Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна
ИмеОбщински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер13.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://avren.bg/assets/mestni komisii i saveti/OSSEIV/kontakti.rtf
Общински съвет

за сътрудничество

по етнически и интеграционни въпроси –

Община Аврен,

Област Варна


Адрес за кореспонденция:

с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8, Община Аврен, Област Варна.


Тел. за връзка: 05106/23 74; 05106/ 77 77.


е- mail: zam_kmet_avren@abv.bg; sekretar_avren@abv.bg


Структура на ОССЕИВ /съгласно прието решение № 105 от заседание № 8, проведено на 27.04.2012 год. на Общински съвет – Аврен/:


Председател: Живка Йорданова Цветкова – заместник кмет на Община Аврен.


Секретар: Даниела Колева Петрова – Секретар Община Аврен.


Членове:

Шукри Мустафов Ахмедов – общински съветник в Общински съвет– Аврен.

Тодор Илиев Зафиров – общински съветник в Общински съветник – Аврен.

Ирена Стефанова Иванова – юрисконсулт към Общинска администрация – Аврен.

Живка Тодорова Костадинова – директор дирекция „Образование, култура, туризъм и социални дейности“.
Марина Стефанова Тодорова – младши експерт ”Социални дейности и здравеопазване“.

Галина Неделчева Янева – началник отдел „Евроинтеграция и инвестиционна политика“.

Мелек Тахсим Таир – социален работник в отдел ”ХУСУ” към ДСП Долни чифлик.

Иван Иванов – представител от ІV РУП – Варна.

Недялка Паскалева Димитрова – медицинска сестра Аврен.

Георги Илиев Панайотов – кмет с.Синдел.

Атанас Иванов Атанасов – кмет с.Дъбравино.

Свързани:

Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconЗа дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация -бобошево глава първа общи положения Чл. 1
Чл. 1 /1/ Общински съвет по Етнически и интеграционни въпроси към Общинска администрация Бобошево, наричан за краткост “съвета” е...
Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconПлан за работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Община град Добрич 2012 година
Повишаване конкурентноспособността на представителите на ромската общност на пазара на труда
Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconОтче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
През 2010 година Общинският съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – град Добрич работи по реализирането на дейностите...
Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconДо Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписка от емануил младенов манолов – кмет на община аврен относно
Аврен и Кмета на община Аврен да отправят искане до Областния управител на Варненска област за придобиване на имот „Туристическа...
Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconОбластен експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси Област Бургас протокол №1
Областният експертен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Областна администрация Бургас. Заседанието бе...
Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconДо Председателя На Общински съвет – Аврен докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Старите лозя” в землището на с. Близнаци, Община Аврен, Област Варна, притежаван с Ачос №1690/09. 12. 2009 г
Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconДо Председателя На Общински съвет – Аврен докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Узун алан” в землището на с. Близнаци, Община Аврен, Област Варна, притежаван с Ачос №1689/09. 12. 2009 г
Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconДо Председателя на Общински съвет- аврен Област Варна докладназаписк а от емануил младенов манолов – кмет на община аврен
Относно: Продажба на общински имот частна общинска собственост, представляващ земеделска земя -нива с площ- 711кв м., съставляващ...
Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconДо Председателя на Общински съвет – Аврен Област Варна докладназаписк а от красимир христов тодоров – кмет на община аврен относно
Ачос №1854/08. 03. 2011г., находящ се в упи Х, кв. 2, с площ 710. 7 кв м., отреден за „Комплексно обществено обслужване” и сграда...
Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна iconПлан за действие на общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в община бяла, варненска област 2012г
Планът за действие на оссеив има за своя основна задача, посредством свързващи и координиращи дейности да доведе до практическо решаване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом