Реферат

Реферат на темаРеферат на тема
Работи под наименование и се отличава с имуществена, социална и организационна обособеност
Реферат 50.05 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат Тема: Българска фондова борса и извършваните на нея операции кратка характеристикаРеферат Тема: Българска фондова борса и извършваните на нея операции кратка характеристика
Появата на борсите в исторечиски план е свързана с развитието и разрастването на паричните отношения и появилата се във връзка с това нужда от посредничество и улесняване на контактите между купувачите и продавачите
Реферат 98.08 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат На тема: Икономиката на България в следвоенния периодРеферат На тема: Икономиката на България в следвоенния период
България, я поставят във враждебна изолация, която на практика задълго изключва търговските контакти с тях. Изолацията, както и откъснатостта на страната от открито море в значителна степен я лишават и от старите й търговски партньори
Реферат 222.07 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат на темаРеферат на тема
Всеки работник или служител, който работи по трудови или служебни правоотношения, заема определена длъжност в предприятието
Реферат 41.37 Kb. 1 pg.
преглед
Реферати тема рефератаРеферати тема реферата
Избор на форми на безналични разплащания за осъществяване на външно- търговските сделки от българските предприемачи
Реферат 44.88 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат Тема престъпност, пресъпление и девиантно поведениеРеферат Тема престъпност, пресъпление и девиантно поведение
Терминът криминология е съставен от латинската дума crimen и старогръцката дума logos, което в буквален превод означава “учение за престъплението”. Криминологията е самостоятелна обществена наука
Реферат 209.66 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат на темаРеферат на тема
Адам Смит е роден през 1723 г. В шотландия, в гр. Киркалди. Произхожда от средно заможно семейство. Баща му е бил митнически чиновник, умрял няколко месеца преди да се роди синът му. Майка му посвещава всичките си сили и умение за възпитанието на единственото си дете
Реферат 46.01 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат по история на икономическите теорииРеферат по история на икономическите теории
Възгледите на франсоа кене и адам смит за капитала, стойността и възпроизводството на обществения капитал/продукт/”
Реферат 240.75 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат „ Българският манталитет на фона на европейската икономическа култураРеферат „ Българският манталитет на фона на европейската икономическа култура
Уводни думи
Реферат 335.83 Kb. 2 pg.
преглед
Реферат Тема Теория за стареенето. Старост и особеностиРеферат Тема Теория за стареенето. Старост и особености
Животът възникнал веднъж на планетата бележи непрекъснато развитие във форми,структури и функции в пространството и времето
Реферат 73.07 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат на тема Правно релевантно поведениеРеферат на тема Правно релевантно поведение
Хіх в. Прегледът на литературата по въпроса за правното съзнание показва, че различните автори дават различни определения, но общото в тях е, че в дефиницията на правното съзнание се съдържат три постоянни елемента, които свързани в цялостна структура дават съдържанието на това понятие. Това са
Реферат 50.3 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат на тема Правно съзнаниеРеферат на тема Правно съзнание
Хіх в. Прегледът на литературата по въпроса за правното съзнание показва, че различните автори дават различни определения, но общото в тях е, че в дефиницията на правното съзнание се съдържат три постоянни елемента, които свързани в цялостна структура дават съдържанието на това понятие. Това са
Реферат 49.19 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат Тема: Теоретични възгледи относно същността на психичния феномен \"въображение\"Реферат Тема: Теоретични възгледи относно същността на психичния феномен "въображение"
В специализираната научна литература различните тълкувания относно същността на психичния феномен въображение са повече от терминологичен характер, отколкото по същество
Реферат 179.57 Kb. 1 pg.
преглед
Реферат 1 темаРеферат 1 тема
Не ни предоставя информация за психичните явления, тоест измерването в психологията е много условно. Поради това в психологията се прилага непрякото измерване. Такова има и в естествените науки. Например времето- измерваме го с термометър индиректно- по повишаване на живачния стълб
Реферат 1.05 Mb. 10 pg.
преглед
Реферат на тема екологични проблеми на община бургасРеферат на тема екологични проблеми на община бургас
Голям и тих залив, просторно пристанище (предстои ново разширение), аерогара с международно значение, отговаряща на световните стандарти (също предстои извършване на подобрения)…
Реферат 236.41 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом