Регламент

Комисия за защита на конкуренциятаКомисия за защита на конкуренцията
Закона за защита на конкуренцията (обн., Дв, бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 81 от 1999г.) на определен вид договори, когато те отговарят на изискванията по чл. 13, ал. 1 от същия закон
Регламент 131.01 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 годинаРегламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 година
Настоящата версия съдържа консолидирания текст на акта (с нанесени в него последващи изменения и допълнения), изготвен от Правната служба на Европейската комисия. За възможни следващи изменения вж пълната библиографска справка към първоначалния текст на акта
Регламент 0.81 Mb. 6 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 167.87 Kb. 1 pg.
преглед
Политика на качеството – защитени наименованияПолитика на качеството – защитени наименования
Тя защитава и интересите на консуматорите, готови да заплатят по-висока цена за специфично качество на продуктите, носещи европейско лого върху опаковките си, като предвижда мерки за гарантиране и спазване на автентичността на продукта, който търсят да закупят
Регламент 61.49 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент за провеждане наРегламент за провеждане на
На техническата конференция, която се провежда в навечерието на фестивала, се съобщава графика, разглеждат се въпроси от битов и дисциплинарен характер
Регламент 85.13 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент за провеждане на състезания по хънтър фийлд таргетРегламент за провеждане на състезания по хънтър фийлд таргет
Участниците могат да се записват за участие в състезанието предварително, чрез лично съобщение до организатора, или на място. Не се допуска записване по-късно от 30 минути преди обявения предварително начален час на състезанието
Регламент 132.29 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 12, Международни стандарти за финансово отчитане 1 и 13 и Разяснение 20 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане
Регламент 58.66 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (мсфо) 7 и Международен счетоводен стандарт (мсс) 32
Регламент 39.7 Kb. 1 pg.
преглед
Обща организация на пазара на месоОбща организация на пазара на месо
Друга цел на режима е насърчаване на методи на производство, съобразени с опазването на околната среда чрез обвързване на директните плащания с изисквания за опазване на околната среда
Регламент 97.62 Kb. 1 pg.
преглед
Комисия на европейските общностиКомисия на европейските общности
Международните стандарти за финансова отчетност (мсфо) и националните общоприети счетоводни принципи (gaap) на трети страни
Регламент 186.73 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №2725/2000 на съветаРегламент (ЕО) №2725/2000 на съвета
Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция
Регламент 341.6 Kb. 3 pg.
преглед
Регистрирани търговци и брокери на отпадъци иРегистрирани търговци и брокери на отпадъци и
Регламент (ЕО) №1013/2006 и закон за управление на отпадъците, обн., Дв. Бр. 53/13. 07. 2012 Г
Регламент 48.22 Kb. 1 pg.
преглед
Промени в процедурите за износ и внос на химични вещества и препаратиПромени в процедурите за износ и внос на химични вещества и препарати
Р българия, приета с пмс №161/20. 07. 2004 г., обн., Дв, бр. 63/2004 г., и се прекрати съществуващия до момента разрешителен режим за внос на опасни химични вещества и препарати на територията на р българия
Регламент 52.7 Kb. 1 pg.
преглед
Приложение II към Регламент (ЕО) 689/2008Приложение II към Регламент (ЕО) 689/2008
Европейския списък на съществуващите химични вещества) и cas номер на Справочната служба по химикали (Chemical Abstracts Service)
Регламент 23.92 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент 1435/22. 07. 2003г., в сила от 18. 08. 2006г., неразделна част от регламента е директива 2003/72 относно учестието на работниците и служитилитеРегламент 1435/22. 07. 2003г., в сила от 18. 08. 2006г., неразделна част от регламента е директива 2003/72 относно учестието на работниците и служитилите
Регламент 1435/22. 07. 2003г., в сила от 18. 08. 2006г., неразделна част от регламента е директива 2003/72 – относно учестието на работниците и служитилите
Регламент 289.06 Kb. 3 pg.
преглед

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом