Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие" хасково
ИмеМинистерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие" хасково
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер52.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://odzg.haskovo.net/Docs/Obiavi/spisak_dopusnati._konkurs.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ХАСКОВО

6300, гр. Хасково, пл. “ Свобода”5, тел: 038/66-49-16, факс: 038/664 453

odzg – haskovo@mbox.digsys.bg


СПИСЪК


на допуснатите кандидати за длъжността зам. началник на ОС “ Земеделие”, гр. Харманли към Гл. дирекция “ Аграрно развитие” в ОД “ Земеделие”, Хасково


Въз основа на протокол от 07.02.2011 г. на комисията , назначена със

Заповед № 19/02.02.2011 г. на директора на ОД “ Земеделие” за провеждане на конкурс за държавни служители за длъжността

зам. началник на ОС Земеделие”, гр. Харманли към Гл. дирекция “ Аграрно развитие” в ОД “ Земеделие”, Хасково и на основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, се изготви следният списък на допуснатите кандидати:


Кандидати, допуснати до участие в конкурса:


1. Георги Стратиев Василев

2. Пламен Христов Шишков

3. Снежина Костова Чакърова - Жекова


Допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.02.2011 г. от10 часа в

ОД “ Земеделие”, ет. 3, ст. 80 за провеждане на конкурса.


Председател на конкурсната комисия:…………………………

/ Димчо Петров Колев/


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ХАСКОВО

6300, гр. Хасково, пл. “ Свобода”5, тел: 038/66-49-16, факс: 038/664 453

odzg – haskovo@mbox.digsys.bg


СПИСЪК


на недопуснатите кандидати за длъжността зам. началник на ОС “ Земеделие”, гр. Харманли към Гл. дирекция “ Аграрно развитие” в ОД “ Земеделие”, Хасково


Въз основа на протокол от 07.02.2011 г. на комисията , назначена със

Заповед № 19/02.02.2011 г. на директора на ОД “ Земеделие” за провеждане на конкурс за държавни служители за длъжността

зам. началник на ОС Земеделие”, гр. Харманли към Гл. дирекция “ Аграрно развитие” в ОД “ Земеделие”, Хасково и на основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, се изготви следният списък на недопуснатите кандидати:


Кандидати, недопуснати до участие в конкурса:


Име на кандидата

Основание за недопускане

Владимир Братанов Дяков


Липсва необходимия професионален опит, необходим за заемане на длъжността

Веселин Христов Иванов


Липсва необходимия професионален опит, необходим за заемане на длъжността

Иванка Георгиева Велева

Липсва необходимия професионален опит, необходим за заемане на длъжността

Светозар Йорданов Стойчев


Липсва необходимия професионален опит, необходим за заемане на длъжносттаПредседател на конкурсната комисия:…………………………

/ Димчо Петров Колев/


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ХАСКОВО

6300, гр. Хасково, пл. “ Свобода”5, тел: 038/66-49-16, факс: 038/664 453

odzg – haskovo@mbox.digsys.bg


СПИСЪК


на допуснатите кандидати за длъжността мл. експерт в ОС “ Земеделие”, гр. Димитровград към Гл. дирекция “ Аграрно развитие” в ОД “ Земеделие”, Хасково


Въз основа на протокол от 07.02.2011 г. на комисията , назначена със

Заповед № 20/02.02.2011 г. на директора на ОД “ Земеделие” за провеждане на конкурс за държавни служители за длъжността

мл. експерт в ОС Земеделие”, гр. Димитровград към Гл. дирекция “ Аграрно развитие” в ОД “ Земеделие”, Хасково и на основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, се изготви следният списък на допуснатите кандидати:


Кандидати, допуснати до участие в конкурса:


1. Запрянка Наскова Иванова

2. Иванка Георгиева Велева

3. Румяна Илиева Янева

4. Мариета Руменова Балабанова

5. Галя Николова Георгиева

6. Ася Юлиянова Георгиева

7. Мирослав Николаев Николов

8. Даниел Атанасов Чиликов

9. Добри Христов Велев

10. Яни Динков Динков

11. Петя Георгиева Минева


Допуснатите кандидати трябва да се явят на 18.02.2011 г. от10 часа в

ОД “ Земеделие”, ет. 3, ст. 80 за провеждане на конкурса.


Председател на конкурсната комисия:…………………………

/ Димчо Петров Колев/


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ХАСКОВО

6300, гр. Хасково, пл. “ Свобода”5, тел: 038/66-49-16, факс: 038/664 453

odzg – haskovo@mbox.digsys.bg


СПИСЪК


на недопуснатите кандидати за длъжността мл. експерт в ОС “ Земеделие”, гр. Димитровград към Гл. дирекция “ Аграрно развитие” в ОД “ Земеделие”, Хасково


Въз основа на протокол от 07.02.2011 г. на комисията , назначена със

Заповед № 20/02.02.2011 г. на директора на ОД “ Земеделие” за провеждане на конкурс за държавни служители за длъжността

мл. експерт в ОС Земеделие”, гр. Димитровград към Гл. дирекция “ Аграрно развитие” в ОД “ Земеделие”, Хасково и на основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, се изготви следният списък на недопуснатите кандидати:


Кандидати, недопуснати до участие в конкурса:


Име на кандидата

Основание за недопускане

Татяна Данчева Дянкова

Не отговаря на минималните специфични изисквания за длъжността – специалност, Липсва оригинал на свидетелство за съдимост

Кремена Пенчева Симеонова

Не отговаря на минималните специфични изисквания за длъжността - специалност

Петя Станилова Станилова

Липсва оригинал на свидетелство за съдимост

Красимира Йорданова Русева

Липсва автобиографияПредседател на конкурсната комисия:…………………………

/ Димчо Петров Колев/

Свързани:

Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconМинистерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие" габрово запове д
На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconМинистерство на земеделието и храните
Зспзз, във връзка с чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и с оглед Доклад вх.№ Рд-04-66/7//25....
Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconМинистерство на земеделиет о и храните областна дирекция "земеделие"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол
Във връзка с дейността на сформираните по Заповед от Директора на од ”Земеделие” Комисии по реда на чл. 37”в” ал. 1 от зспзз
Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconРепублика българия
Фондация “Фридрих Еберт” и Министерство на земеделието и храните. На срещата се очаква да присъстват бившият еврокомисар по земеделие...
Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconОбластна дирекция "земеделие " – габрово
На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ппзспзз/, във...
Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconРепублика българия
Бургас на основание чл. 47ж, ал. 1 и 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ппзспзз/...
Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconМинистерство на земеделието и храните
Днес, 01. 09. 2010 година, в изпълнение на Заповед № рд – 15 – 156/01. 09. 2010г на Директора на од “Земеделие”- гр. Плевен се събра...
Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconМинистерство на земеделието и храните
Днес 15. 02. 2010 г в изпълнение на Заповед № рд-за-12 / 05. 02. 2010 г на директора на од” Земеделие „ гр. Габрово се проведе Комисия...
Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconМинистерство на земеделието и храните
Днес 12. 02. 2010 г в изпълнение на Заповед № рд-за- 3/05. 02. 2010 г на директора на од” Земеделие „ гр. Габрово се проведе Комисия...
Министерство на земеделието и храните областна дирекция \"земеделие\" хасково iconМинистерство на земеделието и храните
Днес 10. 02. 2010 г в изпълнение на Заповед № рд-за- 2/05. 02. 2010 г на директора на од” Земеделие „ гр. Габрово се проведе Комисия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом