Регламент

Регламент за групово освобождаванеРегламент за групово освобождаване
Комисията приканва държавите членки и заинтересованите страни да изпратят своите коментари на гд „Конкуренция“ до 12/09/2012 г
Регламент 195.58 Kb. 1 pg.
преглед
Европейска комисияЕвропейска комисия
Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба
Регламент 3.78 Mb. 24 pg.
преглед
Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 гРегламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г
Общността, е промяната на Наредба №10 на министъра на финансите от 2003 г за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон
Регламент 80.7 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент за участиеРегламент за участие
Конкурсът протича в Националния музей "Земята и хората" София и е посветен на Деня на Земята 22 април и Деня на минералното разнообразие 17 септември. Организира се от Фондация "Земята и хората" със съдействието на обществени формации, държавни институ­ции, частни лица и фирми
Регламент 79.35 Kb. 1 pg.
преглед
Републикабългари я четиридесет и първо народно събрание проект!Републикабългари я четиридесет и първо народно събрание проект!
Юни 2007г., изм. Дв бр. 36 от 4 Април 2008г., изм. Дв бр. 69 от 5 Август 2008г., изм. Дв бр. 23 от 27 Март 2009г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г., изм. Дв бр. 74 от 15 Септември 2009г., изм. Дв бр. 82 от 16 Октомври 2009г., изм. Дв бр. 93 от 24 Ноември 2009г., изм. Дв бр. 23 от 23 Март 2010г
Регламент 57.71 Kb. 1 pg.
преглед
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектораОсновни елементи на Общата организация на пазара в сектора
Цел на режима: Общата организация на пазара в сектор “Суров тютюн” цели да осигури определено ниво на доходите на тютюнопроизводителите, които обикновено са разположени в икономически най-бедните и изостанали райони на ес
Регламент 51.62 Kb. 1 pg.
преглед
Предложение за регламентиране на участието на общественосттаПредложение за регламентиране на участието на обществеността
В работата за присъединяване на българия към европейския съюз в областта на опазването на околната среда
Регламент 51.04 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 Април 2004 за прилагането на Регламент № 659/1999 г на Съвета относно установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ео (ов L 140, 30 2004 г.Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 Април 2004 за прилагането на Регламент № 659/1999 г на Съвета относно установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ео (ов L 140, 30 2004 г.
Регламент (ЕО) №794/2004 на Комисията за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност1
Регламент 18.64 Kb. 1 pg.
преглед
„регламентиране на общи правила„регламентиране на общи правила
Информационни системи, Териториално планиране, Екология, Консултации и квалификация – итек
Регламент 0.88 Mb. 11 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 годинаРегламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 година
Настоящата версия съдържа консолидирания текст на акта (с нанесени в него последващи изменения и допълнения), изготвен от Правната служба на Европейската комисия. За възможни следващи изменения вж пълната библиографска справка към първоначалния текст на акта
Регламент 0.49 Mb. 3 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 годинаРегламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 година
Настоящата версия съдържа консолидирания текст на акта (с нанесени в него последващи изменения и допълнения), изготвен от Правната служба на Европейската комисия. За възможни следващи изменения вж пълната библиографска справка към първоначалния текст на акта
Регламент 1.32 Mb. 10 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 481.07 Kb. 5 pg.
преглед
Регламент (ЕС) № / на комисиятаРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕС) №1031/2010 с оглед вписването на тръжна платформа, избрана от Обединеното кралство
Регламент 104.97 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 366.5 Kb. 4 pg.
преглед
Републикабългари я народно събраниеРепубликабългари я народно събрание
ЕО) №428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ, L 134/1 от 29 май 2009 г.), наричани по-нататък съответно „Регламент (ЕО) №428/2009” и „изделия с двойна употреба”
Регламент 0.61 Mb. 6 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом