Решение

Икономически университет –ВарнаИкономически университет –Варна
Решение на казус 4 Конфликт на интереси от стр. 3 до стр. 4
Решение 72.17 Kb. 1 pg.
преглед
Приети решения от проведена сесия на общински съвет-берковицаПриети решения от проведена сесия на общински съвет-берковица
Общински съвет-Берковица приема Отчета за работата на Общинска администрация-Берковица през мандат 2003/2007 година за сведение
Решение 155.8 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №83 на ОбСРешение №83 на ОбС
Отбелязване на 134 години от Освобождението на Казанлък от турско робство и боевете при Шипка и Шейново
Решение 58.88 Kb. 1 pg.
преглед
С решение №3772 от 06. 11. 2009г по гр д. №265/2009г. Районен съд гр. Р. е осъдилС решение №3772 от 06. 11. 2009г по гр д. №265/2009г. Районен съд гр. Р. е осъдил
М. И. Р., с адрес с. Б., О. Р., У. „ С. №4, егн срещу Т. И. А., Егн *, с адрес гр. Б., Ж. „ С.", У. " Б." №. 2, А. 5 и Д. И. А., Егн *, с адрес гр. Б., ж к. „ С.", У. " Б." №. 2, А. Въззивниците обжалват решение на Р. районен съд, постановено по гр д. №265/2009 г по описа на рс-р
Решение 280.42 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №649Решение №649
За предоставяне на средства от сопф във връзка с неотложна необходимост от частична подмяна на дограма на 128-мо соу “Алберт Айнщайн”, район “Младост”
Решение 11.43 Kb. 1 pg.
преглед
В публикуваната версия на това решение някои от данните за заличени, в съответствие с чл. 51, ал. 3 от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговскаВ публикуваната версия на това решение някои от данните за заличени, в съответствие с чл. 51, ал. 3 от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговска
В публикуваната версия на това решение някои от данните за заличени, в съответствие с чл. 51, ал. 3 от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговска тайна или друга защитена от закон тайна на страните. Заличените данни са отбелязани с ( )
Решение 2.46 Mb. 21 pg.
преглед
Европейски съд по правата на човека първо отделениеЕвропейски съд по правата на човека първо отделение
Решението става окончателно при наличие на обстоятелствата, упоменати в чл. 44, ал. 2 от Конвенцията. Същото може да е предмет на редакционен преглед
Решение 208.68 Kb. 1 pg.
преглед
Решение: 177Решение: 177
Приети решения, заедно с резултатите от гласуванията им на редовно заседание №11 на Общински съвет Аврен, проведено на 25. 07. 2012 г
Решение 274.8 Kb. 2 pg.
преглед
Съдържание Адрес: кк\"Слънчев бряг\", община Несебър, п к. 134 2Съдържание Адрес: кк"Слънчев бряг", община Несебър, п к. 134 2
Несебър, който е известен исторически и курортен център го правят привлекателен обект за наши и чужди туристи. Близостта му до град Бургас, от своя страна, улеснявя транспортните връзки с вътрешността на страната и със света
Решение 72.7 Kb. 1 pg.
преглед
Програм а за управление на дейностите по отпадъците на територията на община стрелчаПрограм а за управление на дейностите по отпадъците на територията на община стрелча
Устойчиво развитие (6-та Програма за действие в областта на околна среда на Европейската Комисия) 12
Решение 2.42 Mb. 24 pg.
преглед
Препис извлечениеПрепис извлечение
Относно: Приемане на Годишен отчет за 2011год по „Програма за управление” за мандат 2007- 2011год
Решение 1.31 Mb. 13 pg.
преглед
Решение №241 гр. Сандански, 21. 01. 2011 гРешение №241 гр. Сандански, 21. 01. 2011 г
Санданският районен съд в публично заседание на тридесети ноември две хиляди и десета година, в състав
Решение 90.25 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
Обн., Дв, бр. 64 от 2007 г.; изм и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42
Решение 403.01 Kb. 2 pg.
преглед
С решение №649/23. 01. 2012 г, постановено по нахд №1140/2011 гС решение №649/23. 01. 2012 г, постановено по нахд №1140/2011 г
Твърди се, че не е доказано извършеното нарушение. Иска се обжалваният С. акт да бъде отменен, както и наказателното постановление
Решение 69.06 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №1668Решение №1668
Санданският районен съд, гражданско отделение, първи състав, в публично заседание на 23. 04. 2012г
Решение 114.26 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом