Програма разработка на бизнес план
ИмеПрограма разработка на бизнес план
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер53.74 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www-it.fmi.uni-sofia.bg/proplus/document/uchebna_programa.doc

Учебна програма
РАЗРАБОТКА НА БИЗНЕС ПЛАН

(от идеята до реализацията)
РАЗДЕЛ І. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

 1. Бизнес проекта като инициативен икономически замисъл – 2 часа
  1. Перспективната бизнес идея – интелектуална основа на инвестиционния

проект

  1. Какво купуват хората и организациите – ползата, а не свойствата

  2. Понятие за инвестиционен проект и бизнес проект

  3. Система и класификация на бизнес проектите

  4. Цели и структура на бизнес проекта

  5. Признаци на бизнес проект

  6. Участници в бизнес проекта

  7. Кой и защо е заинтересуван в осъществяването на бизнес проекта2. Функции и принципи за планиране на предприятие - 2 часа


  1. Предназначение на бизнес плана и неговите основни елементи

  2. Основни принципи на вътрешно-фирменото планиране

  3. Състав и структура на бизнес проект

  4. Стратегически ориентири на бизнес проекта

  5. Мащаби на бизнес проекта

  6. Изходни данни за прединвестиционни изследвания

  7. Анализ и избор на алтернативи

  8. Принципи на планиране и управление на инвестиционен проект

  9. Жизнен цикъл на предприятие, бизнес проект и продукт

  10. Бизнес план като основа на бизнес проект3. Етапи в разработването на бизнес плана – 8 часа


3.1 Външни източници на нови идеи и тяхното отразяване в бизнес плана

3.2 Основни субективни фактори за възникването на предприемачески идеи

3.3 Основни източници на предприемачески ценности

3.4 Основни етапи на обосноваването на предприемачески бизнес план

3.5 Фази на подбора, оценката и реализацията на предприемаческите идеи в бизнес плана

3.6 Предназначение и съдържание на мисията на предприятието в пазарната среда

3.7 Ценностни ориентации и тяхната връзка с целевите предпочитания

3.8 Разлики между мисия и цели на предприятието

3.9 Примерна класификация на целите на предприятието

3.10 Изисквания към формулирането на целите на предприятието

3.11 Процесът на постановка и промяна на целите на предприятието

3.12 Връзките между целите на предприятието

3.13 Разрешаване на конфликта на целите и тяхната промяна

3.14 Дърво на целите на предприятието

3.15 Пример за структуриране на целите на предприятието

3.16 Примери за постановка на целите пред функционалните отдели на предприятието

3.17 Фактори, влияещи на дейността на предприятието

3.18 Основни фактори за развитието на предприятието

3.19 Четиристранен анализ на стратегическите възможности на предприятието

3.20 Триъгълник на конкуренцията

  1. Стратегии за растеж на фирмата

  2. Матрица на възможностите по стоки (пазари)

3.23 Управление на кризисните ситуации на предприятието


4. Програмни средства за моделиране и разработка на бизнес плана –

2 часа


5. Оценка ефективността на бизнес проекта – 2 часа


5.1 Нетна сегашна стойност

5.2 Вътрешна норма на възвръщаемост

5.3 Индекс на рентабилност

5.4 Период на възстановяване на инвестицията

5.5 Други


6. Риск и управление на риска – 2 часа


7. Аудит на бизнес план от инвеститори. Вземане на решение за инвестиране – 2 часа


8. Процес и организация на планирането в предприятието. Планови показатели, норми и нормативи – 2 часа


8.1 Системи за планиране в предприятието

  1. Примерна организационна структура на планово-икономическия отдел на

предприятието

  1. Организационна структура на планирането на средно по размер предприятие

  2. Особености на планирането на специализирани и диверсифицирани

предприятия в Япония

  1. Примерна организация на планирането на предприятието

  2. Методи за определяне на нормиРАЗДЕЛ ІІ МЕТОДИКИ ЗА РАЗРАБОТКА НА РАЗДЕЛИТЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА


9. Меморандум за конфиденциалност


10. Анотация


11. Резюме


12. Икономическа обосновка


13. Описание на отрасъла


  1. Ниво на привлекателност на отрасъла за бизнеса

  2. Основни фактори за избора на сфера за предприемаческа дейност

  3. Кратка характеристика на основните видове бизнес


14. Характеристика на предприятието


  1. Предприятието като производствена система

  2. Основни методи за създаване на предприятие

  3. Общ модел за избор на организационно правова форма на предприемаческата дейност

  4. Редът за раздаване на акции на работниците в народно предприятие (НП)15. Избор на вид дейност (стоки, услуги, извършване на вид работа)


15.1 Процесът на разработване на стоката

15.2 Качествени нива на продукцията (услугата) като стока

15.3 Жизнен цикъл на стоките и услугите

15.4 Основни характеристики на етапите от жизнения цикъл на стоките и типични маркетингови действия на предприятието


16. Маркетингов план


16.1 Основни насоки на изследването на пазарните условия

  1. Характеристика на основните видове пазари

  2. Пазар на продавача и пазар на купувача

  3. Класификация на потребителските пазари

  4. Видове и характеристики на пазарите на предприятията

  5. Принципът за комплексност на изследванията на стоковите пазари

  6. Основни задачи и насоки на изследването на стоковите пазари

  7. Сравнителна оценка на някои методи за прогнозиране на търсенето

  8. Общ модел за прогнозиране на търсенето

16.10 Особености на избора на параметри и многомерност на сегментирането на пазарите на стоки с промишлено предназначение

16.11 Ценова политика на предприятието

16.12 Фактори, влияещи на нивото и динамиката на цените

16.13 Цена и качество на стоката

16.14 Методи за определяне на базова цена

16.15 Цена и качество. Елементи на маркетинговата комуникация

16.16 Определяне на предварителния обем на продажбите


17. Анализ на типичните грешки и недостатъци в бизнес планирането


РАЗДЕЛ ІІІ ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПЛАН ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА КОНКРЕТНА БАНКА

Свързани:

Програма разработка на бизнес план iconБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
Разработеният по- долу бизнес план е за реорганизиране и разширяване дейността на фирма „Аксиел”
Програма разработка на бизнес план iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Програма разработка на бизнес план iconКонкурс за участие в програма за социално предприемачество за нестопанскИ организациИ
Ма за социално предприемачество, включваща обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от неправителствена...
Програма разработка на бизнес план iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Програма разработка на бизнес план iconПредпочитана длъжност / Сфера на работа
Определяне посоката на развитие на софтуерното портфолио на компанията. Подготовка и координация на бизнес и системни изисквания....
Програма разработка на бизнес план iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Програма разработка на бизнес план iconБизнес-план I. Общая схема
Бизнес-план для издательской компании (все суммы указаны в условных единицах; доходы показаны за вычетом налоговых, таможенных и...
Програма разработка на бизнес план iconПрограма 03. 12. 2005 г
Национална академия по разработка на софтуер (нарс) съвместно с Българска асоциация по разработка на софтуер (барс)
Програма разработка на бизнес план iconПлан на Бизнес проект
Основни елементи на маркетинговия план: пазарно проучване, описание на купувачите, потребностите за задоволяване, дистрибуция, ценова...
Програма разработка на бизнес план iconБизнес план на фирма, занимаваща се с предлагане на услуги в областта на фризьорството
Фирмата, към чиято дейност е насочен бизнес план планира предлагане на услуги в областта на фризьорството и стилистиката
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом