Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на
ИмеНмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на
Дата на преобразуване09.12.2012
Размер14.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nmtb-sofia.eu/uploads/Uslovia.doc
НМТБ „Цар Борис ІІІ” обявява търг въз основа на Заповед№ 47/04.09.2012г за отдаване под наем на част от имот, представляващ помещение от 75 кв.м, на първи етаж в Отделение „Експертиза в авиотранспорта”, на НМТБ „Цар Борис ІІІ” с адрес : гр .София, бул. „Брюксел”№ 1

І Условия за търга

1. Описание на обекта на търга и срока за отдаване - част от Първи етаж от сграда - Отделение „Експертиза в авиотранспорта”, със застроена площ от 75 кв.м.,/ помещения на бивша аптека/ предоставен за управление на НМТБ „Цар Борис ІІІ”, с местонахождение: гр. София, бул. Брюксел № 1, за срок от 10 години.

2. Първоначална наемна цена – определена от лиценнзиран оценител - 3.075 лв на кв.м. което представлява общо 230,63 лева месечно

3. Предназначение на предоставяният имот – за търговски цели - продажба на парфюмерия, бижутерия , аксесоари и облекла.

4. Вид на търга – с тайно наддаване

5.Дата , място и час на провеждане на търга -11.10.2012г, сградата на НМТБ „Цар Борис ІІІ” ,бул .” Кн. Мария Луиза „ № 108, ет. 4 , заседателна зала

6. Други специфични условия- посочени са в документацията за участие в търга по реда на ППЗДС

7. Начин на плащане на наемната цена - по банковата сметка на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

8. Размер на депозита – 25.00 лева / двадесет и пет лева./ внесени по начин указан в документацията за участие в търга

9. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

1. Любка Асенова – ръководител отд. Административен”

2 Георги Димитров – юрист

3. Райна Шаранкова - счетоводител отдел Счетоводство

Резервни членове:

1. Марияна Георгиева - експерт направление обществени поръчки в отдел Административен,

2. Огнян Атанасов – ръководител отдел „Стопански”

10. С Заповедта са утвърдени : документация за търга, както и условията за оглед на обекта и крайният срок за приемане на заявленията за участие – посочени в документацията.

Свързани:

Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconОбяв а обявява
Обявява на основание Заповед № от 20. 10. 2010г на Кмета на община Долни чифлик публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconОбявление
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца, на основание Заповед №80/28. 05. 2012г на Директора на предприятието, обявява търг...
Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconСписък на изискуемите документи за участие в търг
За отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, обявен със заповед no: 1468/08. 11. 2012г. На началника на...
Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconОбявление
Враца, на основание Заповед №203/18. 10. 2012г на директора на предприятието, обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем...
Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconОбявление
Враца, на основание Заповед №202/18. 10. 2012г на директора на предприятието, обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем...
Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconОбяв а
Заповед № рд 49-329/21. 12. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно ловно стопанство(длс) Граматиково обявява търг...
Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconОбяв а
Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и на общински ливади в следните землища на
Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconМетодика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти I. Законова основа и принципи при разработката на методиката
Определяне на базисни наемни цени на застроени и незастроени имоти, общинска собственост отдавани под наем чрез търг или конкурс
Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconОбява за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот
На осн. Заповед №68/ 07 12012 г на Ген. Директор на бта и съгласно чл. 19 от Закона за държавната собственост,чл. 13 и сл. От Правилника...
Нмтб „Цар Борис ІІІ обявява търг въз основа на Заповед№47/04. 09. 2012г за отдаване под наем на iconСъс Заповед №921/16. 08. 2011г. Кмета на Община Враца е наредил провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Община Враца е наредил провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом