Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики
ИмеЗдравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер210.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rzi-lovech.com/pmp ip lovech.doc.doc

ЗДРАВЕН РАЙОН – ЛОВЕЧ
АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИпо ред

Име, презиме и фамилия

Код на лечебното заведение

Специалност

Адрес на лечебното заведениеД-р Велислав Георгиев Петров

1118111002

---

гр.Ловеч ул.”Никола Петков “ №27Д-р Мая Самичкова Митева ЕТ

1118111004

---

гр. Ловеч ул. “Търговска “ №103
Д-р Донка Христова Шейретова-Божева ЕТ

1118111006

Обща медицина

гр. Ловеч кв. „Гозница” ул.”Янтра” №1,ет.2Д-р Петкана Данова Данова ЕТ

1118111008

Детски болести; Обща медицина

гр. Ловеч ул. “Вардар” №1-а ;

гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 91; с. Дренов – бивша СЗС, общ. Ловеч, с. Скобелево- кабинет в кметството , общ. Ловеч- 20.09.2012 г.Д-р Маргарита Недкова Пашова ЕТ

1118111009

Обща медицина

гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 89

с. Лисец- бивша СЗС,общ. Ловеч

с. Славяни, общ. Сграда към кметството, общ. ЛовечД-р Недялка Димитрова Пенева ЕТ

1118111010

Детски болести Обща медицина

гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 98Д-р Стелияна Русанова Георгиева

1118111011

Детски болести

гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 99Д-р Наталья Геннадьевна Иванова ЕТ

1118111012

Детски болести Обща медицина

гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 92Д-р Илиана Христова Венкова ЕТ

1118111013

Детски болести; Обща медицина

гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 96;

гр. Ловеч ул. “Търговска” №103 – няма дейностД-р Росица Неделчева Ачкова ЕТ

1118111015

Детски болести Обща медицина

гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 94Д-р Таня Иванова Нешева- Пашева ЕТ

1118111016

Детски болести Обща медицина

гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 92Д-р Атанас Георгиев Григоров ЕТ

1118111017

Вътрешни болести


гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 9Д-р Константин Емануилов Попов ЕТ

1118111018

Вътрешни болести; Обща медицина


гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 9Д-р Велислав Иванов Тодоров ЕТ

1118111022

Вътрешни болести


гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 ет. 1 каб. 10;

с. Гостиня - бивша СЗС, общ. ЛовечД-р Надка Ангелова Вутова ЕТ

1118111023

Обща медицина

гр. Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 2 и 3;

с. Деветаки – каб. и манипул. бивша СЗС;

с. Славяни ул, “Съединение” № 1 А, общ. ЛовечД-р Диана Вълчева Хицова ЕТ

1118111024

Детски болести

гр. Ловеч кв. “Здравец” – здр. пунктД-р Светла Станчева Бояджиева ЕТ

1118111043

Вътрешни б-сти


гр. Ловеч ул." Търговска " № 52Д-р Теодора Мачева Доневска ЕООД

1118111044

Детски болести


гр. Ловеч ул." Никола Петков " № 14Д-р Мария Василева Атанасова ЕТ

1118111045

Вътрешни б-сти


гр. Ловеч ул."Търговска" № 103Д-р Кирил Илиев Иванов ЕООД

1118111048

Вътрешни б-сти


гр. Ловеч ж. к."Червен бряг" бл. 120;

с. Баховица-здравна служба, общ. Ловеч

21.

Д-р Даниел Добрев Атанасов ЕТ

1118111020

---


с. Александрово ул. “3-ти март”№16 общ. Ловеч

22.

Д-р Силвия Иванова Хаджиева ЕТ

1118111029

Обща медицина


с. Казачево-здр. служба,общ. Ловеч;

с. Хлевене-бивша СЗС, общ. Ловеч

Гр.Ловеч ул. „С.Съев” №27 каб. №90 (бивша детска поликлиника)

23.

Д-р Николай Стефанов Данчев ЕТ

1118111031

---


с. Г. Павликени - здр. служба общ. Ловеч; с. Къкрина – СЗС; с. Брестово- СЗС; с. Пресяка общ. Ловеч; с. Черни Осъм- СЗС, общ. Троян

24.

Д-р Станислав Лалев Петров ЕТ

1118111032

Вътрешни болести Обща медицина


с. Малиново–здр. служба общ. Ловеч

с. Врабево- бивша СЗС, общ. Троян

25.

Д-р Стела Димитрова Ненчева ЕТ

1118111033

---


с. Радювене – бивша СЗС общ. Ловеч;гр. Ловеч ул.”Стара планина” 28, ет.2 каб.1, гр. Ловеч, ул. „Стара планина” №28 ет. 2 каб. №1

26.

Д-р Младен Антимов Хаджиев ЕТ

1118111035

---


с. Умаревци –здр. служба общ. Ловеч; с. Йоглав – бивша СЗС общ. Ловеч; с. Горан – помещения в бивше училище общ. Ловеч.

27.

Д-р Надежда Митева Кунчева ЕТ

1118111037

---


с. Дойренци ул „Тодор Киров” №25, общ. Ловеч

28.

Д-р Лилия Тодорова Генова ЕТ

1118111041

---


с. Дренов –бивша СЗС, общ. Ловеч; с. Владиня-бивша СЗС, общ. ЛовечАМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИпо ред

Име, презиме и фамилия

Код на лечебното заведение

Специалност

Адрес на лечебното заведениеД-р Деко Петков Деков ЕТ

1118112001

Детска стоматология

Гр. Лавеч ул. “ Търговска “ № 54Д-р Димитрина Стоянова Декова

1118112002

Детска стоматология

гр. Ловеч ул. “ Търговска “ № 54Д-р Велислав Светославов Симеонов ЕТ

1118112003

Хирургична стомат-я

гр. Ловеч ул. “ Търговска “ № 44;Д-р Елка Христова Колева


1118112004

Обща стоматология

гр. Ловеч ул. “ 3-ти март “ № 28Д-р Ралица Б. Миленкова- Беневрекова

1118112005

---

гр. Ловеч ул. “ В. Левски “ №5;

бул.”България” 3 ет. 4 каб. 16Д-р Георги Спасов Беневреков

1118112006

Обща стоматология

гр. Ловеч ул. “ В. Левски “ № 5Д-р Додю Цоков Карабов

1118112007

Терапевтична стомат-я

гр. Ловеч ул. " Търговска “ № 2Д-р Станка Иванова Василева

1118112008

Детска стоматология

гр. Ловеч ул."България"№3Д-р Иво Антонов Василев

1118112009

Детска стоматология

гр. Ловеч ул."България "№3Д-р Камелия Николаева Иванова ЕТ

1118112011

---

гр. Ловеч ул “Ангел Кънчев“ 7 ет. 2Д-р Ирина Любомирова Сиркова

1118112012

Детска стоматология

гр. Ловеч ул. “ Цар Освободител “ 14

с. Пресяка, сграда на кметството, ет.2, общ. Ловеч – нов адрес 29.10.2012 гД-р Мариана Колева Иванова

1118112013

Детска стоматология

гр. Ловеч бул. “ България “ № 3Д-р Румяна Петрова Петракиева

1118112014

Терапевтична стомат-я

с детско зъболечение

гр. Ловеч ул. “Тракийска “ № 15Д-р Елена Илиева Цвяткова

1118112015

Ортодонтия; Детска стоматология

гр. Ловеч ул. “ Цачо Шишков“ №51 ет. 1 ап. 2Д-р Марияна Борисова Войславова ЕТ

1118112018

Детска стоматология

гр. Ловеч ул. “Св. Кирил и Методий” 18;

с. Смочан – бивша СЗС, общ. ЛовечД-р Георги Стоянов Гетов ЕТ

1118112019

Хирургична стомат-я

гр. Ловеч бул. “България “ № 3 ет. 3 каб. 8Д-р Анелия Георгиева Баракова

1118112021

Ортопедична ст-я

с ортодонтия

гр. Ловеч ул. “Търговска “ №36;Д-р Минко Добринов Хаджийски

1118112022

---

гр. Ловеч ул. “България “ №3Д-р Евгений Илиев Трифонов ЕТ

1118112023

Детска стоматология

гр. Ловеч ул. “ Ц. Шишков “ №31 ап. 1

гр. Ловеч ул. “ Кубрат “ №9 “Спарки Елтос”АД

с. Александрово ул. „3-ти март” 16Д-р Силвия Вълева Караенева

1118112024

Детска стоматология

гр. Ловеч ул. “Търговска №36Д-р Георги Симеонов Ликьов ЕТ

1118112025

Обща стоматология


гр. Ловеч ул. “Търговска “ №21Д-р Иван Бочев Иванов

1118112026

---

гр. Ловеч ул. “ Тодор Стратиев” №1Д-р Десислава Иванова Бояджиева ЕТ

1118112027

---

гр. Ловеч ул .“Хр. Ботев “ №42;Д-р Цветан Митков Чоков ЕТ

1118112028

Обща стоматология

гр. Ловеч ул. “България “ №3Д-р Поля Ичева Петкова

1118112029

---

гр. Ловеч ул. “ Хаджи Димитър №3Д-р Георги Николов Митев

1118112030

Ортопедична стомат-я

с ортодонтия

гр. Ловеч ул. “Търговска “ №21 ет. 3 каб. 16Д-р Владимир Савов Събев

1118112031

Ортопедична стомат-я

с ортодонтия

гр. Ловеч ул. “Каблешков“ № 15Д-р Цветанка Николова Иванова

1118112032

Терапевтична стомат-я

гр. Ловеч кв. “Здравец “ бл.204Д-р Мария Петкова Ламбова ЕТ

1118112033

---

гр. Ловеч ул. “ България “ №3 каб. 1Д-р Радослав Василев Цанков

1118112034

---

гр. Ловеч ул. ”Търговска” № 55 ет. 3Д-р Маргарита Атанасова Витанова

1118112035

Специалист стоматолог

гр. Ловеч ул. “ Съйко Съев “ №8-АД-р Наталия Панчева Ганчева – Атанасова ЕТ

1118112036

Обща стоматология

гр. Ловеч ул. “Цар Освободител “ №45Д-р Николай Тотев Маринов

1118112037

Терапевтична стомат-я

гр. Ловеч, ЖК “Младост”, кв. 13Д-р Галя Митева Първанова

1118112038

---

гр. Ловеч ул. “Търговска” №78Д-р Татяна Асенова Гюлеметова

1118112039

Обща стоматология

гр. Ловеч ул. “България” № 3 каб. 8 “Б”Д-р Данко Христов Илиев

1118112040

Протетична ст-я


гр. Ловеч ул. “Ал. Стамболийски” №18 ет.1;

с. Дойренци, общ. ЛовечД-р Елка Петрова Герганова ЕТ

1118112041

Обща стоматология

гр. Ловеч ул. “Маестро Луков” №1, бл. ”Спартак” №4,ап. 21Д-р Калин Георгиев Герганов

1118112042

---

гр. Ловеч ул. “Александър Стамболийски” №26, бл.”Спартак”-2 вх. А, ет. 1, ап. 3.Д-р Сергей Николаев Цветанов

1118112043

Обща стоматология

гр.Ловеч ул”Стефан Караджа” №43Д-р Таня Емилова Ликьова ЕТ

1118112045

Обща стоматология

гр. Ловеч бул."България " №3 ет.2,каб.6Д-р Грета Тодорова Ройковска ЕТ

1118112046

---

гр. Ловеч ул. “България” №3 каб. 2 ;

с. Лисец - здр.службаД-р Али Куртов Алев

1118112047

Ортодонтия

гр. Ловеч ул. “Колю Фичето” №5Д-р Борислав Александров Дулевски

1118112049

---

с. Малиново общ. Ловеч – здр. службаД-р Мариета Георгиева Ташкова

1118112053

Детска стоматология


гр. Ловеч ул.”България” №3,ет.4,ст.30

гр. Ловеч у-ще СОУ “Св. Климент Охридски”Д-р Асен Петков Стефанов ЕТ

1118112054

---


гр. Ловеч пл. Автогара - партер автогара;

гр. Ловеч ул. "Акад. Иширков" № 32Д-р Дария Димитрова Малакова ЕТ

1118112055

---


гр.Ловеч ул."Търговска" № 2Д-р Величко Динков Георгиев

1118112056

Хирургична стомат-я


гр. Ловеч пл."Свобода” – Дом на техниката, ет. 2 ст. 211

с. Славяни пл. “Съединение” № 1, общ. ЛовечД-р Станимир Валентинов Косев

1118112057

-

с. Радювене – здр. служба, общ. Ловеч;

гр. Ловеч у-ще СОУ “Тодор Кирков”Д-р Стефан Радославов Карев ЕТ

1118112058

-

гр. Ловеч ж.к. “Здравец” пристройката до бл. 204

гр. Ловеч ж.к. “Здравец” бл. 203 вх. Г ет. 1 ап. 2Д-р Галя Тодорова Иванова

1118112059

Обща стоматология

гр. Ловеч ул. “Ангел Кънчев” № 6 АД-р Бранимир Пелов Димитров

1118112060

-

гр. Ловеч бул."България" 3 ет. 4 каб. 22Д-р Петър Николов Лидански

1118112062

Детска стоматология

с. Пресяка , бивша селска здравна служба, общ. ЛовечД-р Милена Руменова Маринова ЕТ

1118112063

-

гр. Ловеч кв. “Гоздница” ОУ “Кирил и Методий”Д-р Калинка Гечева Колева ЕТ

1118112065

-

с. Баховица, бивша СЗС, общ. Ловеч; гр. Ловеч ул.”Акад. Ив. Урумов” 4, ОУ „Проф. Димитър Димов”Д-р Вероника Цанкова Гергова ЕТ

1118112066

-

гр. Ловеч бул."България " №3, ет. 2 каб. 7Д-р Иван Петров Терзиев

1118112067

-

гр. Ловеч бул."България " №3, ет. 4 каб. 20Свързани:

Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconЗдравен район ябланица амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики

Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconЗдравен район троян амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики

Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconЗдравен район летница амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики

Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconЗдравен район ловеч амбулатории за специализирана медицинска помощ-индивидуални практики
Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев " №27 каб сутерен –тяло “А”;гр. Луковит ул."Княз Борис I" №52 бившо дкц каб. 4
Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconЗдравен район тетевен амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики
Гложене-здр служба общ. Тетевен; с. Черни в ит ул.”Хр. Ботев” 43, бивш Здравен дом общ. Тетевен
Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconЗдравен район луковит амбулатории за специализирана медицинска помощ-индивидуални практики лекари

Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconЗдравен район тетевен амбулатории за специализирана медицинска помощ-индивидуални практики
Тетевен ул. "Ив. Вазов" №19 няма дейност; гр. Тетевен ул. "Димитър Благоев" №62 каб. 30
Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconЗдравен район луковит амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики
Румянцево-бивша сзс, с. Петревене-бивша сзс, общ. Луковит; с. Златна Панега бивша сзс-помещения 1,6,5б,2, общ. Ябланица, с. Тодоричене-...
Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconАмбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ
Ет д-р Василка Генадиева- демекс- амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ
Здравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики iconАмбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ
Еоод " амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ- валери величков-1"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом