Решение

Решение №120/25. 07. 2011 год., постановено по гр д. №201/2011 г по описа на Районен съд П., в частта с която е отхвърлен иска предявен от И.Решение №120/25. 07. 2011 год., постановено по гр д. №201/2011 г по описа на Районен съд П., в частта с която е отхвърлен иска предявен от И.
Производството е по реда на чл. 258, ал. 1, предложение първо гпк въззивно обжалване
Решение 119.61 Kb. 1 pg.
преглед
Решение по анх дело №167 от 2012гРешение по анх дело №167 от 2012г
Рп гр. Р. с което е внесено мотивирано предложение обвиняемия А. Р. Т. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл. 78а нк
Решение 54.03 Kb. 1 pg.
преглед
Решение 15 гр. С., 04. 07. 2012 гРешение 15 гр. С., 04. 07. 2012 г
С. районен съд, пети състав, в публичното заседание, проведено на двадесет и пети юни през две хиляди и дванадесетата година, в състав
Решение 42.24 Kb. 1 pg.
преглед
1. Решение №17 13. 08. 2010 г на Кмета на Община Балчик за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка1. Решение №17 13. 08. 2010 г на Кмета на Община Балчик за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Проектиране, изграждане и реконструкция на футболен стадион в гр. Балчик, съобразно изискванията за категория 2 от наредбата на уефа в сила от 01. 05. 2010Г
Решение 1.18 Mb. 13 pg.
преглед
Решение № Гр. Раднево, 08. 12. 2010гРешение № Гр. Раднево, 08. 12. 2010г
Радневският районен съд – гражданско отделение, в откритото си заседание от шестнадесети ноември, две хиляди и десета година, в състав
Решение 173.23 Kb. 1 pg.
преглед
Приети текстовеПриети текстове
Решение на Европейския парламент от 13 юни 2012 г относно предложението за назначаване на Илиaна Ивaнова за член на Сметната палата (C7-0111/2012 – 2012/0803(nle)) 1
Решение 4.11 Mb. 33 pg.
преглед
Община бургас документаци яОбщина бургас документаци я
Избор на звено за изпълнение на проект /зип/ и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности по проект: „Интегриран градски транспорт на Бургас”, Договор № bg161PO001 5-01/2010/001
Решение 1.97 Mb. 19 pg.
преглед
Решение №143Решение №143
Самоковски районен съд,втори състав,в открито съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и единадесета година в състав
Решение 59.7 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №3030 гр. Сандански, 18. 11. 2011 гРешение №3030 гр. Сандански, 18. 11. 2011 г
Санданският районен съд в публично заседание на четвърти октомври две хиляди и единадесета година, в състав
Решение 70.22 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №1922Решение №1922
Сандански районен съд в публичното заседание на шестнадесети май две хиляди и дванадесета година, наказателно отделение, трети състав
Решение 113.13 Kb. 1 pg.
преглед
Решението идва в изпълнение на обещанието, което министърът на външните работи Николай Младенов даде на срещата сРешението идва в изпълнение на обещанието, което министърът на външните работи Николай Младенов даде на срещата с
Българската търговско-промишлена палата изразява удовлетворение постигнатият значителен напредък в опростяване на режима за посещение в България с последното решение на мс от 25. 01. 2012 г за облекчен режим за притежателите на шенгенски визи. 
Решение 304.36 Kb. 3 pg.
преглед
Решение №41, взето на заседание на общински съвет трявнаРешение №41, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №1 към решение №41, взето на заседание на общински съвет трявна на 30. 03. 2011 г., Протокол №4
Решение 243.39 Kb. 3 pg.
преглед
Конституционен съдКонституционен съд
Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Милка Бонева разгледа в закрито заседание на 04. 2012 г конституционно дело №13 от 2011 г., докладвано от съдията Владислав Славов
Решение 166.81 Kb. 1 pg.
преглед
Климент Охридски\" 1000, София бул. \"Климент Охридски" 1000, София бул. "
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”
Решение 1.18 Mb. 11 pg.
преглед
ПротоколПротокол
Относно: Докладна записка от Йордан Бахов – зам кмет на общината, за определяне на земи от опф като трудноотдаваеми
Решение 381.95 Kb. 3 pg.
преглед

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом