Програм а
ИмеПрограм а
страница8/8
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Press/Kampanii/den_na_zemqta/2004/ActionPlan_Table.doc
1   2   3   4   5   6   7   822 април Национален ден за ученически наблюдения и експресни анализи на водни обектиРИОСВ

Наименование и много кратко описание на проявата, брой на участниците

Място на провеждане

Ден и час

Организатори и данни за контактРИОСВ

Благоевград,

БД Благоевград,

ДНП Рила,

ДНП Пирин


1. Празник посветен на “Деня на Земята” в м. “Предела”:

Почистване на зелените площи около пътя. Музикална програма. Екологични уроци на открито, еко-игри, представяне на проекта за лечебните растения в НП “Пирин” (деца от екоклуб с. Брезница). Ученически наблюдения и експресен анализ на воден обект.

Общ брой участници: 200 деца

2. “Децата за Земята” – конкурс за най-добра рисунка – 100 деца

3. Отбелязване на “Деня на Земята” в Посетителски център за Национален парк “Рила” – Паничище. Конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема: “Имам нужда от Земята и Земята има нужда от мен”. Прожекция на филма “Имам нужда от Земята и Земята има нужда от мен” Опознавателен маршрут до езерото “Паничище”

Общ брой участници: 60 деца


местността “Предела”


гр. Симитли – училището


Посетителски център за Национален парк “Рила” в планински курорт “Паничище”22.04.2004 г.

10.00 часа


10.00 часа


РИОСВ, БДЗБР, ДНП “Рила”, ДНП “Пирин”, РЛ на ИАОС Благоевград, ОДК Благоевград,

Исторически музей Благоевград,

общините Разлог, Банско, Благоевград и Симитли

Екоклубове “Млад ботаник” и “Екотуризъм” – гр. Банско


Клуб “Екотуризъм” – Гимназия “Братя Каназиреви “ гр. Разлог

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Симитли

ДНП “Рила”, ДОВДЛРГ “Олга Стоянова” – гр. ДупницаРИОСВ

Бургас

БД

Варна


Конкурс за изработване на плакат на тема “Резервати, природни забележителности и опазване на околната среда” за ученици от

11 – 15 г.

20 деца


Конкурс за есе на тема “Вода за живот” за ученици от 11-15 г.

15 деца


Засаждане на дървета и храсти в двора на детска градина

25 деца


Рисунки върху балони и асфалт

30 деца


Ден на отворени врати в БД Варна(бюро Бургас)- запознаване с дейността на БД Черноморски район пред деца, ученици студенти и граждани.


Награждаване – Укритие за наблюдение на птици ПР ”Атанасовско езеро”


Награждаване – Укритие за наблюдение на птици ПР ”Атанасовско езеро”

ЦДГ “Синчец”
ЦДГ “Синчец”
БД Варна- водно бюро Бургас
22.04.2004 г.

13.30 часа


22.04.04 г.

13.30 часа


22.04.04 г.

09.30 часа


22.04.04 г.

09.30 часа


22.04.2004г.

10.30 часа


РИОСВ – Бургас

riosvbs@unacs.bg


РИОСВ – Бургас

riosvbs@unacs.bg

БД Варна

РИ на МОН

РИОСВ – Бургас

riosvbs@unacs.bg

БД Варна


РИОСВ – Бургас

riosvbs@unacs.bg


БД Варна , РИОСВ Бургас, РИ на МОНРИОСВ Варна

БД

Варна


Ден на отворени врати в БД Варна- запознаване с дейността на БД Черноморски район пред деца, ученици студенти и граждани.


Вземане и експресен анализ на водна проба от пункт "Златни Пясъци";

деца, туристи, медии, служители на РИОСВ, БДЧР, Регионална лаборатория Варна към ИАОС


Пресконференция, обявяване на резултатите от конкурсите за залесяване и гнездилка, награждаване


Посещение на ЗМ "Ятата", лекция и наблюдение, пикник

Деца, служители на РИОСВ, представители на БДЗП


БД Варна


КК "Златни Пясъци"


РИОСВ Варна


ЗМ "Ятата"22.4.2004, 10.00-11.00


23.4.2004г.

13.00-14.00


23.4.2004г.

14.30-17.00


БД Варна , РИ на МОН


РИОСВ – Варна,

Жасмина Керанова, 052/635990, varna@riew.org


РИОСВ – Варна,

Жасмина Керанова, 052/635990, varna@riew.org


РИОСВ – Варна,

Жасмина Керанова, 052/635990, varna@riew.org

БДЗП-Варна


РИОСВ Враца


Запознаване на ученици с експресни методи за анализ на води. Беседа за факорите, които натоварват водните течения и как да ги опазваме от замърсяване


Ден на отворените врати в РИОСВ.


Посещение с ученици на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Враца.


Почистване на речното корито на река Скът.


Откриване на еко-табло във фоайето на Община Мизия.


Акция за почистване около водоизточници и коритото на река Малък Искър в района на гр.Роман.


Почистване на вододайни зони в близост до гр.Враца.


Почистване на част от плажната ивица и пристанището на река Дунав при гр.Оряхово


Почистване на част от плажната ивица и пристанището на река Дунав при гр.Козлодуй.


гр.Враца, река Дъбн


гр.Враца


гр.Враца


гр.Бяла Слатина, Община Бяла Слатина


гр.Мизия, Община Мизия


гр.Роман, Община Роман


гр.Враца


гр.Оряхово, Община ОРЯХОВО


гр.Козлодуй, Община Козлодуй


22.04.2004г. 10:00 часа


22.04.2004г. 9:00-16:30 часа

22.04.2004г. 10:00 часа


22.04.2004г. 10:00 часа


22.04.2004г. 11:00 часа


22.04.2004г. 10:00 часа


22.04.2004г. 10:00 часа


22.04.2004г. 10:00 часа


22.04.2004г. 10:00 часаРИОСВ-Враца

092/ 62 47 61


РИОСВ-Враца

092/ 62 47 61

РИОСВ-Враца

092/ 62 47 61


Община Бяла Слатина

0915/ 26 55, в.127


Община Мизия

09161/23 15


Община Роман

09123/ 20 64, в.433


Областна администрация

ОА: msmeko@abv.bg


Община Оряхово

09171/ 21 31


Община Козлодуй

0973/ 80 189


РИОСВ

В.Търново


Вземане и анализиране на водни проби и придънни утайки от р. Янтра в Регионална лаборатория – Велико Търново с участието на ученици от специализираните паралелки по химия и биология на градските училища – 20 ученика


Участие на експерти от РИОСВ в междурегионална среща на 7 РИО на МОН, ДНП “Централен балкан”, ПП “Шуменско плато”, ЕМО - Етъра и училища от гр. Севлиево


Информация в медиите за състоянието на водния сектор в общината


Засаждане на дръвчета в гр. Лясковец


Изложба на 14 детски рисунки, подготвени от ученици на 3то ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Горна Оряховица, СИП “Живопис” на тема “Вода, живот и багри”. Изложбата беше открита на 22 март по случай Деня на водата. Награждаване на художниците.


Рисуване на открито


Рисунка на асфалт


Изложба на рисунките в "Ритуална зала"


Рисунка на асфалт "За чиста околна среда" - входна алея ЦДГ "Пчелица" гр. Лясковец


Изработване и поставяне на табла от учениците включени в СИП по екология във връзка с проблемите и опазването на водните басейни


Почистване от отпадъци на замърсени площи с участието на ученици от местните училища служители от общинската администрация - 500 човека


Залесяване с дървета и обособяване на дендрариум в неизползваем общински терен - 500 човека


Създаване на цветни лехи в дворовете на общинските училища - 80 ученици


Национален празник “Ден на Земята” с участието на 130 младежи от цялата страна и около 1500 младежи от град Севлиево - представяне и награждаване на есета и спортно шоу


Организиране на Еко-шатра с изненади пред градинката на “Глинажа” (в централна градска част), която ще представлява своеобразна сцена на открито с много музика, изложба, викторина, интервюта с граждани, еко-игри, акция за събиране на хартия, измерване на водни проби на р. Янтра


Регионална лаборатория – Велико Търново


Участие на експерти от РИОСВ в междурегионална среща на 7 РИО на МОН, ДНП “Централен балкан”, ПП “Шуменско плато”, ЕМО - Етъра и училища от гр. Севлиево


Кабелно радио, кабелни телевизии


гр. Лясковец


Информационния център на РИОСВ – Велико Търново


Площада пред пощата в гр. Сухиндол


ул. "Търговска", гр. Полски Тръмбеш


"Ритуална зала",

гр. Стражица

ЦДГ "Пчелица"

гр. Лясковец


СОУ “ П.Р. Славейков “
ОУ “ Пенчо Райков “

ОУ “ Васил Левски “ – гр. Плачковци


Бреговата ивица на р. Тревненска преминаваща през гр. Трявна и гр. Плачковци, районът около местните чешми, районите около детските и спортни площадки

ул. “Панорама“, кв. “Светушка“, кв. “134“, гр. Трявна


СОУ “ П.Р. Славейков “

ОУ “ Пенчо Райков“, гр. Трявна


Дом на културата – град Севлиево

Спортна зала “Дан Колов” – град Севлиево


гр. Габрово


22.04.2004 г.

09.30 – 16.00 ч.


22.04.2004 г.

09.00 часа


22.04.2004 г.

15.30 ч. – радио

19.00ч.– телевизия


22.04.2004 г.

10.00 часа


22.03-22.04.2004 г.

09.00 – 17.00 ч.


22.04.2004г.

14.00 часа


22.04.2004 г.

14 часа


23.04.2004 г.


22.04.2004 г.


23.04.2004 г.


23.04.2004 г


22.04.2004 г.

09.00 часа


22.04.2004 г.

10.00 – 18.00 часа


Милка Асенова

Пламен Ленов

Тел: 062/62 03 58


Дом на културата “Мара Белчева”, гр. Севлиево


Община Горна Оряховица

Цонка Христова

Тел: 0618/4 14 27

Община Лясковец

Тел. 0619/2 20 55


Милка Асенова

Тел: 062/62 03 58


Общинска администрация

Тел: 06136/29 18

Учебните заведения

Н.Миновска и Ц.Петрова Тел. 06141/29-46


М. Димитрова


ЦДГ "Пчелица"

гр. Лясковец

Тел.0619/2 20 66

Мария Цонева – преподавател СИП “Екология“ - СОУ “ П. Р. Славейков”

Мая Кънова-преподавател СИП “Екология“, ОУ “ П. Райков”

Еколозите на общината

Тел: 0677/2303

Гергана Ганчева – педагогически съветник в СОУ “ П. Р. Славейков”

Еколозите на общината
Гергана Ганчева – педагогически съветник в СОУ “ П. Р. Славейков


Районен инспекторат на МОН – Габрово и Община Севлиево Тел.0675/33979

Ценка Йонкова


А. Янкабакова - ИМКА – Габрово

М. Радева - ДПП “Българка”
РИОСВ

Монтана


Експресни анализи на повърхностна водна проба от р.Огоста пред ученици в РЛ-Монтана


велопоход от пл.“Жеравица” до Стадиона и обратно – 25-30 учиника


Училищни прояви по повод деня на Земята,130 души


Дискусия на кораба “Видин” на тема “Река Дунав – река на живота”. Участват ученици, представители на НПО, представители на гр.Калафат и гр.Крайова.


Инициатива “да засадим дърво” – инициативата предвижда да се маркира, обозначи и огради вековно дърво – летен дъб в крайбрежната ивица на язовир “Дъбравка”. Ще бъде депозирано предложение до РИОСВ –Монтана за обявяване на дървото да защитено, съгласно процедурата по чл.109 от ЗБР.


Детски конкурс за написване на есе, стихотворение, разказ на екологична тематика:

  • аранжиране на изложба от пролетни цветя;

експониране на изложба на детски плакати, рисунки, пана и творби на приложното изкуство.


Провеждане на открит урок по биология на тема:”водата – извор на живот”. При разработването на урока ще бъдат използвани материали от “Зеленият пакет” – комплект материали по екологично възпитание и обучение.


Занятия в ЦДГ и ОДЗ по повод деня на Земята


Регионална лаборатория Монтана


ПМГ “Свети Климент Охридски”, гр.Монтана


с.Чупрене, с.горни Лом, общ.чупрене


Кораба “Видин” – р.Дунав


язовир “Дъбравка


СОУ”Христо Ботев”
ЦДГи ОДЗ22.04.2004г.


22.04.2004г.


22.04.2004г.


22.04.2004г.


22.04.2004г.


22.04.2004г.


22.04.2004г.


22.04.2004г.РЛ-Монтана тел.096/300965


МЕо към пмг


Директор ОУ


СОУ “Любен Каравелов”


Природозащитно дружество – Белоградчик и Скаутски клуб “белоградчишки скали”


Община Лом

0971/66097


Г-жа Теменужка велкова – преподавател по биология и ръководител на клуб “Екология”, ще присъстват представители на НПО, Регионалния инспекторат по образованието и представители на РИОСВ –Монтана

Директорите на заведенията


РИОСВ

Пазарджик


Официално промоциране на Интернет –страницата наРИОСВ –Пазарджик от “Па- медиа”


Награждаване на призьорите в конкурса за есе и рисунка на тема”Водата-безценно богатство”


Информационният кабинет на РИОСВ- Пазарджик;


По места – в 11 –те общини на Пазарджишка област;


22.04.2004г

11 часа;


22.04.2004г.

10.00 до 14.00 часа;


Катя Бузник-034/44-54-57;


Г. Шишиньова – в Пазарджик и еколозите на общините по места;


РИОСВ,

Плевен

БД

Плевен


Среща с обществеността на гр. Плевен и представяне на Доклада за околна среда за 2003 г. от Директора на РИОСВ – Плевен инж. Кашев.


Съвместно мероприятие с БД Дунавски район – Плевен и Община Никопол по случай Деня на Земята 22 Април под мотото “ Вода за живот “ 2004 г. с участие на ученици в региона на гр.Никопол и почистване на брега на р. Дунав – 100 бр. ученици.


Сградата на Научно технически съюзи гр. Плевен


Гр. Никопол


22.04.2004г.

11.00 часа


22.04.2004г. 10:00 часа


РИОСВ-Плевен


БД Дунавски район- Плевен


РИОСВ

Пловдив

БД

Пловдив


Почистване на района около Бачковския манастир,параклисите, намиращи се в буферната зона на резерват Червената стена и коритото на реката.

/30 участници/


Кампанията , в Дома н Кръгла маса /Дискусия/ между участниците в а науката и техниката – Пловдив по проблеми свързани с Опазването на Околната среда . Представяне на дейността на СНЦ “Зелени Балкани”-Пловдив , както и дейността на Българсго дружество за защита на птиците-клон Пловдив.

/60 участници/резерват

,,Червената стена’’


,,Дом на науката и техниката’’ – гр.Пловдив


22.04.2004г.

10.00-15.30 часа


22.04.2004г.

17.00-19.00 часа


РИОСВ-Пловдив

БД,,ИБР’’-Пловдив


РИОСВ-Пловдив

БД,,ИБР’’-Пловдив


РИОСВ

Русе


Национален ден за ученически наблюдения и експресни анализи на воден обект, г-жа Ботева и г Интегриран открит урок в Техникума по дървообработване в гр. Русе


І ОУ “Отец Паисий”р гр. Русе , екскурзия по бреговата ивица на р. Дунав под и беседа на тема “Заедно да създадем промяната с нашия принос за изграждане на подходяща среда на водния ресурс в родния ни град”-жа Камарашева ще вземат проби от р. Дунав, заедно с клас от ПГ по химия и студенти по екология към РУ и ще правят експресни анализи в РЛ.


Урок на открито на Иван Иванов-Йоаний с клас от Училище по изкуствата, гр. Русе


Хепанинг на открито и съревнование между 3 училища за “Най-добре изрисуван контейнер”, връчване на награди

Връчване на награди за конкурса за есе на тема “Вода за живот”,

Концерт на деца, членове на Младежки дом в гр. Русе


р. Русе, Кея, Регионална лаборатория-Русе


гр. Русе, Кея


гр. Русе, Кея


22.04.2004г.

10.00 часа.


22.04.2004г.

13.00 часа


22.04.2004.,

13 -18часа.г-жа Камарашева- Нач. отдел Р. лаборатория, 082 / 820 226


г-жа Мирена Ботева

г-ца Рени Петрова,

г-жа Светлана Иванова,

г-жа Снежанка Василева,


г-жа Галина Савова,

г-н Любомир Атанасов

г-н Кольо Колев

РИОСВ-Русе 082/ 820 772,
РИОСВ София


Конкурс за детска рисунка или тпанспарант на тема “Вода за живот” за деца от детските градини ,от I-III, IV- VII, IX- XII клас – награждаване на победителите от конкурсите на Празника в района на язовир “Скурнава”


Празник по повод Деня на земята:

Състезание по риболов- в района на язовир “ Скърнава”

Викторина на тема: “Вода за живот”

Програма от ЦДГ “ Индира Ганди”

Участие на СИП Екология към ГПЧЕ “Алеко Констатинов” с информационен бюлетинОбщина Правец


22.04.2004г.

11.00 часа


РИОСВ София1, Община Правец


РИОСВ

Ст. Загора


Вземане на проби от повърхностни водоизточници, от експерти на лаборатория “Води” към РЛ- ИАОС с група ученици от 7 клас, при ІІ ОУ “ П. Р. Славейков “ – гр. Стара Загора.

Обявяване на резултатите от конкурса, проведен на 21.04.2004 г. и награждаване на участниците.


Провеждане на кръгла маса за екологичните проблеми на община Казанлък – 40 участника


Конкурс за детска рисунка”Природата и аз”


Почистване на дворовете на училищата в селата – 300 ученика


Озеленяване на фоаето в Общинската администрация-Раднево


Изложба на домашни любимци – 50 участника-гр. Раднево


Засаждане на дръвчета в градския парк на Павел баня – 30 ученика от СОУ


Рисунка на асфалт с участие на деца от детските градини – 55 деца


Изложба-конкурс “Оползотворяване на отпадъците за създаване на красота”-25 човека


Конкурс зарисунка на тема”Вода за живот”и изработване на плакат-колаж от най-добрите рисунки/ рисунките се събират до 18.04.2004 г./и обявяване на резултатите на 22.04.2004 г.


Обявяване на конкурс в детските и учебните заведения за най-ефективно аранжирана зелена площрека Бедечка – гр. Стара Загора


Община Казанлък, Обл.Стара загора


Община Бр. Даскалови, Обл. Стара Загора


Трояново, Знаменосец, Коларово, Полски градец, Ковачево и Сърнево, Обл. Стара Загора


Сградата на Общинска администрация

гр. Раднево, Обл. Стара Загора

Домакин ІІ ОУ

Гр. Раднево, Обл. Стара Загора


гр. Павел баня Обл. Стара Загора,


Гр. Гълъбово –център на града, обл Ст. Загора


Гр. Гълъбово-Дом на културата, обл. Стара Загора


Гр. Сливен


Гр. Ямбол


22.04.2004г.

10.00 -12.00часа


22.04.2004 г.


22.04.04 г.

11.00 часа


22.04.2004 г.

14-16.00 часа


22.04.04 г.

10-12.00 часа


22.04.2004 г.

13.30 часа


22.04.2004г.


22.04.2004 г.

10.00 часа


22.04.2004 г.

16.00часа


22.04.2004г.


22.04.2004гРИОСВ и РЛ към ИАОС, гр. Стара Загора


Еколог-Община Казанлък


експерт”Екология “ и гл. експерт ”Образование”- Общинска администрация -

04134/23-95 – Станчева


0417/826-30 гл.експерт “Образование”


0417/830-28 –еколог


0417/821-66 – Директор І ІОУ


Община Павел баня


Директори на детските градини


Директор на Дом на културата


Еколог - Община Сливен-Красимира Стойчева


Директорите на училищата и датските градини в гр. Ямбол


РИОСВ

Смолян


Запознаване на ученици от V ІІ клас на СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с експресни методи за анализ на водата.

Преки участници в проявата - 130 ученици


Почистване на района около “Балиевата вода”

Балиевата вода е извор, вода на който се счита за лековита, в тази връзка той е много посещаван от местното население.

Участници: за поредна година почистването се организира от Сдружение “Екосвят Родопи”, като за проявата се разчита на доброволното участие на ученици – около 30 деца.


Среща с обществеността, представители на държавни институции, екологични НПО и медии по повод Деня на Земята – 22.04.2004г – представяне природозащитата в Смолянска област в дати и факти, предстоящи приоритети, дейности и инициативи за подобряване качеството на околната среда в региона.


Обявяване на конкурси за рисунка, карикатура, оригинален предмет от отпадъчни материали, изработване на пано или макет от природни материали.


Ревю на деца и ученици, с тоалети изработени от отпадъчни материали


Детска дискотека


Зелени уроци, екологични беседи, екоигри, организиране на миниботанически градини, алпинеум


Конкурс сред ученици от малките класове за най – добра рисунка на тема “Природата в моя роден край”, организиране на изложба в картинната галерия със събраните рисунки, награждаване на отличилите се.


Конкурс “Най – чиста улица в с. Баните”


Организиране на конкурс за рисунка и есе на тема “Вода за живот”. Награждаване на най – добрите творби.


Почистване на речното корито на река Малка река


Гр. Смолян

река Черна


Гр. Смолян

Района на “Балиева вода”


гр. Смолян

РИОСВ – Смолян


Гр. Лъки


Гр. Лъки


Гр. Лъки

Младежки дом


Гр.Девин


Община Рудозем


Община Баните


Община Борино


Община Мадан


12.45 часа


22.04.2004г.

14.00 часа


22.04.2004г

10.00 часа


Награждаване

22.04.2004г


23.04.2004г.


награждаване

22.04 2004 г.


Регионална лаборатория към ИАОС – Смолян – 60125

РИОСВ – Смолян 60111

Сдружение “Екосвят Родопи”

Председател: Лидия Арсова


РИОСВ – Смолян – 60111


Община Лъки

03052/2094


Община Лъки

03052/2094

СОУ


Община Лъки

03052/2094


Директори СОУ, ПГЕ, ДК


Община Рудозем

0306/3224

училища


Община Баните

03025/2220


Община Борино

03042/2147

СОУ “Н. Вапцаров” – Борино


Община Мадан

0308/2275РИОСВ Хасково


Национален ден за наблюдение на водни обекти –посещение на ученици на яз. Сива вода. Пробонабиране и анализ на водни проби. Oповестяване на резултатите от Директора на Инспекцията.


яз. Сива вода22.04.2004г.

14.00часа


РИОСВ – Хасково, БДЗП - клон Хасково

МО -РИ - Хасково


РИОСВ ШуменНационален ден за ученическо наблюдение и анализи на водни проби


Пролетно тържество на тема: Вода и пролетни цветя” в ЦДГ, с. Ясеново, общ. Венец- празнична програма и засяване на цветя.


Поход и почистване на чешма в района на ПП “ Шуменско плато”

РИОСВ-Шумен
ЦДГ , с. Ясеново общ. Венец


ПП “ Шуменско плато”


22.04.2004г.


22.04.2004г.

10.00 часа


10.00 часа

РИОСВ-Шумен
БД Варна, ЦДГ , с. Ясеново общ. Венец


РИОСВ Шумен

БД Варна


ДНП Централен Балкан


Участие на ДНП в комплексна проява:

Национално отбелязване на Деня на Земята

  • презентации за НП “Централен Балкан” и ПП “Шуменско плато”;

  • изложби - Фауната на НП “Централен Балкан”, цветя, детски рисунки, хлебни изделия;

  • награждаване и четене на географски есета;

  • постери – Моят роден край, екологични проекти по физика и астрономия;

  • демонстрация на боядисване на яйца с традиционни техники на украса и природни бои;

  • фолклорни и спортни изяви

Очаква се да присъстват представители на 7 РИО на МОН, 200 ученици и учители от различни адм. области.


Почистване коритото на р. Черни Осъм и провеждане на викторина, посветена на водното богатство на Парка


Празник на открито – “Ние сме част от Земята”


Осигуряване на информационната среда:

  • Провеждане на радиоден - “Централен Балкан – ключ към небесните кладенци” – Габрово, Карлово

Изготвяне и разпространени на прес-съобщение за СМИ


Комплексна проява: Презентация на книжка с детско творчество – Децата и природата, включваща есета, стихотворения, гатанки на деца от Априлци; състезание “Видима – живата река”; връчване на дарение (компютър) от ДНП на Центъра за работа с деца в Априлци


Севлиево, Дом на културата


Черни Осъм


Габрово, ОУ “Иван Вазов”


Априлци


22.04.2004г.

09.30 часа.


22.04.2004г.

10.00 часа


РИО на МОН – Габрово

Община Севлиево

ДНП “Централен Балкан”


ДНП “Централен Балкан”

Информационен център . Черни Осъм


ДНП “Централен Балкан”

ДПП “Българка”

VІ ОУ “Иван Вазов”-Габрово


ДНП “Централен Балкан”


ДНП “Централен Балкан”

ОДК - Априлци


1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а 2 10. 2012

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом