Програма

Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01Програма фар 2005 Проект bg 2005/017-353. 10. 06/Esc/G/tto-01
Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации Грантова схема Номер на публикацията: bg 2005/esc/G/tto
Програма 447.97 Kb. 4 pg.
преглед
Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 гПостановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г
Програма 290.19 Kb. 3 pg.
преглед
Програма по география на българия за учебната 2010/2011 гПрограма по география на българия за учебната 2010/2011 г
Повечето от научните специалности в Аграрния университет са единствени за страната. Конкурсният изпит по География и икономика на България е приемен за специалностите Аграрна икономика, Аграрен туризъм и Управление на регионалното развитие
Програма 129.77 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за управление на качеството на въздухаПрограма за управление на качеството на въздуха
За намаляване на емисиите на замърсители и достигане на нормите на вредни вещества в атмосферния въздух
Програма 1.27 Mb. 17 pg.
преглед
Програма за насърчаване използването наПрограма за насърчаване използването на
Изготвена в изпълнение на заповед № рд 14/415 от 11. 10 2004 г на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси за възлагане на Изпълнителния директор на аее оперативното ръководство по разработването на ндпвеи въз основа на чл. 4, ал. 2, т. 9 от Закона за енергетиката
Програма 1.39 Mb. 15 pg.
преглед
Програма за бизнес обучение в Европейския съюзПрограма за бизнес обучение в Европейския съюз
Програмите на Джуниър Ачийвмънт България провокират учениците да мислят критично, да творят, да решават проблеми и да са инициативни – умения, необходими за изграждането на успешни предприемачи, бизнес лидери и активни и отговорни граждани
Програма 127.32 Kb. 1 pg.
преглед
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 гПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
Основни из­иск­­вания и пра­ви­ла за безопас­на работа на работното място. Познаване и ползване на лични предпазни средства в зависимост от професията
Програма 372.51 Kb. 4 pg.
преглед
Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия!Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон работна версия!
Проект „Интегрирано управление на водите от речния басейн на р. Струма/Стримон от програма фар bg 2005/017-454. 03. 02, Компонент 2: Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в басейна на р. Струма/Стримон
Програма 4.64 Mb. 53 pg.
преглед
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Обособена позиция №2 „Закупуване на лиценз и внедряване на erp система за управление на ресурсите
Програма 58.17 Kb. 1 pg.
преглед
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма \"Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Проект bg051PO001 01 -0046-С0001 Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Програма 49.86 Kb. 1 pg.
преглед
ПрограмаПрограма
Прогнозирането и планирането като процес на приложение на системния подход в управлението на икономическите системи
Програма 228.5 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.)Програма за насърчаване на млади предприемачи, включително на спестявания за учредяване на фирми (4-то тримесечие на 1998 г.)
България” финансиран от the German Marshall Fund of the United States и съвместно с Агенцията за малки и средни предприятия. Издателите благодарят на включените в книгата институции за отзивчивостта да предоставят необходимите материали
Програма 0.66 Mb. 8 pg.
преглед
Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюзНаръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз
Проект: “Трансгранична школа “Местна демокрация” за изграждане институционален капацитет на местно и регионално ниво”
Програма 0.92 Mb. 10 pg.
преглед
Програма английска филология превод и бизнес комуникацииПрограма английска филология превод и бизнес комуникации
Програмата е предназначена както към всички завършили бакалавърска степен с английски език, така и към тези, които владеят английски език – ниво Advanced
Програма 136.06 Kb. 1 pg.
преглед
Програма на обучение „Ключът към ефективната работа в екипПрограма на обучение „Ключът към ефективната работа в екип
Как една група от хора се превръща в екип? Разлика между групова и екипна работа
Програма 43.41 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом