Регламент

Комисия на европейските общностиКомисия на европейските общности
Директива за козметичните продукти бе обявено в съобщението на Комисията, озаглавено „Изпълнение на Лисабонската програма на Общността: стратегия за опростяване на нормативната среда“2 и в Годишната политическа стратегия на Комисията за 2007 г. 3
Регламент 6.52 Mb. 57 pg.
преглед
Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи и за допълнение на Регламент (ЕО) №715/2009
Регламент 405.47 Kb. 3 pg.
преглед
Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях
Регламент 2.93 Mb. 29 pg.
преглед
Декларация за реколтата от грозде в съответствие с член 8 на Регламент 436/2009Декларация за реколтата от грозде в съответствие с член 8 на Регламент 436/2009
Лозя, чието грозде е предназначено за производство на вина със защитено наименование за произход (знп)
Регламент 51.18 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на определени добавки в някои алкохолни напитки
Регламент 84.84 Kb. 1 pg.
преглед
Bg sanco/875/2007 (pool/E3/2007/875/875-en doc)Bg sanco/875/2007 (pool/E3/2007/875/875-en doc)
Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните във връзка с охратоксин А
Регламент 54.25 Kb. 1 pg.
преглед
Наложили са се някои практики, които са опит за справяне с липсата на регламент, а не указват правно регламентирано поведениеНаложили са се някои практики, които са опит за справяне с липсата на регламент, а не указват правно регламентирано поведение
Основно лекарите се делят на две групи – лекари със специалност и лекари без специалност. Правилата за упражняване на лекарската професия по специалности се съдържат в медицинските стандарти
Регламент 56.08 Kb. 1 pg.
преглед
Регламентирано и прозрачноРегламентирано и прозрачно
С този ангажимент новоизбраният председател на Софийския градски съд г-жа Владимира Янева сложи финала на представянето си пред Висшия съдебен съвет, който я избра на поста с впечатляващите 18 гласа след балотаж със сегашния заместник-председател Величка Цанова
Регламент 39.93 Kb. 1 pg.
преглед
Българска Асоциация по Фийлд ТаргетБългарска Асоциация по Фийлд Таргет
Отчитането се провежда в два разделни класа: pcp и ппп (Пружинна Пневматична Пушка). До състезание ще се допускат пушки с калибър не по-голям от 6,5мм. Няма ограничения за типа и параметрите на мерни прибори. Няма ограничения и разделяне на класове по мощността и на пушките
Регламент 67.71 Kb. 1 pg.
преглед
1. Този Регламент не се прилага за: (а) радиоактивни вещества, попадащи в обхвата на Директива на Съвета 96/29/Евратом от 13 май 1996, въвеждаща основни1. Този Регламент не се прилага за: (а) радиоактивни вещества, попадащи в обхвата на Директива на Съвета 96/29/Евратом от 13 май 1996, въвеждаща основни
Директива на Съвета 96/29/Евратом от 13 май 1996, въвеждаща основни стандарти на безопасност за защитата на здравето на работниците и обществеността от опасности, произтичащи от йонизираща радиация1
Регламент 50.55 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисиятаРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави
Регламент 483.22 Kb. 6 pg.
преглед
Европейска комисияЕвропейска комисия
Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване
Регламент 104.88 Kb. 1 pg.
преглед
Европейска комисияЕвропейска комисия
Женевско споразумение за търговията с банани между Европейския съюз, от една страна, и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела — от друга, и на Споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Съединените американски щати
Регламент 90.16 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент за прилагане рпРегламент за прилагане рп
Този списък съдържа десетки хиляди статии, поради което към него са добавени инструменти за търсене. Справочникът до голяма степен наподобява модерен и богат на информация телефонен указател
Регламент 36.47 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение на гума арабика, модифицирана с октенилсукцинилова киселина
Регламент 92.64 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом