* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример
Име* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер56.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iaphare.org/files/Advance payment.doc
Авансовото плащане се изпълнява в рамките на 45 дни след одобрение от Договарящата институция на Искането за авансово плащане и, съгласно член 4.2. от Специалните условия, е в размер на 80% от договорения размер на безвъзмездното финансиране.

За извършване на авансова плащане са необходими следните документи:

  • Искане за авансово плащане /Анекс V към Договора за безвъзмездна помощ/;

  • Финансова идентификационна форма /Анекс V към Договора за безвъзмездна помощ/;

  • Фактура за авансова плащане /виж приложения образец по-долу/.

  • Информационно писмо (Transmission note) /виж приложения образец по-долу/.

Пакетът от документи за авансово плащане се предава в ИА ФАР МИЕ

Важно при изготвяне на фактурите: В описателната им част следва да впише следният текст: ”Авансово плащане по проект на Програма ФАР BG2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/№…../номер на договора на Бенефициента с МИЕ.” Фактурите се изготвят на български език и в съответствие със Закона за счетоводството. Това налага и преизчисляване на дължимите суми в лева по официалния курс на БНБ евро/лев, който е фиксиран на 1 евро = 1.95583 лв.


Примерен модел на фактура, издадена от Бенефициент към ИА по ФАР за авансово плащане

ВАЖНО

Всички фактури трябва да са подписани И от оторизираното по проекта лице (подписало договора) или от друго упълномощено за целта лице!!!!!!!


1. Фактура за авансово плащане, ако Бенефициентът е регистрирано по ЗДДС лице - редът за ДДС задължително е със стойност 0 (нула).* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл.4.2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ.


Пример: В описателната част на фактурата се записва: „80% аванс по проект Програма ФАР BG2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/№…../номер на договора на Бенефициента с МИЕ.” Ако например тези 80% са 10 000 евро, се попълва: „10 000 евро х 1.95583 лв. = 19 558, 30 лв.” Тази сума се записва и в колоната „Стойност”. Редът за ДДС се попълва със стойност 0 и на реда „Всичко” се пренася стойността 19 558, 30 лв.


2. Фактура за авансово плащане, ако Бенефициентът е нерегистрирано по ЗДДС лице* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл.4.2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ


3. Информационно писмо (Transmission note) /на следващата страница/

Transmission note

In

Out

I. REQUEST

From

To

Authority
Authority

IA PHARE MEE

Name
Name

Mr. Atanas Kirchev

Title
Title

DPAO
Project number
Project name
Type

ServicesWorkSuppliesFrameworkGrant


Document typeEval. committee membersFinal ReportNotificationTender dossierInterim ReportContract
Evaluation ReportAddendumDerogation from tender procedureOther (describe)


InformationPre-financing (Advance)Interim paymentFinal payment

Description/concerningAnnexes attachedRequired actionApprovalEndorsementInformation

Date

dd

mm

yy

Title
Signature


Comments:


II. RESPONSE

From

To

Authority
Authority
Name
Name
Title
TitleFinal decision on the current version of this documentApprovedRejectedRequest for clarification (1) (See annexed request)

Comments:
Date

dd

mm

yy

Title
Name
Signature
Public-Private Partnership Grant Scheme BG 2004/016-711.11.04

Свързани:

* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconВ сила от 26. 08. 2010
Прср/. Съгласно договор с дф"Земеделие" от 23. 02. 2010 г помощта се отпуска за 5 години за текущи нужди и за инвестиции и следва...
* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconИскане за плащане ( Request for payment )
Грешно или непълно изписване референтния номер на Договора за безвъзмездна помощ (Договора)
* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconПроизводството е по иск с правно основание чл. 422ал. 1 Гпк. Ищецът
Тази сума включва дължимата главница по договора за финансов Л.,начислената договорна лихва по чл. 11 и лихвата за забава,уговорена...
* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconДо общински съвет – враца докладна записка
Относно: Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне...
* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconДо общински съвет-враца докладна записка
Относно: Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № bg161PO001...
* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconСумата от 15 000 лв., представляваща частично предявен иск от общ иск за сумата от 42 270. 00 лв
Договора, като неизпълнението на това задължение, водело до необходимост от защита на интересите на ищеца. Ответникът бил поканван...
* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconІ. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ
Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване” по обособени позиции, както следва
* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconАпартхотел белмонт -3* банско
Намаление за резервациидо 15. 09. 2011,авансово плащане на 100% от сумата по ранни записвания в срок до 30. 09. 2011г
* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Така ответникът останал задължен за сумата 24 552. 56 лв. Твърди, че е отправял покани за доброволно плащане на дължимата сума, но...
* Тази сума е примерна. Тук следва да посочите сумата на авансово плащане, съгласно чл 2 от Специалните условия на договора Ви за безвъзмездна помощ. Пример iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Б., вследствие на претърпяно птп, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11. 10. 2009г до окончателното плащане на сумата,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом