Програма

Превантивни дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 гПревантивни дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №20 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Програма 0.88 Mb. 6 pg.
преглед
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 гПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Програма 0.9 Mb. 4 pg.
преглед
Учебна програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план наУчебна програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план на
В отделни раздели са обособени прилаганите специални резитби, летни резитбени операции, поддържане на почвената повърхност, торене, воден режим и напояване на лозата, беритбата на винено и десертно грозде
Програма 130.32 Kb. 1 pg.
преглед
Учебна програма за дисциплината лозарство II част включена като задължителна в учебния план наУчебна програма за дисциплината лозарство II част включена като задължителна в учебния план на
Тези знания и умения ще им позволят да работят ефективно, като специалисти агрономи в различните производствени направления на лозарството, както и са теоретична основа за продължаване на обучението им в по горните нива – “Магистър” и “Доктор”
Програма 129.07 Kb. 1 pg.
преглед
Общински план за развитие 2007 2013гОбщински план за развитие 2007 2013г
За целта е събрана, актуализирана и оценена информация за социално-икономическите процеси в общината с основно внимание към ефективно използване на природните дадености и стопански обекти, както и към проблемите, породени от изискванията за членство в Европейския съюз
Програма 0.87 Mb. 7 pg.
преглед
Стъпки за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони 2007-2013ГСтъпки за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони 2007-2013Г
Програма 325.1 Kb. 4 pg.
преглед
Програма за дейността на ассп уводПрограма за дейността на ассп увод
Настоящата програма е разработена в съответествие с мисията на ассп, нейния Устав, и заложените в него цели и дейности, и е съобразена с Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите
Програма 114.03 Kb. 1 pg.
преглед
Оперативна програма \" регионално развитие\" 2007-2013Оперативна програма " регионално развитие" 2007-2013
Операция Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура 100
Програма 3.93 Mb. 39 pg.
преглед
Програма \"околна среда 2007 2013 г.\"Програма "околна среда 2007 2013 г."
Д. Стратегически цели и приоритетни направления на оп “Околна среда 2007-2013 г.” 50
Програма 2.85 Mb. 29 pg.
преглед
Проект в рамките на програма прогрес \"Гъвкавост и сигурност в България подкрепа за прилагане на националната пътека\"Проект в рамките на програма прогрес "Гъвкавост и сигурност в България подкрепа за прилагане на националната пътека"
Проект в рамките на програма прогрес “Гъвкавост и сигурност в България подкрепа за прилагане на националната пътека”
Програма 2.04 Mb. 18 pg.
преглед
Програма по макроикономика за студентите от I курс, унсс цели и задачи на курсаПрограма по макроикономика за студентите от I курс, унсс цели и задачи на курса
Същевременно, изучаването на функционирането на икономическата система от гледна точка на последствията от поведението на икономическите субекти за обществото като цяло, изисква прилагането на нови подходи и инструменти на анализа
Програма 91.91 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1Програма за развитие на селските райони 2007 2013 ос 4 „лидер Мярка 1
Документът е създаден в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за миг павел баня”, Проект # 431-2-03-55/ 18. 09. 2008
Програма 1.78 Mb. 19 pg.
преглед
Програма на Българската социалистическа партияПрограма на Българската социалистическа партия
Извършва се преоценка на целите и ценностите, както и на пътищата, водещи към тях; осмислят се провалите и натрупаният позитивен исторически опит; търси се отговор на новите проблеми, родени от новите реалности в съвременния свят. В тази буря се ражда социализмът на ХХI век
Програма 1.27 Mb. 10 pg.
преглед
Магистърска програма по управление на здравните грижи ( втора магистратура) очни занятия на студентите от І курс ІІ семестър за учебната 2010/2011годинаМагистърска програма по управление на здравните грижи ( втора магистратура) очни занятия на студентите от І курс ІІ семестър за учебната 2010/2011година
Андрагогика педагогика на продължаващото обучение на персонала в здравната организация
Програма 212.38 Kb. 1 pg.
преглед
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Право на международната търговия\" Тема: \"Магистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Програма 236.02 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом