Решение

ПротоколПротокол
Предложение за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост – градски парк “Свети Георги”, за изграждане на обект “Спортно игрище, клуб и съблекалня”
Решение 0.5 Mb. 9 pg.
преглед
Решение №977Решение №977
За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, от квартал 257 (двеста петдесет и седем), местност „Павлово – Бъкстон”, район „Витоша”, срещу жилищни имоти – собственост на „сателит х” оод
Решение 19.24 Kb. 1 pg.
преглед
Решение № гр. Раднево, 11 юни 2010 годРешение № гр. Раднево, 11 юни 2010 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и седми май през две хиляди и десета година, в състав
Решение 66.01 Kb. 1 pg.
преглед
Препис извлечени еПрепис извлечени е
Относно: Докладна записка с Вх.№15/26. 01. 2010 г относно: Отпускане на финансова помощ
Решение 9.56 Kb. 1 pg.
преглед
Решение: 123Решение: 123
Приети решения, заедно с резултатите от гласуванията им на редовно заседание №9 на Общински съвет Аврен, проведено на 31. 05. 2012 г
Решение 125.17 Kb. 1 pg.
преглед
Решение : Трябва на осемте лица да се даде по една ябълка, а на последното лице също една ябълка, деветата, но с кошницата. Условието на зада­чата ще бъде напълно спазеноРешение : Трябва на осемте лица да се даде по една ябълка, а на последното лице също една ябълка, деветата, но с кошницата. Условието на зада­чата ще бъде напълно спазено
Една четириъгълна нива е заобиколена отвсякъде с еднакво широк ров. На разположение са две дъски, всяка с дължина, равна на широчи­ната на рова. Трябва с тези дъски да се построи мостче за преминаване през рова
Решение 315.2 Kb. 2 pg.
преглед
Решение №144Решение №144
Радневският районен съд – наказателна колегия, в публично съдебно заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и дванадесета година, в състав
Решение 58.43 Kb. 1 pg.
преглед
Решението подлежи на обжалване пред ас-б в 14 дневен срок от днесРешението подлежи на обжалване пред ас-б в 14 дневен срок от днес
Зоорпсм му налага административно наказание “Задържане в поделенията на мвр- б.” за срок от 1 (едно) денонощие, както и му налага принудителна административна мярка: “Забрана за посещаване на спортни мероприятия-футболни мачове” в страната за срок от 1 (една) година
Решение 85.8 Kb. 1 pg.
преглед
С разрешението на автора на сайта Скъпи читателиС разрешението на автора на сайта Скъпи читатели
Моля не четете тази книга с очакване, че всички катастрофи посочени в нея, ще настъпят внезапно, в една нощ. Но това, което вярвам е, че повечето неща от това видение ще настъпят в нашето поколение
Решение 1 Mb. 8 pg.
преглед
Решение на дядото да ожени Рамадан и сватбатаРешение на дядото да ожени Рамадан и сватбата
Николай Хайтов се възхищава на красивите неща у човека. Неговите произведения засягат предимно свободата на човешката личност. Способен е да изгради един свят, който макар и привидно отдалечен от нас, всъщност носи множество проблеми и конфликти, характерни за нашето време
Решение 103.93 Kb. 1 pg.
преглед
Производството пред въззивната инстанция е образувано по жалби от страните по делото от А. А. З. и от А. В. З. против решение №2539/22. 10. 2008 гПроизводството пред въззивната инстанция е образувано по жалби от страните по делото от А. А. З. и от А. В. З. против решение №2539/22. 10. 2008 г
Производството пред въззивната инстанция е образувано по жалби от страните по делото – от А. А. З. и от А. В. З. против решение №2539/22. 10. 2008 г., постановено по гр д. №153 по описа за 2008 г на рс-р
Решение 66.07 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №350Решение №350
По т. 1 от дневния ред: Докладна записка от Кемал Мустафа – председател на читалищно настоятелство с. Добра поляна относно: Отчет за дейността на читалище „Пробуда 1952” с. Добра поляна за 2010 год
Решение 259.46 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №01Решение №01
Докладна записка от Мустафа Ходжа – председател на ОбС – относно : Приемане на правилник за организацията и дейността на общинския съвет – Руен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Решение 267.3 Kb. 1 pg.
преглед
Решение №210Решение №210
Радневския районен съд в публичното заседание на седемнадесети септември, двехиляди и десета година, в състав
Решение 88.18 Kb. 1 pg.
преглед
С решение по адм д. №1523/2008г по описа на Административен съд Благоевград еС решение по адм д. №1523/2008г по описа на Административен съд Благоевград е
Зут, като се твърди,че констативният акт е получен от Р. на 05. 07. 2009г., а обжалваната заповед е издадена на
Решение 81.12 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   531
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом