Програма

Програма \"Математическо моделиране в икономиката\"Програма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование
Програма 64.02 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за електроннаПрограма за електронна
Този документ отразява мнението на автора и Комисията не носи отговрност за информацията която се съдържа в него
Програма 0.64 Mb. 5 pg.
преглед
Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.)Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.)
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.)
Програма 418.16 Kb. 4 pg.
преглед
Програма за летен семестър на учебната 2011/2012 гПрограма за летен семестър на учебната 2011/2012 г
Програма 121.84 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опитПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит
Ръхпопулацията на скитащи кучета, както в населените така и извън населените територии. По долу са цитирани извадки от нормативни документи, регламентиращи разглежданата проблематика. /Закон за защита на животните, Закон за ветеринарномедицинската дейност. Становище на Световната Здравна Организация
Програма 216.91 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182
За намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци
Програма 134.92 Kb. 1 pg.
преглед
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета в населените и извън населените територии.
Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради факта, че все още не може да се намери цялостно и трайно решение на проблема с безстопанствените кучета дори и в новоприетия закон
Програма 89.58 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за овладяване на популацията на безстопанственитеПрограма за овладяване на популацията на безстопанствените
Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради това, че все още не може да се намери цялостно и трайно решение дори и в новоприетия закон
Програма 185.75 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за контрол на популацията на скитащи (бездомни) кучета на територията на община пещераПрограма за контрол на популацията на скитащи (бездомни) кучета на територията на община пещера
Програма 125.28 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община романПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община роман
Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи да се постигне нов съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на Община Роман
Програма 126.13 Kb. 1 pg.
преглед
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминацияКомисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация
Програма 4.06 Mb. 24 pg.
преглед
Република българияРепублика българия
Организацията е на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Програма 48.66 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за инициативите, посветени на 31 октомври 2010 г. Международен ден на Черно море на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, съвместно с Института по океанология към бан,Програма за инициативите, посветени на 31 октомври 2010 г. Международен ден на Черно море на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, съвместно с Института по океанология към бан,
Института по океанология към бан, цдг 13 Звездичка, соу „ Димчо Дебелянов”, оу „Стоян Михайловски”
Програма 49.5 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"основни услуги за населението и икономиката в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 ГНаредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Програма 8.71 Mb. 107 pg.
преглед
Програма \"Административен капацитет\"Програма "Административен капацитет"
Обн. Дв бр. 56 от 13 юли 1991 г., изм. Дв бр. 85 от 26 септември 2003 г., изм. Дв бр. 18 от 25 февруари 2005 г., изм. Дв бр. 27 от 31 март 2006 г., изм. Дв бр. 12 от 6 февруари 2006 г
Програма 122.71 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом