Решение

Решението е окончателноРешението е окончателно
С. Р. с което е нарушил обществения ред и спокойствие нарушение по чл. 1, ал. 2 от убдх, за което му налага административно наказание “Задържане в поделението на мвр” за срок от 3 /три/ денонощия
Решение 46.36 Kb. 1 pg.
преглед
Решение за откриване на откритата процедураРешение за откриване на откритата процедура
Приложение №9 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б.«е», ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от зоп (образец)
Решение 0.5 Mb. 5 pg.
преглед
Решение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурсРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Решение 390.09 Kb. 6 pg.
преглед
1040 София, бул.\"Васил Левски\" 75; тел./факс: (02) 986 15 16; тел: (02) 980 34 52; 930 06 60; 930 06 62; e mail1040 София, бул."Васил Левски" 75; тел./факс: (02) 986 15 16; тел: (02) 980 34 52; 930 06 60; 930 06 62; e mail
София, бул.”Васил Левски” 75; тел./факс: (02) 986 15 16; тел: (02) 980 34 52; 930 06 60; 930 06 62; e mail
Решение 23.53 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №28 Габрово, 25. 04. 2008 годинаРешение №28 Габрово, 25. 04. 2008 година
Административен съд – габрово колегия в открито съдебно заседание на двадесет и шести март през две хиляди и осма година в състав
Решение 173.67 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №2947 гр. Сандански, 12. 10. 2012 гРешение №2947 гр. Сандански, 12. 10. 2012 г
Сандански районен съд в публично заседание на дванадесети октомври две хиляди и дванадесета година, наказателно отделение, трети състав
Решение 81.47 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №2641 гр. Сандански, 17. 09. 2012 гРешение №2641 гр. Сандански, 17. 09. 2012 г
Санданският районен съд в публично заседание на седемнадесети септември две хиляди и дванадесета година, в състав
Решение 54.34 Kb. 1 pg.
преглед
Решение за по- добър животРешение за по- добър живот
Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват “Сребърна” и Резерват “Бели Лом”
Решение 2.75 Mb. 21 pg.
преглед
Решение №91 град Самоков, 21. 03. 2013 годинаРешение №91 град Самоков, 21. 03. 2013 година
Самоковски районен съд ііі-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и дванадесета година в състав
Решение 80.84 Kb. 1 pg.
преглед
Община дулово, област силистраОбщина дулово, област силистра
Относно: Разпореждане с имот- частна общинска собственост – имот номер 026005, находящ се в землището на с. Грънчарово
Решение 26.81 Kb. 1 pg.
преглед
Решение гр. София, 24. 03. 2008гРешение гр. София, 24. 03. 2008г
Софийският окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на шести март през две хиляди и осма година в състав
Решение 76.2 Kb. 1 pg.
преглед
Бщински съвет врацаБщински съвет враца
Относно: Приемане на първо четене на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца
Решение 181.79 Kb. 1 pg.
преглед
Общинска избирателна комисия – свиленград решениеОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: Регистрация на застъпници на Миглена Щилянова Кунева и Любомир Христов Христов- кандидадити за президент и вицепрезидент на изборите за президент и вицепрезидент на 23. 10. 2011 г
Решение 21.85 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №1 / 21. 02. 201 3 г за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: «доставка на хигиенни,Решение №1 / 21. 02. 201 3 г за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: «доставка на хигиенни,
«доставка на хигиенни, санитарни, почистващи материали и консумативи за „профилактика, рехабилитация и отдих” еад»
Решение 1.2 Mb. 8 pg.
преглед
Документаци яДокументаци я
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строителство: “Реконструкция и рехабилитация на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2013г по обoсобени позиции
Решение 27.76 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   523   524   525   526   527   528   529   530   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом