Програма

Практически насоки за развитие на учебната програма на пооПрактически насоки за развитие на учебната програма на поо
Техническа помощ според Договора за извършване на услуги за повишаване на стандартите по професионална квалификация, като се вземе под внимание най-добра практика на страните членки на Европейския съюз по програма Фар 2003 bg 2003/004-937. 05,03 проект по “Професионална квалификация”
Програма 190.72 Kb. 1 pg.
преглед
Од 2-01-03 ( 1998201 ) учебна програма реторика реторикаОд 2-01-03 ( 1998201 ) учебна програма реторика реторика
Програма 200.01 Kb. 1 pg.
преглед
Програма на обучение „Търговски умения за директни продажбиПрограма на обучение „Търговски умения за директни продажби
Умения подобряващи процеса на общуване – активно слушане, задаване на въпроси, обратна връзка
Програма 38.12 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за шестата расаПрограма за шестата раса
Същността на програмата за шестата раса е в "развитието" в човека на "способност" да уравновеси всяка ситуация на живота извън себе си и вътре в себе си
Програма 177.3 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1
Консултанти и фасилитатори – вътрешни и външни, участвали в разработването на стратегията: 15
Програма 1.34 Mb. 14 pg.
преглед
Магистърска програма „Международни бизнес отношения Понятие и обща характеристика на международния търговски арбитраж ИзготвилМагистърска програма „Международни бизнес отношения Понятие и обща характеристика на международния търговски арбитраж Изготвил
Същност на международния търговски арбитраж като способ за уреждане на спорове
Програма 149.8 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за обучение на пациенти с артериална хипертонияПрограма за обучение на пациенти с артериална хипертония
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (нсоплб) съвместно със зентива осъществи проект за обучение сред пациентите с високо кръвно налягане. В проекта взеха участие 257 опл, които в рамките на 3 месеца обучиха 4710 пациенти
Програма 37.16 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели НоеваПрограма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева
Програма 1.57 Mb. 14 pg.
преглед
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\"Тема: "Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост"
Тема: “Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост”
Програма 3.32 Mb. 31 pg.
преглед
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорностПрограма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност
Развитието на икономиката на България през последните години изисква динамични промени в работната сила по отношение на компетенциите й, сферите на реализация, гъвкавостта и др. Тези процеси до голяма степен са свързани с глобалното и бързо навлизане на информационните технологии
Програма 125.27 Kb. 1 pg.
преглед
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа
Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 Г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Програма 191.51 Kb. 1 pg.
преглед
Програма „Право\", Нов български университет гл ас д-р Ивайло Стайков програма „Право\"Програма „Право", Нов български университет гл ас д-р Ивайло Стайков програма „Право"
Кт имат отношение към трудовия договор. Наричаният в практиката „граждански договор” за полагане на труд по правна същност е облигационният договор за изработка по чл. 258-269 от Закон за задълженията и договорите (ззд)
Програма 86.7 Kb. 1 pg.
преглед
Проект „Да празнуваме заедно\" по Програма „ Учене през целия живот\"Проект „Да празнуваме заедно" по Програма „ Учене през целия живот"
Посещение в град Даламан, Турция от 16. 11. до 21. 11. 2009 г по проект „Да празнуваме заедно” по Програма „ Учене през целия живот” –Коменски 1 от учители от ну”Отец Паисий”-гр. Харманли
Програма 43.61 Kb. 1 pg.
преглед
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства номерПрограма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства номер
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Програма 125.11 Kb. 1 pg.
преглед
Становищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпросиСтановищ еотносно Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество Общи, оперативни и методологични въпроси
Това се отнася както до мащаба на програмата, така и до дейностите на ведомствата и местното самоуправление
Програма 82.13 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом