Регламент

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
Липсва ясно изразена йерархическа взаимно зависимост между отделните звена на банковата система. Едва през втората половина на века постепенно започва да се формира и да се утвърждава като господстваща наречената двузвенна банкова система характерно за тази система е че има изразена
Регламент 2.22 Mb. 13 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 годинаРегламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 година
Настоящата версия съдържа консолидирания текст на акта (с нанесени в него последващи изменения и допълнения), изготвен от Правната служба на Европейската комисия. За възможни следващи изменения вж пълната библиографска справка към първоначалния текст на акта
Регламент 0.85 Mb. 6 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1, § 1а
Регламент 183.69 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,Регламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Международен счетоводен стандарт (мсс) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
Регламент 1.51 Mb. 12 pg.
преглед
Регламенти, директиви, решения, препоръки и мненияРегламенти, директиви, решения, препоръки и мнения
Специфики и проблеми на оценка на въздействието на законодателството при икономиките в преход и как да ги преодолеем
Регламент 253.93 Kb. 1 pg.
преглед
T заглавиеT заглавие
Европейския съюз. Като цяло, по-пълно представяне на смисъла на „обезщетения в натура” може да се намери в отделна нота (вж. „Обезщетения в натура (болест) )
Регламент 34.59 Kb. 1 pg.
преглед
Регламентира от различни укази През 1961 гРегламентира от различни укази През 1961 г
По силата на Ньойския договор през 1921 България се присъединява към Парижката и Бернската конвенция
Регламент 460.01 Kb. 15 pg.
преглед
Регламент (еио) №574/72 на съветаРегламент (еио) №574/72 на съвета
Регламент (еио) №1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността
Регламент 2.44 Mb. 19 pg.
преглед
Това е самостоятелен клон на правната система или особен отрасъл на националното право, чиито норми са предназначени да регламентират частните отношения сТова е самостоятелен клон на правната система или особен отрасъл на националното право, чиито норми са предназначени да регламентират частните отношения с
Отношения, които възникват, развиват се и се погасяват в пределите на проявление на един държавен суверенитет. Това са така наречените вътрешни по, които са предмет на уредба на вътрешните правни отрасли – кп, процесите и др
Регламент 1.43 Mb. 13 pg.
преглед
Правна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юристПравна регламентация на самофактурирането съгласно зддс в сила от 01. 01. 2011 г. Милена кирилова – юрист
Европейската практика по ддс познава случаи, при които фактура за целите на ддс да се издава не от доставчика, а от получателя по доставката – т нар. „самофактуриране”
Регламент 49.32 Kb. 1 pg.
преглед
Тел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bgТел./факс: 04523/2033;gsm: 0885897555;E mail: ou stoilvoivoda2006@abv bg
Ние вярваме, че трябва да се връщаме към корените си, че това никак не е старомодно! А те – корените на патриотизма са в историята, в чувството за принадлежност към националната общност
Регламент 32.58 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (еио) №1408/71: член 28 (1)(а)Регламент (еио) №1408/71: член 28 (1)(а)
Удостоверение за регистриране на пенсионери и членове на техните семейства и актуализиране на списъците
Регламент 101.19 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1)Регламент (еио) №1408/71: член 26 (1)
Удостоверение за право на обезщетения в натура за претендиращи за пенсия лица и членове на техните семейства
Регламент 99.47 Kb. 1 pg.
преглед
Регламент oсновни целиРегламент oсновни цели
Да дадат възможност за национална и международна изява на детските и младежки театрални трупи
Регламент 32.85 Kb. 1 pg.
преглед
Община велинградОбщина велинград
Втори международен фестивал за млади изпълнители на популярна музика „ дъга над клептуза „ – велинград
Регламент 66.39 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом