Решение

Национално споразумение за организацията и прилагането на дистанционна работа в република българияНационално споразумение за организацията и прилагането на дистанционна работа в република българия
Водени от желанието да развиват и усъвършенстват консенсусните постановки, заложени в
Решение 131.74 Kb. 1 pg.
преглед
Образци на документи за участие в процедуратаОбразци на документи за участие в процедурата
Медийна кампания на България в ес, сащ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции”
Решение 0.67 Mb. 6 pg.
преглед
Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти,по които се издава разрешение за строежРазглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти,по които се издава разрешение за строеж
Решение 14.78 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №71Решение №71
Административен съд габрово, колегия в открито съдебно заседание проведено на двадесет и девети май, през две хиляди и дванадесета година в състав
Решение 160.64 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №127Решение №127
Радневския районен съд в публичното заседание на петнадесети юни две хиляди и единадесета година, в състав
Решение 93.93 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №Решение №
Радневският районен съд – гражданско отделение, в откритото си заседание от шестнадесети март, две хиляди и единадесета година, в състав
Решение 94.28 Kb. 1 pg.
преглед
Решение, тъй катоРешение, тъй като
Проблемът за противоречивата практика на административните органи при издаване на индивидуални и общи административни актове
Решение 107.5 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Решение №12 на Конституционния съд от 2010 г бр. 91 от 2010 г.; изм и доп., бр. 97 от 2010 г и бр. 1 и 18 от 2011 г
Решение 397.92 Kb. 4 pg.
преглед
Решение №5Решение №5
Дв бр. 114/2003 г., изм дв бр. 12 и доп дв бр. 38 и изм дв бр. 52, доп бр. 53, изм доп дв бр. 69, бр. 70 и бр. 112/2004 г., бр. 38, бр. 39 и бр. 76, изм дв бр. 102, изм доп дв бр. 103, бр. 104, бр. 105/2005 г., дв бр. 17, изм дв бр. 30, бр. 34/2006 г
Решение 0.96 Mb. 7 pg.
преглед
Решение № б-4/13. 01. 2012г на Д. на тп на Н. Б., с което е потвърденоРешение № б-4/13. 01. 2012г на Д. на тп на Н. Б., с което е потвърдено
В съдебно заседание Л. А. поддържа жалбата си и претендира отмяна на преждеспоменатото решение и потвърденото с него разпореждане
Решение 87.49 Kb. 1 pg.
преглед
Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от В. К. М. против решение №8901/23. 11. 2011 г., постановено по гр д. №393 по описа за 2011 г наПроизводството е образувано по въззивна жалба, подадена от В. К. М. против решение №8901/23. 11. 2011 г., постановено по гр д. №393 по описа за 2011 г на
Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от В. К. М. против решение №8901/23. 11. 2011 г., постановено по гр д. №393 по описа за 2011 г на Районен съд-Б., в частта с която иска е уважен за размера над 600 лв
Решение 49.85 Kb. 1 pg.
преглед
Решението е било обжалвано от съделителите и е било потвърдено от Благоевградския окръжен съд и Върховния касационен съдРешението е било обжалвано от съделителите и е било потвърдено от Благоевградския окръжен съд и Върховния касационен съд
Е. Ж. Т. от гр. П., ул. „К. Б. №8 на следния съсобствен недвижим имот, представляващ: втори жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда, построена в упи ХII, пл. №2347, кв. 214 по плана на гр. П., с площ от 463 кв м., при съседи: улица, наследници на А. А. З., наследниците на М. К. и И. Н
Решение 88.23 Kb. 1 pg.
преглед
ПротоколПротокол
Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич
Решение 0.55 Mb. 7 pg.
преглед
Решение №58Решение №58
Административен съд- габрово в открито съдебно заседание проведено на двадесет и девети февруари, две хиляди и дванадесета година в състав
Решение 131.36 Kb. 1 pg.
преглед
С решение №13/05. 01. 2005г. Обс с е взел решение на основание чл. 14,ал. 1,2 3С решение №13/05. 01. 2005г. Обс с е взел решение на основание чл. 14,ал. 1,2 3
Б. Ч. в качеството му на У. и представляващ "В. Г. Ч." със седалище и адрес на управление гр. С., ул. "С. В. №3А срещу Заповед №223/17. 04. 2009г
Решение 111.47 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом