Решение

Летище софия 1540Летище софия 1540
Обявление за поръчка
Решение 1.01 Mb. 8 pg.
преглед
С решение №17/15. 03. 2012 г., постановено по гр д. №142/11 г., К. районен съд е признал за недоказано оспорването на истинността на удостоверение от зд б. ИС решение №17/15. 03. 2012 г., постановено по гр д. №142/11 г., К. районен съд е признал за недоказано оспорването на истинността на удостоверение от зд б. И
П. Л. Бг" Е., Г. направените по делото разноски от 66,27 лева внесена държавна такса за образуване на делото и 300 лева внесен депозит за възнаграждение на вещото лице. Първоинстанционното решение е било постановено при участие по делото на трето лице-помагач зд"Б. И.,, Г
Решение 106.87 Kb. 1 pg.
преглед
Проблемът за вземане на управленско решениеПроблемът за вземане на управленско решение
Сложността на проблематиката налага използването на нови подходи, методи, инструментариум. В тази връзка авторът препоръчва да се използват постиженията на социалната синергетика и конфликтологията
Решение 160.82 Kb. 1 pg.
преглед
Решение № Гр. Р., 28. 03. 2011гРешение № Гр. Р., 28. 03. 2011г
Радневският районен съд – гражданско отделение, в откритото си заседание от двадесет и втори март, две хиляди и единадесета година, в състав
Решение 75.66 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №37 28. 03. 2008г., гр. ХасковоРешение №37 28. 03. 2008г., гр. Хасково
Административен съд Хасково на пети март през две хиляди и осма година, открито заседание, трети касационен състав
Решение 59.88 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №253 гр. Смолян, 11. 12. 2009 год. В името на народаРешение №253 гр. Смолян, 11. 12. 2009 год. В името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на 12. 11. 2009 год в състав
Решение 50.45 Kb. 1 pg.
преглед
Първо отделениеПърво отделение
Решението става окончателно при обстоятелствата по член 44, § 2 на Конвенцията. Може да бъде предмет на редакторска преработка
Решение 140.37 Kb. 1 pg.
преглед
Решение номер 963 Година 29. 07. 2010 Град БургасРешение номер 963 Година 29. 07. 2010 Град Бургас
Административен съд – бургас, Х състав, на тринадесети юли и две хиляди и десета година в публично заседание, в състав
Решение 84.94 Kb. 1 pg.
преглед
Първо отделениеПърво отделение
Решението става окончателно при наличие на обстоятелствата, упоменати в чл. 44, ал. 2 от Конвенцията. Същото може да е предмет на редакционен преглед
Решение 200.21 Kb. 1 pg.
преглед
Европейски съд по правата на човека първо отделениеЕвропейски съд по правата на човека първо отделение
Решението става окончателно при наличие на обстоятелствата, упоменати в чл. 44, ал. 2 от Конвенцията. Същото може да е предмет на редакционен преглед
Решение 177.61 Kb. 1 pg.
преглед
Производството по делото е образувано пред въззивната инстанция по жалбата на \". М.\" Г. М., чрез процесуалният си представител А. К обжалва се решение №Производството по делото е образувано пред въззивната инстанция по жалбата на ". М." Г. М., чрез процесуалният си представител А. К обжалва се решение №
К. д., ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от 06. 02. 2008г до окончателното изплащане на главницата, както и разноски в размер на 2000 лв и Дт в размер на 1080 лв
Решение 93.33 Kb. 1 pg.
преглед
Постъпила е възивна жалба вх.№440 от 30. 03. 2010 год от А. Д. пълномощник на жалбоподателя Б. Ю. Ч. против решение №23 от 25. 02. 2010 год по Г. дело №213/2009Постъпила е възивна жалба вх.№440 от 30. 03. 2010 год от А. Д. пълномощник на жалбоподателя Б. Ю. Ч. против решение №23 от 25. 02. 2010 год по Г. дело №213/2009
Увреждането на здравето е свързано с изключително тежки физически и психически страдания и болки, които е претърпял и търпи ежедневно. Той е млад мъж, със семейство, бил е активна личност и на 41 години и тотално обездвижен, неспособен за всякакъв труд и всякаква човешка дейност
Решение 70.05 Kb. 1 pg.
преглед
Решение от 28 август 1986гРешение от 28 август 1986г
В конвенцията и в протоколите към нея не е гарантирано правото на достъп до държавна служба. От това обаче не следва, че в други отношения държавните служители попадат извън приложното поле на Конвенцията
Решение 162.96 Kb. 1 pg.
преглед
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по правни въпроси докла дРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по правни въпроси докла д
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, №102-01-78, внесен от Министерски съвет на 21. 11. 2011 г., приет на първо гласуване на 8 март 2012 г
Решение 1.53 Mb. 15 pg.
преглед
Решение на №493/13. 12. 2005Решение на №493/13. 12. 2005
Чл. Този правилник урежда правилата на управление и организация на дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" гр. Свиленград, означавано като оп "Благоустрояване и озеленяване" в настоящия правилник
Решение 67.77 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом