Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
ИмеСписък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
страница4/6
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/Docs/11_Spisuk dopusnati.doc
1   2   3   4   5   6
94-М-240

19.10.2005

Мирослава

Великова

Димова-Савова

юрист

94-М-246

21.10.2005

Милко

Драгиев

Йонков

икономист

94-М-247

21.10.2005

Мария

Йосифова

Рекина

юрист

94-М-248

21.10.2005

Малина

Георгиева

Иванова

икономист

94-М-251

24.10.2005

Марияна

Иванова

Николова

юрист

94-М-253

24.10.2005

Милена

Йорданова

Дякова

юрист

94-М-254

24.10.2005

Малина

Иванова

Тошева

икономист

94-М-262

25.10.2005

Мая

Матеева

Колева

икономист

94-М-263

25.10.2005

Милен

Иванов

Козарев

юрист

94-М-264

25.10.2005

Мирослава

Господинова

Стръмска

юрист

94-М-265

25.10.2005

Марина

Иванова

Георгиева

икономист

94-М-266

25.10.2005

Мария

Красинова

Цачева

юрист

94-М-267

25.10.2005

Миглена

Петкова

Стамболиева

юрист

94-М-268

26.10.2005

Мария

Павлова

Маркова

юрист и икономист

94-М-269

26.10.2005

Марияна

Тонева

Банчева

икономист

94-М-270

26.10.2005

Митко

Ангелов

Митев

икономист

94-М-271

26.10.2005

Милен

Станчев

Малчев

икономист

94-М-272

26.10.2005

Мая

Петрова

Великова

юрист

94-М-273

26.10.2005

Марин

Михайлов

Михайлов

икономист

94-М-274

26.10.2005

Малинка

Атанасова

Димитрова

икономист

94-М-275

26.10.2005

Миглена

Атанасова

Жечева

юрист

94-М-276

26.10.2005

Магдалена

Илиева

Сергиева

икономист

94-М-277

27.10.2005

Марин

Стефанов

Ножаров

юрист

94-М-278

27.10.2005

Марин

Желев

Желев

юрист

94-М-282

28.10.2005

Мария

Иванова

Райкинска

юрист

94-М-283

28.10.2005

Мариян

Иванов

Нейков

икономист

94-М-284

28.10.2005

Маргаритка

Николова

Шербанова

юрист

94-М-285

28.10.2005

Мая

Николаева

Спасова-Чукарска

юрист

94-М-287

28.10.2005

Мария

Николова

Димова-Навущанова

юрист

94-М-288

28.10.2005

Михаил

Богданов

Богданов

икономист

94-М-289

28.10.2005

Мирослав

Георгиев

Аначков

юрист и икономист

94-М-290

28.10.2005

Мария

Русева

Михова

юрист

94-М-291

28.10.2005

Милена

Миленкова

Миленкова

юрист

94-М-292

28.10.2005

Мариела

Дамянова

Павлова-Дацова

юрист

94-М-294

31.10.2005

Матей

Георгиева

Матеев

икономист

94-М-295

31.10.2005

Мария

Иванова

Миталова

юрист

94-Н-188

19.10.2005

Наско

Великов

Георгиев

юрист и икономист

94-Н-192

21.10.2005

Нина

Димитрова

Съботинова

икономист

94-Н-196

24.10.2005

Надежда

Иванова

Симеонова

юрист

94-Н-199

24.10.2005

Николай

Миланов

Николов

юрист

94-Н-200

24.10.2005

Николай

Димитров

Вълков

икономист

94-Н-204

25.10.2005

Неделчо

Любомиров

Митев

юрист

94-Н-205

26.10.2005

Николай

Георгиев

Цонев

икономист

94-Н-206

26.10.2005

Нели

Николова

Николова

юрист

94-Н-207

26.10.2005

Недко

Лазаров

Стоянов

икономист

94-Н-210

27.10.2005

Николай

Георгиев

Митов

юрист

94-Н-211

27.10.2005

Николай

Михайлов

Николов

юрист

94-Н-212

27.10.2005

Надя

Иванова

Атанасова

икономист

94-Н-213

27.10.2005

Надя

Янчева

Узунова

икономист

94-Н-214

28.10.2005

Невена

Стилиянова

Станчева

икономист

94-Н-216

28.10.2005

Наташа

Йосифова

Дишлиева-Кръстева

юрист

94-О-17

25.10.2005

Огнян

Тодоров

Кънчев

икономист

94-О-18

25.10.2005

Оля

Петрова

Ботева

юрист и икономист

94-О-19

26.10.2005

Олег

Василев

Костадинов

юрист

94-О-22

28.10.2005

Огнян

Антонов

Николов

икономист

94-П-140

24.10.2005

Пламен

Атанасов

Атанасов

юрист и икономист

94-П-144

26.10.2005

Пламен

Кирилов

Киров

юрист

94-П-146

27.10.2005

Петър

Вълчев

Тончев

икономист

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДопуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconОкончателен списък
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване на нередовностите
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconРезултатите от писмената част тест от изпита за придобиване на квалификация за синдик проведен на 26 ноември 2005 Г
Комисия, назначена със Заповед на министъра на правосъдието № лс-04-862/16. 11. 2005 г., в състав
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconНа кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители

Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите отговарящи на условията за кандидатстване и допуснати до участие в конкурса за заемане на 14 щатни бройки за длъжността „Длъжностно лице
Списък на кандидатите отговарящи на условията за кандидатстване и допуснати до участие в конкурса за заемане на 14 щатни бройки за...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconВъв връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в
Прср (2007-2013 г.), и в резултат от приключване на проверките за окомплектованост, наличност и допустимост на документите за кандидатстване,...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconМинистерствонаправосъдиет о
На кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура за длъжността „Надзирател, държавен служител” категория „Е” – Полицай”...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на учениците, които са допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по руски език на

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом