Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер25.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/OTPADACI/REGISTRI/RRD/Atanas Kyzmov.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я нР Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н Д О К У М Е Н Т11- РД - 47- 01/ 19.08.2011г.

На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,


и з д а в а м

регистрационен документ на:


ЕТ “АТАНАС КУЗМОВ”, код ЕИК: 120507325, с адрес на управлението: област Смолян, община Чепеларе, гр.Чепеларе, ул. „24 май”, бл. “Асенец-2”, Вх. Б, ап.26 с лице, отговорно за управлението: Атанас Димитров Кузмов, адрес :област Смолян, община Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „24 май”, бл. “Асенец-2”, Вх. Б, ап.26, сл. тел. 0887678890

Регистрацията е валидна за извършване на дейности по Събиране и транспортиране на отпадъци - код Т, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за управление на отпадъците, посочени в таблицата и за следните обекти:


I. Събиране и транспортиране – код Т на отпадъците, посочени в таблицата:Вид на отпадъка

Количество

(тон/год)

Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

4

5

6

1

03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

1500

Дървопрера

ботване

Целулоза

Неопасни


ІІ. Дейностите по Събиране и транспортиране на отпадъци - код Т ще се извършват при следните

условия:

Дейностите ще се извършват със следните транспортни средства с регистрационен номер, вид и капацитет:

- Товарен автомобил Скания Р113МЛ 4Х2 с рег. № СМ4358АК

и ремарке за товарен автомобил Шварцмюлер с рег. № СМ0867ЕЕ


Настоящият регистрационен документ се регистрира в публичния регистър на регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 към Министерството на околната среда и водите.
ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Смолян:

инж. Елен Минчев


/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100,Експерти: +359301/60-107, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом