Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
ИмеСписък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
страница5/6
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/Docs/11_Spisuk dopusnati.doc
1   2   3   4   5   6
94-П-147

27.10.2005

Петър

Каменов

Каменов

икономист

94-П-148

27.10.2005

Пламен

Георгиев

Конов

юрист

94-П-149

28.10.2005

Петър

Стоименов

Спасов

юрист и икономист

94-П-150

28.10.2005

Пламен

Иванов

Цветанов

икономист

94-П-151

28.10.2005

Павел

Василев

Павлов

икономист

94-П-152

28.10.2005

Петя

Димитрова

Цекова-Никлева

юрист

94-П-153

31.10.2005

Палма

Василева

Тараланска-Петрова

юрист и икономист

94-П-154

31.10.2005

Петър

Конов

Великов

икономист

94-П-155

31.10.2005

Пламен

Стоянов

Гюрчев

икономист

94-П- 159

07.11.2005

Полина

Димитрова

Кавръкова

икономист

94-Р-097

21.10.2005

Ралица

Пламенова

Топчиева

юрист

94-Р-098

21.10.2005

Росен

Емилов

Иглев

икономист

94-Р-100

21.10.2005

Рилка

Минкова

Галчева

икономист

94-Р-101

24.10.2005

Росица

Тинкова

Драганова

юрист

94-Р-102

24.10.2005

Росен

Иванов

Ангелчев

юрист

94-Р-108

25.10.2005

Росица

Станчева

Томова

икономист

94-Р-109

25.10.2005

Радослав

Иванов

Тонев

юрист

94-Р-110

26.10.2005

Розалина

Йорданова

Градинарова-Стоянова

юрист

94-Р-112

27.10.2005

Райна

Добринова

Добрева

юрист

94-Р-114

27.10.2005

Руска

Ангелова

Маречкова

юрист

94-Р-115

28.10.2005

Румяна

Георгиева

Манковска

юрист

94-Р-117

28.10.2005

Румяна

Бончева

Манджурова

юрист

94-Р-118

28.10.2005

Руска

Николова

Димитрова

икономист

94-Р-120

28.10.2005

Райна

Манева

Ковачева

юрист

94-Р-122

28.10.2005

Росен

Георгиев

Милошев

юрист

94-С-268

21.10.2005

Софрони

Георгиев

Атанасов

икономист

94-С-269

21.10.2005

Светлана

Иванова

Бояджиева

юрист

94-С-270

21.10.2005

Соня

Димитрова

Георгиева

икономист

94-С-272

24.10.2005

Стилиян

Симеонов

Стоянов

юрист

94-С-273

24.10.2005

Стела

Маринова

Жекова

юрист

94-С-276

24.10.2005

Снежина

Минчева

Маджарова

юрист

94-С-279

24.10.2005

Стоил

Владимиров

Моллов

юрист

94-С-280

24.10.2005

Славина

Браниславова

Даскалова-Генова

юрист

94-С-283

25.10.2005

Светлана

Кирилова

Цанкова

юрист

94-С-284

25.10.2005

Светослав

Енев

Бакалов

юрист

94-С-285

25.10.2005

Станислав

Георгиев

Лютов

юрист

94-С-287

25.10.2005

Силвия

Георгиева

Ангелова

юрист

94-С-289

25.10.2005

Стефан

Стоянов

Георгиев

юрист

94-С-291

26.10.2005

Светлана

Цветанова

Павлова

икономист

94-С-294

27.10.2005

Симо

Николов

Симеонов

юрист

94-С-295

27.10.2005

Светлозар

Димитров

Стоянов

икономист

94-С-296

27.10.2005

Светослава

Димитрова

Хаджиева

юрист

94-С-298

27.10.2005

Стефка

Асенова

Дамянова

икономист

94-С-299

27.10.2005

Снежана

Йосифова

Лоринкова

юрист

94-С-300

27.10.2005

Стоянка

Николова

Павлова

икономист

94-С-302

27.10.2005

Светлана

Николова

Маринова

икономист

94-С-304

27.10.2005

Стоян

Иванов

Стоянов

юрист

94-С-305

27.10.2005

Стоян

Статев

Стоянов

юрист

94-С-306

27.10.2005

Стефан

Николов

Радев

икономист

94-С-307

27.10.2005

Светозар

Николаев

Шкутов

юрист и икономист

94-С-308

28.10.2005

Сашко

Иванов

Лозанов

юрист

94-С-309

28.10.2005

Станислав

Йорданов

Тонов

юрист

94-С-311

28.10.2005

Светослав

Димитров

Димитров

юрист

94-С-312

28.10.2005

Стойчо

Петров

Стойчев

икономист

94-С-316

28.10.2005

Станислав

Христов

Михайлов

юрист

94-С-317

28.10.2005

Стойна

Иванова

Колева

юрист

94-С-319

31.10.2005

Соня

Илиева

Тахова

икономист

94-Т-091

21.10.2005

Татяна

Илиева

Антонова

икономист

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДопуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconОкончателен списък
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване на нередовностите
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconРезултатите от писмената част тест от изпита за придобиване на квалификация за синдик проведен на 26 ноември 2005 Г
Комисия, назначена със Заповед на министъра на правосъдието № лс-04-862/16. 11. 2005 г., в състав
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconНа кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители

Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите отговарящи на условията за кандидатстване и допуснати до участие в конкурса за заемане на 14 щатни бройки за длъжността „Длъжностно лице
Списък на кандидатите отговарящи на условията за кандидатстване и допуснати до участие в конкурса за заемане на 14 щатни бройки за...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconВъв връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в
Прср (2007-2013 г.), и в резултат от приключване на проверките за окомплектованост, наличност и допустимост на документите за кандидатстване,...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconМинистерствонаправосъдиет о
На кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура за длъжността „Надзирател, държавен служител” категория „Е” – Полицай”...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на учениците, които са допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по руски език на

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом