Решение

Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите (Одобрено с Решение №714 от 26 септември 2011 г на Министерския съвет. В сила за Република България от 12 октомври 2011 г.)Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите (Одобрено с Решение №714 от 26 септември 2011 г на Министерския съвет. В сила за Република България от 12 октомври 2011 г.)
Одобрено с Решение №714 от 26 септември 2011 г на Министерския съвет. В сила за Република България от 12 октомври 2011 г
Решение 0.6 Mb. 3 pg.
преглед
Република българи яРепублика българи я
Обн., Дв, бр. 9 от 28. 01. 2011 г.; Решение №4 на Конституционния съд на рб от 05. 2011 г. Дв, бр. 36 от 10. 05. 2011 г.; изм и доп., бр. 45 от 14. 06. 2011 г., в сила от 14. 06. 2011 г
Решение 174.13 Kb. 1 pg.
преглед
Решението е окончателноРешението е окончателно
НК, заради което и на основание чл. 6, б "а" вр с чл. 1 от убдх им налага административни наказания "Задържане в поделенията на М." Одп б за срок от 3 денонощия за нарушителя Р. Г. и за срок от 2 денонощия за нарушителя С. А
Решение 42.6 Kb. 1 pg.
преглед
Производството е образувано по въззивна жалба от Ю. \"Н. Р.\" против решение №8837 12. 2010 г., постановено по гр д. 1953 по описа за 2010 г на Районен съд-БПроизводството е образувано по въззивна жалба от Ю. "Н. Р." против решение №8837 12. 2010 г., постановено по гр д. 1953 по описа за 2010 г на Районен съд-Б
Производството е образувано по въззивна жалба от Ю. “Н. Р.” против решение №8837 12. 2010 г., постановено по гр д. 1953 по описа за 2010 г на Районен съд-Б., в частта, в която са уважени предявените искове
Решение 42.25 Kb. 1 pg.
преглед
Решение за ползване на строежите от І, ІІ и ІІІ категорияРешение за ползване на строежите от І, ІІ и ІІІ категория
Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация от Държавна приемателна комисия (дпк)
Решение 32.17 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №71 14. IV. 2008 г., гр. ХасковоРешение №71 14. IV. 2008 г., гр. Хасково
Административен съд -хасково на девети април две хиляди и осма година, открито заседание, касационен състав
Решение 61.53 Kb. 1 pg.
преглед
Пето отделениеПето отделение
Решението става окончателно при обстоятелствата по член 44, § 2 на Конвенцията. Може да бъде предмет на редакторска преработка
Решение 175.23 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №152 на мсРешение №152 на мс
Приема Програма за изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система
Решение 0.53 Mb. 4 pg.
преглед
Решение на политическо равнище 22 III. Методи и средстваРешение на политическо равнище 22 III. Методи и средства
По-нататъшно развиване на новата система за мониторинг на приложението на ново законодателство и подпомагане мониторинга на въздействието на законодателството за борба срещу корупцията и организираната престъпност (BG/2007/IB/JH/ 05/UE/twl)
Решение 1.09 Mb. 10 pg.
преглед
В публикуваната версия на това решение някои от данните за заличени, в съответствие с чл. 51, ал. 3 от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговскаВ публикуваната версия на това решение някои от данните за заличени, в съответствие с чл. 51, ал. 3 от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговска
В публикуваната версия на това решение някои от данните за заличени, в съответствие с чл. 51, ал. 3 от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговска тайна или друга защитена от закон тайна на страните. Заличените данни са отбелязани с ( )
Решение 332.52 Kb. 2 pg.
преглед
Регресионен анализРегресионен анализ
Зраст на студентите върху размера на месечните им доходи. В този случай факторна променлива се явява възрастта на студентите (Х), а като резултат може да се разглежда променливата доход на студентите (Y). Тези променливи са количествени и следователно за тях може да се приложи регресионният анализ
Решение 94.6 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №34Решение №34
Радневският районен съд – наказателна колегия, в публично съдебно заседание на двадесет и шести март през две хиляди и дванадесета година, в състав
Решение 51.74 Kb. 1 pg.
преглед
Решение № Гр. Раднево, 23. 12. 2010гРешение № Гр. Раднево, 23. 12. 2010г
Радневският районен съд – гражданско отделение, в откритото си заседание от осемнадесети ноември, две хиляди и десета година, в състав
Решение 80.65 Kb. 1 pg.
преглед
Въззивното производство се развива след отмяната на решение №350/13. 05. 2010г по възз гр д.№1220/2008г на Блос с решение №241/2011 от 01. 03. 2012г по дело №Въззивното производство се развива след отмяната на решение №350/13. 05. 2010г по възз гр д.№1220/2008г на Блос с решение №241/2011 от 01. 03. 2012г по дело №
Къща-музей „Н. В. следва да мотивират въззивния съд и към обсъждане приложението на материалноправната норма на чл. 2, ал. 2, т. З от здс /ДВ, бр. 44/1996 год./, във вр с установителната претенция за собственост на Държавата
Решение 151.31 Kb. 1 pg.
преглед
Решението за пренатална диагностика, избора на процедура и вида анализ се взема единствено от семействотоРешението за пренатална диагностика, избора на процедура и вида анализ се взема единствено от семейството
Само амниоцентеза и хорионбиопсия осигуряват 100% диагноза за конкретната болест
Решение 51.22 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом