"План за рекламна кампания: Stella Artois"
Име"План за рекламна кампания: Stella Artois"
страница1/3
Проверител
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер279.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mrunkam.com/kursovi/Reklamna kampania.doc
  1   2   3


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА
И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ


СПЕЦИАЛНОСТ “ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”


Курсова работа по “Рекламна кампания


Тема: “План за рекламна кампания: Stella Artois”

Автор: Проверител:

Стилян Горанов д-р Р. Абаджимаринова

Фак.№ 80454

3 курс, ВО

София

Януари 2007

СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. Съдържание 1 стр.

 2. Резюме 2 стр.

 3. Обща информация за фирмата 3 стр.

 4. Ситуационен анализ на фирмата в условията на българския пазар 3 стр.

 5. Рекламна кампания на “Stella Artois” – карнавалът във Венеция 8 стр.

 6. Програма на рекламната кампания на Stella Artois 10 стр.

 7. Копи платформа на рекламната кампания 12 стр.

 8. Рекламно послание по медиите и медийните носители 13 стр.

 9. Бюджет 16 стр.

 10. Очаквани резултати и заключение 17 стр.

Резюме:

След подробен анализ на българския пазар, условията на конкуренция и възможностите за развитие на търговия и пласмент на алкохолни продукти става ясно какви са шансовете за налагане на бирата Stella Artois в България. Основен маркетингов елемент в развитието на имиджа и успеха в продажбите на фирмата би била успешна рекламна кампания, която да превърне обикновената и непозната бирена бутилка или кен в бира с традиции, стил и традиция. Като водеща цел на настоящата рекламна кампания е промотирането на Stella Artois в контекста на провеждащите се карнавали в град Венеция, както и организирането на игра с награди, обвързани с основните обекти на рекламното послание. В кампанията са разгледани подробни маркетингови анализи, описание на медийно планираните кампании, както и бюджетни рамки за реализация.

Обща информация за фирмата:

Stella Artois, водещата марка на Интербрю, е една от най-продаваните марки бира в цял свят на която се наслаждават консуматорите в повече от 80 страни. Това е бира с история от 1366г. и традиция произхождащи от Льовен – „градът на бирата” в Белгия.

Като най-бързо развиващата се международна марка на Интербрю, Stella Artois, е синоним на стил и изисканост както по света, така и в България. Тя дава максимума удовлетвореност на своя консуматор и отлично качество. Компанията има постоянен стремеж към развитие и разрастване на структурата и дейностите си, като същевременно залага преди всичко на мнението и оценката от страна на потребителите. За Stella Artois най-важен и водещ елемент в работата е гледната точка на крайния потребител, максималното задоволяване на неговите потребности и социалната отговорност, имайки предвид ролята на една голяма компания в развитието на модерното общество – рекламирането на продуктите на фирмата не следва да показва единствено положителните страни на Stella Artois, но и да дава обективна визия на средата, в която хората живеят, без значение потребители ли са те или пасивни консуматори на медийното послание.


Ситуационен анализ на фирмата в условията на българския пазар:


 1. 1. Анализ на макро средата

За да дадем реална оценка за възможностите за развитие и налагане на българския пазар на Stella Artois следва преди всичко да оценим влиянието на отделни фактори на средата в България, които оказват положително или отрицателно въздействие върху маркетирането на разглежданата от нас бира. Имиджът на марката както и възможностите за брандиране или рекламиране са пряко свързани със спецификата на обществено-социалните фактори. Пазарът в страната ни е в процес на преход, който при анализ и оценка на макро средата дава различни стойности в настоящия момент в сравнение с това, което може да бъде предвидено за в бъдеще – тоест, ако предвиждаме кампанийно развитие не марката и нейния бранд, а не просто краткосрочно рекламиране на продукта, трябва да обърнем особено внимание на промяната в оценката на средата по приложената по-долу графика, актуална към декември 2005г.
Фактори на средата

Оценка на средата

Обобщена оценка

Силно неблагоприятно

Неблагоприятно

Неутрално

Благо

приятно

Силно

благопр

I. Политическо - правна среда

Благоприятно влияние на законодателството.

Заплахи от бавното съдопроизводство.

1

Законодателство1. Закон за защита на конкуренцията


С Б2. Закон за радио и телевизияС Б


3. Закон за защита на потребителя и правилата за търговия
С Б

4. Закон за ТМ и географски означения


С

Б

2

Органи и институции1.Комисия за защита на конкуренциятаС Б


2. Сдружение на потребителяС Б


3. Национален съвет за защита на потребителяС

Б4. Съюз на пивоварите в БългарияС

Б
II. Икономо – демографски фактори

Благоприятни тенденции на развитие в икономиката, като цяло.


1

Икономическо развитие1. Ниво


С Б2. Жизнен стандарт на населението
С
Б3. Покупателна способност

СБ


4. Ниво на индустриализация


С Б5. Продукти на пазара
С Б


2

Икономическа политика1. Данъчно облагане
С

Б


2.Експортна/Инпортна политикаС Б3

Бизнес цикъл


С

Б

III.Социално – културни фактори

Благоприятно отношение към пивото.

1.

Потребителско отношение


С Б
2.

Потребителско поведение


С Б
3

Потребителска демография
С Б


IV. Технологична среда

Много благоприятна среда предразполагаща към нови техники и технологии.

1

Ниво на НТПС

Б
2

Скорост на внедр. НТПС

Б
3.

Ефективност на технологиитеС Б4

Тласък на технологиите и производствена активност


С

Б

5.

Възможност за внедряване на нови технологии

С Б
  1   2   3

Свързани:

\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconОрганизация на Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение План за 2010г
Медийна и рекламна кампания – вкл подготовка на презентации, ппз /предварителен пакет за запознаване/ и т н
\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconРекламна дейност на кока-кола увод
Основна цел на настоящето изследване е да разкрие някои основни характеристики в изграждането на рекламна кампания и стратегия като...
\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconТворческипла н на музикална школа
Рекламна кампания за прием на деца желаещи да свирят на класически музикални инструменти
\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconБизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
Прогнозен план на продажби в натура (в брой поръчки с връх последната година преди инвестицията или в м2): 40
\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconРи стартирането на всяка рекламна кампания във вестник, независимо от нейното естество, обем и продължителност, за рекламодателя се изготвя индивидуална рекламна схема. Разчетите се правят с цел постигане на максимален ефект върху дадена група или групи потребители
Сега интересът е концентриран почти и само чрез комуникацията чрез интернет,и медиите в него. Участието на медиите започва да влиза...
\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconТехническа спецификация (задание)
Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали...
\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconИзбор на рекламна агенция
Възможностите пред вас са две: да работите в компания или да подхванете свой бизнес. Има и трета – да заживеете като рентиери, което...
\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconCharles Stella wins Grand Champion prize in Kantahan

\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
\"План за рекламна кампания: Stella Artois\" iconПлан за дейността по проект,,Да намалим отпадъците" на оу,,Братя Миладинови" гр. Бургас
Провеждане на кампания под надслов,, Да почистим Земята”-разделно събиране на отпадъци
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом