Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
ИмеСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер33.95 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/3421_10_spis_dop_fiz_nadz_OSIN_Hasko
Приложение № 1


към рег. № 3421/22.04.2010 г.


СПИСЪК


НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА


за длъжността : “Надзирател”,

категория „Е-Полицай”

в арест – Хасково

към сектор „Арести”

при областна служба „Изпълнение на наказанията” - Хасково.


Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЛС-04-521/12.04.2010 г. на министъра на правосъдието, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 3.1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието,


РЕШИ:


І. ДОПУСКА до участие в конкурса кандидатите за длъжността „Надзирател” в арест – Хасково към сектор „Арести” при ОСИН - Хасково, както следва:


 1. Ангел Делчев Ангелов

 2. Димитър Гогов Караиванов

 3. Николай Стойчев Колев

 4. Стратия Георгиев Генев

 5. Гроздан Генов Грозев

 6. Красимир Жеков Тодоров

 7. Иван Петров Иванов

 8. Николай Христов Нейчев

 9. Константин Тянков Симеонов

 10. Мирослав Стоянов Вълчев

 11. Георги Лозков Георгиев

 12. Стоян Делов Маджаров

 13. Пламен Колев Кошев

 14. Ивайло Вълчев Каваков

 15. Делян Русев Тодев

 16. Христо Венциславов Станков

 17. Петър Йорданов Петков

 18. Кирил Митков Малинов

 19. Милен Димитров Попов

 20. Николай Илков Димитров

 21. Владимир Здравков Чакъров

 22. Иван Николаев Радев

 23. Владимир Стоянов Стоянов

 24. Данчо Димитров Йорданов

 25. Димитър Георгиев Куличев

 26. Данаил Колев Делчев

 27. Николай Тодоров Пеев

 28. Кирил Хубенов Кирев

 29. Владимир Желев Петров

 30. Васил Велев Зинков

 31. Петър Христов Петров

 32. Тодор Валентинов Стефанов

 33. Владимир Стойков Вълков

 34. Феодор Василев Димитров

 35. Христо Спиров Николов

 36. Господин Атанасов Господинов

 37. Валентин Митков Николов

 38. Венцислав Евгениев Василев

 39. Делчо Георгиев Чинтов

 40. Христо Георгиев Вълков

 41. Ангел Петров Петков

 42. Диян Митков Николов

 43. Пламен Маринов Маринов

 44. Константин Христов Кумчев

 45. Валери Кирилов Петров

 46. Радослав Димитров Желязков

 47. Христо Ангелов Вълчев

 48. Митко Ленков Петков

 49. Стефан Стойков Димитров

 50. Добромир Йорданов Христов

 51. Станислав Делчев Георгиев

 52. Пламен Георгиев Пеев

 53. Пламен Бинчев Петков

 54. Любомир Велчев Велчев

 55. Живко Евгениев Пашов

 56. Денислав Дилянов Пинчев

 57. Диян Христов Атанасов

 58. Росен Тенев Русинов

 59. Ангел Николов Брайков

 60. Пламен Иванов Тодоров

 61. Мирослав Николов Тенчев

 62. Росен Боянов Русев

 63. Григор Динков Атанасов

 64. Недялко Йорданов Мартинов

 65. Венелин Митков Желев

 66. Калоян Славчев Колев

 67. Борислав Димитров Димитров


ІІ. НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура, както следва:


1. Златин Атанасов Попов – неотговаря на специфичното изискване към кандидатите за постъпване на държавна служба „да не са по – възрастни от 40 години” – определено в т. 2 от заповед № ЧР-05-7/16.02.2010 г. на министъра на правосъдието.


ІІІ. Допуснатите кандидати да се явят на 27.04.2010 г. в 09.00 часа на стадион „Раковски” – гр. София за провеждане на етап „Изследване на физическата годност”.

Кандидатите да се явят в подходящ спортен екип.

В деня на изпита, същите трябва да представят лична карта и медицинска бележка (или медицинско удостоверение) от личен лекар (или медицинско лице), че са годни да участват в изпитите за покриване на нормативите за изследване на физическата годност.

Медицинската бележка или удостоверението са със срок на валидност 3 (три) дни.


ІV. Настоящият списък да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в областна служба „Изпълнение на наказанията” - Хасково.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)


Димитър Таков

ПРОТОКОЛЧИК:

(п)

Ваня Георгиева


Свързани:

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Д-р Г. М. Димитров” №42 и ул. „М-р Г. Векилски” №2 към областна служба „Изпълнение на наказанията – София
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до четвърти етап на конкурса
Специалист і-ва степен/Надзорно-охранителна техника/”, категория „г инспектор”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Разлог към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Началник на сектор Финансово-ресурсно осигуряване”, категория „в-експертен персонал с ръководни функции”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Конкурсна комисия, назначена със заповед № лс-04-6/06. 01. 2009 г на министъра на правосъдието, въз основа на постигнатите от кандидатите...
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Ямбол към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Ямбол
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т 1 и 2 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд ”Изпълнение на наказанията” и гд ”Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом