица в много широки възрастови граници от 16 до 76 години, като средната възраст при мъжете е 37 години, а при жените 35 години. Засегнати са всички възрастови групи и отново се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. 9 % от новорегистрираните т. г. са във възрастовата група между 15 -19 години и 38 % между 25-29 години.

По път на инфектиране през 2007 г. се очертават две особено уязвими трупи: 33 % от новорегистрираните са лица употребяващи интравенозни наркотици, а 18 % са мъже, които са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже. При 45 % основният път на предаване е при хетеросексуални контакти, от които 17 % са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. Запазва се тревожната тенденция да се откриват нови ХИВ — позитивни интравенозни наркомани, като от 1986 до 31.12.2007 г. общият им брой достигна 109 лица.

Данните показват, че близо 70% от новооткритите през 2007 г. лица са от София -град ( 40 лица ) и региона на Пловдив ( 44 лица).


Д-р Върлева подчерта, че България в момента се намира в една благоприятна ситуация по отношение на СПИН, но не следва да бъдат пренебрегвани обезпокоителни индикатори, като например, разпространението на Хепатит-В и Хепатит-С в групата на интравенозните наркомани. Според данните на Центъра по заразни и паразитни болести над 63 на сто от изследваните в десет региона интравенозни наркомани са носители на Хепатит-С. Това е показател за рискови инжекционни практики при интравенозни наркомани (ползване на общи игли и спринцовки), което на практика е предвестник, ако не се вземат адекватни мерки, за разпространението и на СПИН.

Добро постижение за България е ниската стойност на показателя за вертикална трансмисия майка-дете - 1 на сто. Това е резултат от въведената през 1998 г. профилактика на ХИВ позитивните бременни. През този период 40 ХИВ- позитивни жени са родили над 45 деца и само пет от тях са с ХИВ-позитивен статут.

3. Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".

През 2003 г. на базата на подписано Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерство на здравеопазването на Република България и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария започва изпълнението на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".

Основната й цел е запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет за работа по проблемите на ХИВ/СПИН, изпълнение на ефективни стратегии за ограничаване на рисковите поведения сред уязвимите групи, осигуряване на достъп до грижи й качествено лечение на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Програмата е насочена към превенция на заболяването сред следните най-уязвими групи - интравенозни наркомани, проституиращи жени и мъже, ромска общност, млади хора, хора, живеещи с ХИВ/СПИН, мъже, практикуващи секс с мъже и хора, лишени от свобода.

Това е най-мащабната превантивна здравна програма в страната - в различните дейности по нея са ангажирани над 650 консултанти, експерти и сътрудници, здравни специалисти. По линия на програмата са обучени 2622 медицински специалисти, социални работници, сътрудници на терен за работа с уязвимите групи, учители, психолози и млади хора, които работят в сферата на здравното образование.

Тя е структурирана в осем компонента, които се изпълняват на национално и местно равнище в 19 общини. В 10 от най-големите общини, в които има съсредоточени повече от една рискови групи, са разкрити местни координационни офиси по СПИН, които координират изпълнението на дейностите на регионално ниво.

Партньори на Програмата са Националния център по заразни и паразитни болести, 12 регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, 4 медицински университета, 44 училищни настоятелства и 12 неправителствени организации за реализиране на проекти в областта на здравното образование, както и 32 неправителствени организации за работа сред уязвими групи. 138 училища от 13 общини работят за поетапно въвеждането на здравно образование и развитие на политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН.

В изпълнение на дейностите по Програмата са изградени и функционират 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН /КАБКИС/, 1 национално и 9 регионални звена за второ поколение епидемиологичен надзор, 5 нископрагови центъра за интравенозни наркомани, 8 здравно-социални центъра, базирани в ромска общност и 12 мобилни медицински кабинета за достигане на терен до представителите на уязвимите групи. Като постижение на програмата беше отбелязано въвеждането на бързия тест за СПИН, който дава резултат в рамките на десет минути, докато лицето се консултира. Също така беше отбелязано, че превенцията на ХИВ и СПИН чрез скрининг и работа на терен с уязвими групи и популяризиране на употребата на презервативи на практика е пряко свързана с превенцията и на други социално значими и полово предавани инфекции.


С Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» на практика се поставя началото на децентрализацията на лечението на хората, живеещи с ХИВ/СПИН у нас. Със средства от нея е осъвременено медицинското оборудване в отделението към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров" в София и са обособени и ремонтирани 3 нови сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН в МБАЛ "Св. Марина"-Варна, УМБАЛ „Св. Георги"-Пловдив и Университетска болница „Д-р Георги Странски"-Плевен. Финансово се подкрепят дейностите на 3 кабинета за психо-социална подкрепа за хората живеещи с ХИВ/СПИН, техните близки и партньори - два центъра в София и един във Варна.


ІІ. По отношение на дейностите по контрола на туберкулозата в България.

По предварителни данни на Националния център по здравна информация (НЦЗИ) през 2007 г. в България са регистрирани нови 2853 болни с туберкулоза, от които 1824 мъже и 1029 жени. От тях болните с туберкулоза на дихателните органи са 2545, а тези с извънбелодробна туберкулоза са 308. Отчита се намаляване на броя на новите болни с туберкулоза, които през 2006 г. са били 3011 души.


На заседанието си на 21 март 2008 г. Народното събрание ратифицира Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването на Република България. Предоставената безвъзмездна помощ от Глобалния фонд е на обща стойност 7 048 835 евро за първите две години от изпълнението на Програмата.


Споразумението и „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г." представляват институционалната рамка на контрола на туберкулозата в страната. Значителни са финансовите и материални ресурси, отделяни у нас за изследване и лечение на туберкулозата. Затова профилактиката, превенцията и контролът на това заболяване са едни от приоритетните задачи на обществото, както и на здравната ни система.


Един от основните приоритети през тази година е изграждане на рационална функционираща система от микробиологични лаборатории за диагностика на туберкулозата. В изпълнение. на изискванията на СЗО през 2007 г. Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ беше утвърдена за следващите 2 години от Супранационалната лаборатория на СЗО в Италия. Това поставя начало на разширяването на Националната система за външна оценка на качеството на лабораторната диагностика на туберкулозата. Лабораториите ще бъдат структурирани в три нива в зависимост от методите на диагностика. Оборудването и снабдяването им с консумативи ще става в зависимост от обема дейност и нивото на диагностика.

В изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата" през 2007 г. от бюджета на МЗ бяха осигурени и разпределени диагностикуми и консумативи за туберкулоза за нуждите на лабораториите в страната на стойност 90 000 лв. и лекарства за химиопрофилактика на лицата с латентна туберкулозна инфекция на стойност 16 000 лв. Лечението е напълно безплатно за пациентите с туберкулоза и съдържа основните препоръчани от СЗО лекарства, за които през 2007 г. МЗ отдели 1 млн. лева.

Основен приоритет е засилване на профилактиката и на контрола на мултирезистентната туберкулоза (МDR-ТВ). Болните с тази форма на заболяването са средно 50 души годишно. В изпълнение на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България" през тази година нашата страна заплати необходимата такса за кандидатстване пред Green Light Committee (GLC) към СЗО. След одобрението ни ще бъдат осигурени необходимите лекарства на значително по-ниски цени.

Разработени са актуализирани форми за регистриране на пациентите с туберкулоза и съобщаване на изхода от лечението им в съответствие с препоръките на СЗО. Те ще послужат като основа за изграждане на информационната система за епидемиологичен надзор над заболяването, в която ще бъдат включени всички лечебни заведения, осъществяващи контрол над туберкулозата.

Изготвено е Национално ръководство и стандартни оперативни процедури за диагностика и лечение на туберкулозата, което е предназначено за всички нива и етапи на контрола на заболяването и ще допринесе за уеднаквяване на подходите.

Във всички административни области са сформирани работни групи от експерти в областта на контрола на туберкулозата и общественото здравеопазване, които извършват проверка за обема на имунизациите и реимунизациите с БЦЖ-ваксина на новородените и децата до 17-годишна възраст. Резултатите ще бъдат обобщени в национален доклад, с направен анализ и препоръки за оптимизиране на имунопрофилактиката на туберкулозата.


Децентрализирането на дейностите по контрола на туберкулозата ще се постигне с назначаването на 28 областни мениджъри по DОТ (пряко наблюдаване на лечението на туберкулозата) и на 56 медицински сестри, отговарящи за наблюдението на пациентите в продължителната фаза на лечение и насочване на контактните им за изследване. Ще бъдат обучени над 2380 души медицински персонал, включително лабораторни специалисти, общопрактикуващи лекари, регионални DОТ мениджъри, медицински сестри и специалисти по туберкулоза при децата, с цел интегриране на системата за контрол на туберкулозата с първичната здравна помощ.


За подобряване на контрола на туберкулозата в лечебните заведения на затворите се предвижда насочен скрининг на тази популация и дооборудване на двете специализирани болници за активно лечение на лица, лишени от свобода, в София и Ловеч, и в медицинските центрове към 13-те затвора.


С реализацията на програмата през първите 2 години ще бъдат извършени скрининг и изследване за туберкулоза на 10 900 души от уязвимите групи: интравенозни наркомани; лица, зависими към алкохола; деца на улицата и бежанци и търсещи убежище. Планира се обучение на 120 медицински специалисти, сътрудници на терен и сътрудници от общността за участие в контрола на туберкулозата сред рисковите групи и в ромска общност.


Програмата цели намаляване на заболеваемостта от туберкулозата от 40,1 на 100 000 души население през 2005 г. до 36 на 100 000 души в края на реализирането на програмата и увеличаване на процента на успешното лечение на туберкулозата от 80 до над 85 на сто.


В хода на дискусията бяха изказани следните бележки и препоръки:


І. По отношение на дейностите по превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България:

 • Здравното образование на децата е от съществено значение за превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред младежта. Отчитайки това, тревожен е факта, че към днешния момент липсва подкрепа от страна на Министерството на образованието и науката за въвеждане на задължителен предмет „Здравно и сексуално образование” в българските училища. На практика, дейността по здравното образование се поддържа само в 185 училища, включени в програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". В училищните планове са включени единствено часовете по здравно образование в рамките на учебната програма по биология за седми клас. Консенсусно е становището, че тези часове са недостатъчни и че здравното образование трябва да започне да се провежда в много по-ранна възраст от тази на седмокласниците. Въвеждане на задължително здравно образование в училища ще гарантира изпълнението на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от Закона за здравето, според която в рамките на утвърдените учебни планове се осигурява обучение на учениците по лична хигиена, здравословно хранене, здравословна жизнена среда, здравословен начин на живот, предпазване от инфекциозни болести, здравни рискове при тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотични вещества, сексуално поведение, предпазване от полово предавани болести и СПИН и предпазване от нежелана бременност, първа помощ при пострадали.

 • Необходимо е разширяване на обхвата на лицата, които подлежат на задължително изследване за СПИН според Наредба № 4 от 2.04.1992 г. за условията и реда за изследване за заразеност с вируса на Синдрома на придобитата имунна недостатъчност. Според разпоредбите на посочената наредба на задължително изследване за заразеност с ХИВ подлежи всяка единица дарена кръв, както и дарителите на тъкани и органи, спермодарителите, дарителките на кърма, децата, родени от майки, заразени с ХИВ, чужди граждани и лица без гражданство, идващи за обучение или работа за повече от 1 месец, както и имигранти независимо от срока на престоя им. Здравните работници, наблюдаващи бременните жени, са длъжни по достъпен начин да им разяснят риска за поколението при заразеност на майката с ХИВ, да им препоръчат изследване и с тяхно съгласие да изпратят кръвта, взета за изследване за сифилис и за ХИВ. С промени в посочената наредба се предвижда въвеждане на задължително изследване за СПИН и за болни от туберкулоза, полово предавани инфекции и за интравенозни наркомани. Също така, предвижда се на всеки пациент в лечебно заведение да бъде предложено изследване за СПИН като част от пакета от лабораторни изследвания, като пациента да има право да приеме или изрично да откаже да бъде изследван. Част от народните представители застъпиха становище за още по-голямо разширяване на обхвата на лицата, изследвани за СПИН, като предложиха различни начини за това: изследване за СПИН да бъде включено в рутинните кръвни изследвания, извършвани в лечебните заведения; да бъде задължително за лицата, планирани за хирургични манипулации и стоматологично лечение; да бъде включено в пакета на задължителните профилактични прегледи и изследвания, да бъдат редовно изследвани за СПИН всички рискови контингенти; да се изследват за СПИН персонала на хирургичните и други високо рисковите структури и прочие.

 • Проф. Тасков изказа становище, че решаването на въпроса с изследването за ХИВ/СПИН е необходимо да се приеме пакет от нормативни актове, гарантиращи преди всичко конфиденциалността на изследването, зачитане на правата на личността, както и взаимодействие между сферите на здравеопазването, образованието, миграцията, малцинствата, туризма и други за превенция на ХИВ/СПИН. Той съобщи, че до няколко месеца се очаква да бъде изготвена и приета нова Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България, в която ще намерят място тези въпроси.

 • С тревога беше отбелязан факта, че много хора в България се страхуват да се изследват и не желаят да научат своя ХИВ/СПИН статут. Това се потвърждава от данните, че от 62 хил. бременни жени през последните години едва 25-26 хил. се изследват за СПИН. За преодоляване на тази негативна нагласа са необходими по-мащабни разяснителни и образователни мерки.

 • Проблемите с превенцията и контрола на ХИВ/СПИН са част от проблема за медицинска безопасност. За подобряване на контрола на здравното състояние на хората от рисковите групи би спомогнало изработване и приемане на Закона за проституцията. За изготвянето на подобен закон е била сформирана междуведомствена работна група, но въпроса не получи по-нататъшно развитие.

 • Според действащото законодателство лицата под 18 години могат да се изследват за ХИВ само със съгласието на техните родители. Разумно е тази възраст да бъде намалена на 13 – 15 години с оглед обхващане най-уязвимите лица от проституиращите групи.


ІІ. По отношение на дейностите по контрола на туберкулозата в България:


 • Народните представители изразиха тревогата си от високите показатели на заболеваемостта от туберкулозата в България в сравнение със средноевропейски такива, както и опасение, че при повишаване ефективността на диагностиката на туберкулозата стойността му допълнително ще се покачи.

 • Според мнението на участниците в дискусията допълнителни усилия трябва да бъдат насочени към откриване на ранните форми на туберкулоза.

 • Беше изказано становище, че проблемът с контрола на туберкулозата в България е свързан с проблема за състоянието, структурата, функциите и финансирането на диспансерите.

 • Допълнително затруднение за осъществяването на мерките по контрола на туберкулозата според част от изказващите се създава голяма разнородност на структурите на пневмо-фтизиатричната дейност в България: специализирани болници за белодробни болести, пневмо-фтизиатричните отделения към многопрофилни болници и диспансери за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар. Такава структурна разнородност създава проблеми при организация на дейността и отчитане на резултатите.


Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по здравеопазването прие следното


РЕШЕНИЕ:


 1. Изразява принципната си подкрепа на Националната политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза в Република България.

 2. Препоръчва на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието и науката да направят необходими постъпки за въвеждане на задължителен предмет „Здравно и сексуално образование” в българските училища.

 3. Препоръчва на Министерството на здравеопазването да изготви Програма за развитие на диспансерната помощ в Република България, за което да информира Комисия по здравеопазването към 40-то Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:


/ДОЦ. Д-Р БОРИСЛАВ КИТОВ/
Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 4 декември 2008 г. Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекти за изменение...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 12. 07. 2007 г. Комисията по здравеопазването разгледа законопроекта за изменение и допълнение...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-67, внесен от Антония Стефанова Първанова и Радослав...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом