Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
ИмеСписък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик
страница1/6
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/Docs/11_Spisuk dopusnati.doc
  1   2   3   4   5   6
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СИНДИКВх.номер

Дата

Име

Презиме

Фамилия

Специалност

94-А-159

20.10.2005

Антон

Любенов

Съботинов

юрист

94-А-162

20.10.2005

Антония

Станимирова

Ганчева

юрист

94-А-165

21.10.2005

Анна

Петкова

Сливкова

юрист

94-А-166

21.10.2005

Анка

Станчева

Николова

икономист

94-А-168

24.10.2005

Ана

Георгиева

Миленкова

юрист

94-А-169

24.10.2005

Андон

Георгиев

Роков

юрист

94-А-170

24.10.2005

Александър

Йорданов

Комсийски

юрист

94-А-171

24.10.2005

Ангелина

Тодорова

Божилова

икономист

94-А-172

24.10.2005

Анка

Василева

Колева

икономист

94-А-175

24.10.2005

Анелия

Иванова

Ананиева-Сръндева

юрист

94-А-179

25.10.2005

Антоанета

Янчева

Йовчева

юрист

94-А-181

25.10.2005

Анелия

Георгиева

Станчева

юрист

94-А-182

26.10.2005

Антоанета

Георгиева

Димитрова

юрист

94-А-183

26.10.2005

Анна

Атанасова

Илиева

икономист

94-А-186

27.10.2005

Антоанета

Божидарова

Стойкова

юрист

94-А-188

27.10.2005

Александър

Ценков

Георгиев

юрист

94-А-190

28.10.2005

Атанас

Йорданов

Янков

икономист

94-А-191

28.10.2005

Александър

Димитров

Комитски

икономист

94-А-192

28.10.2005

Анастасия

Томова

Томова

икономист

94-А-193

28.10.2005

Александър

Панайотов

Александров

икономист

94-А-196

28.10.2005

Ангел

Николов

Донов

юрист

94-А-197

28.10.2005

Алинка

Огнянова

Паралюзова

юрист

94-А-199

31.10.2005

Антон

Гочев

Чакъров

юрист

94-А-200

31.10.2005

Анелия

Стефанова

Димова

юрист

94-Б-84

20.10.2005

Бояна

Георгиева

Караиванова

юрист

94-Б-86

24.10.2005

Борис

Любенов

Борисов

юрист

94-Б-88

26.10.2005

Боривой

Ангелов

Миланов

икономист

94-Б-91

26.10.2005

Борислав

Иванов

Чолаков

юрист

94-Б-92

27.10.2005

Боян

Василев

Минев

икономист

94-Б-94

28.10.2005

Бойка

Александрова

Маринова

юрист

94-Б-95

28.10.2005

Бохос

Кеворк

Кеворкян

юрист

94-Б-96

28.10.2005

Борислав

Кирилов

Никлев

икономист

94-Б-97

28.10.2005

Борис

Манолов

Витанов

юрист

94-В-186

21.10.2005

Веселин

Луканов

Банков

икономист

94-В-189

21.10.2005

Владимир

Тодоров

Петков

юрист

94-В-190

21.10.2005

Виолина

Веселинова

Бакърджиева

юрист

94-В-195

24.10.2005

Виолета

Борисова

Манолова

юрист

94-В-196

24.10.2005

Владимир

Райчев

Йорданов

икономист

94-В-197

25.10.2005

Валентина

Методиева

Попова

юрист

94-В-198

25.10.2005

Весела

Василева

Дахтерова

юрист

94-В-200

25.10.2005

Владимир

Людмилов

Цачев

юрист

94-В-201

25.10.2005

Валентин

Любенов

Георгиев

юрист

94-В-203

26.10.2005

Весела

Иванова

Колева

икономист

94-В-205

26.10.2005

Вечислав

Христов

Чанков

икономист

94-В-210

27.10.2005

Владимир

Иванов

Владинов

икономист

94-В-211

27.10.2005

Ванко

Петров

Митев

юрист

94-В-212

27.10.2005

Валери

Илиев

Иванов

юрист

94-В-213

28.10.2005

Виктор

Георгиев

Сираков

икономист

94-В-214

28.10.2005

Владимир

Радославов

Дончев

юрист

94-В-215

28.10.2005

Владимир

Александров

Тошев

юрист

94-В-217

28.10.2005

Валери

Иванов

Коев

юрист

94-В-218

28.10.2005

Виктория

Николаева

Пенкова

юрист

94-В-221

28.10.2005

Виолета

Николаева

Наневска

икономист

94-В-222

28.10.2005

Велина

Аспарухова

Рашкова

юрист

94-В-223

28.10.2005

Веселин

Рашков

Рашков

юрист

94-В-224

28.10.2005

Веселина

Любомирова

Петрова

юрист

94-В-226

28.10.2005

Ваня

Петкова

Димова

икономист
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДопуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик

Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconОкончателен списък
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване на нередовностите
На кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване правоспособност на частни съдебни изпълнители, след отстраняване...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconРезултатите от писмената част тест от изпита за придобиване на квалификация за синдик проведен на 26 ноември 2005 Г
Комисия, назначена със Заповед на министъра на правосъдието № лс-04-862/16. 11. 2005 г., в състав
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconНа кандидатите, допуснати до участие в писмения изпит за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители

Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconДиплома за завършено висше юридическо образование
На кандидатите за участие в изпита за придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители, подали нередовни документи
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на кандидатите отговарящи на условията за кандидатстване и допуснати до участие в конкурса за заемане на 14 щатни бройки за длъжността „Длъжностно лице
Списък на кандидатите отговарящи на условията за кандидатстване и допуснати до участие в конкурса за заемане на 14 щатни бройки за...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconВъв връзка с публикувана обява за набиране на външни експерти, които да подготвят технически задания, за дейностите обект на обществена поръчка и разписани в
Прср (2007-2013 г.), и в резултат от приключване на проверките за окомплектованост, наличност и допустимост на документите за кандидатстване,...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconМинистерствонаправосъдиет о
На кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура за длъжността „Надзирател, държавен служител” категория „Е” – Полицай”...
Списък на кандидатите, допуснати до участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик iconСписък на учениците, които са допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по руски език на

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом