Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
ИмеРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер37.09 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/54/4_4_RESENIE - ch.78 A - v 1g. srok.doc
Р Е Ш Е Н И Е № 61

гр.Белоградчик, 15.03.2011 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АБЕЛОГРАДЧИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав:


Районен Съдия : А.К.

при участието на секретаря Н.С., в присъствието на прокурора Г. С., като разгледа докладваното от съдия К. НАХ дело № 37 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на Гл. ХХVІІІ ОТ НПК ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.78 а ОТ нк.


По ДП № 34 / 2010 г. по описа на РУ-П – Б., Прокурор при РП-Б., с мотивирано постановление от 03.02.2011г. , е направил предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание “Глоба” - по чл. 78 А от НК, на Л.И.Л. от с.С., обл.В., затова, че на 03.01.2011г. по пътя– път ІІІ-102 от с.П. към с.Д.Л., управлявал МПС : л.а. “Опел Астра” с рег. № ................., без съответно свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок , след като е наказван по административен ред за управление на МПС, без свидетелство за правоуправление с НП № 250/03.08.2010г. на РУ-П-Б., влязло в сила на 04.11.2010г. - престъпление по чл. 343 В ал.2 от НК.

Прокурорът, в с.з. на 15.03.2011г. поддържа предложението, направено с Постановлението от 03.02.2011г., за освобождаване от наказателна отговорност на Л.Л. от с.С., и налагане на административно наказание "глоба" - на основание чл.78 А НК. Относно размера на глобата пледира, същият да бъде определен в размер около минималния, предвиден по закон.

Обвин. Л. се явява лично в с.з., дава обяснения, признава вината си и авторството на деянието, моли за наказание „глоба” в по-нисък размер, предвид затруднено материално положение – безработен е.

Съдът, като взе предвид събраните по ДП № 34 / 2010 г. на РУ-П – Б. писмени доказателства и факта, че районният прокурор поддържа направеното предложение по реда на гл. ХХVІІІ от НПК, приема за установена следната фактическа обстановка:

На 03.01.2011г., обвин.Л. пътувал от с.П. към с.Д.Л., с лек автомобил м.”Опел Астра” с рег. № ................, като бил ходил да си купува цигари в с.П. На кръстовище от посочения път, в самото с.Д.Л., бил спрян за проверка от св.В.Г. /служител на РУ-П-Б./. Л. бил поканен да представи документи на колата и свидетелство за управление на МПС, но се оказало, че последното той няма – заявил, че притежава принципно такова, но му е отнето , поради неплатени админ.глоби. Св.Г. указал на Л. да се яви в сградата на РУ-П-Б., служба КАТ. На 18.01.2011г. в гр. Б., бил съставен АУАН № 21/18.01.2011г. от автоконтрольор Р., в присъствието на свид.Г. – очевидец на установяване на нарушението. Л. подписал акта и приел копие от него. В последствие, след извършена справка в масивите на МВР, било установено, че с НП 250/03.08.2010г., на РУ-П-Б., в сила от 04.11.2010г., Л. е бил санкциониран по административен ред за същото нарушение – управление на МПС без свидетелство за такова управление / като то му е било отнето с предходно НП/.

Гореописана фактическа обстановка се установява от показанията на св.В.Г.в и Ст.Р., както и от самопризнанията на обвиняемия направени на досъдебното производство и в с.з.

Предвид гореизложеното, съдът намира че обвин. Л.И.Л. от обективна и субективна страна, и действайки с пряк умисъл, осъществил състава на чл. 343 В ал.2 НК, затова, че на 03.01.2011 г. по път ІІІ-102 от с.П. за с.Д.Л., управлявал МПС – л.а. "Опел Астра", с рег. № ..............., без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок, след като е наказван по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за правоуправление – с НП 250/03.08.2010г., на РУ-П-Б., в сила от 04.11.2010г. - престъпление по чл. 343 В ал.2 от НК.

От представената по делото справка за съдимост на обвин.Л.в, е видно, че същият - не е осъждан. По отношение на обвиняемия не е налагано наказание по чл. 78 А НК. С престъплението не са причинени имуществени вреди, а предвиденото по закон наказание за извършеното престъпление по чл. 343 В ал.2 от НК, е "лишаване от свобода" до две години.

Предвид горното, съдът приема, че са налице предпоставките на чл.78 А от НК, за освобождаване на обвин. Л. от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание "глоба". Обвиняемият е признал вината си и авторството на деянието още в хода на провежданото досъдебно разследване, не е оспорвал констатирания от служителите на полицията резултат. Същевременно съдът приема за установено, че обвиняемият не работи – както той твърди в с.з., тъй като такива данни в АУАН не са отразени, а задължение на АНО е да установява противното на твърдяното от нарушителя, поради което съдът намира материалното положение на Любенов наистина за затруднено. Същият е млад човек. Водим от така изложените факти, и при преценката им в тяхната съвкупност, съдът намира, че следва да определи наказанието на обвиняемия в минимален размер, съгласно предвиденото по закон, а именно - административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 лева.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът


Р Е Ш И :


ПРИЗНАВА Л.И.Л. - роден на 11.01.1988 г. в гр.В., живущ в с.С., обл.В., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, не работи, с ЕГН ............... за ВИНОВЕН в това, че на 03.01.2011 г. по път ІІІ-102 с.П.-с.Д.Л., управлявал МПС – л.а. "Опел Астра”, с рег. № ..............., без да притежава свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок, след като е наказван по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за правоуправление – с НП 250/2010г. на Началник РУ-П-Б., в сила от 04.11.2010г. - престъпление по чл. 343 В ал.2 от НК.

На основание чл.78 А ал.1 от НК, съдът ОСВОБОЖДАВА Л. И.Л. /със снета по-горе самоличност/ от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му НАЛАГА админи стративно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВОС в 15-дневен срок от днес.


Районен съдия:

Свързани:

Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 Ззд
Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ззд / за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга...
Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconРешение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconРешение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconРешение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишки районен съд, 3-ти състав, на десети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав
Решение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г iconРешение №95, 05. 08. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на шести юли две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом