Програма

Средства за масова комуникация проектопрограмаСредства за масова комуникация проектопрограма
Работна зала за представители на медиите ще бъде осигурена непосредствено до бизнес центъра (хотел Мелиа Гранд Ермитаж, партер)
Програма 98.25 Kb. 1 pg.
преглед
Програма основен дипломатически курсПрограма основен дипломатически курс
Организационна структура на мвнР. Координационният процес между мвнР и другите министерства
Програма 64.12 Kb. 1 pg.
преглед
Оперативна програма \" околна среда 2007 2013 г.\" Европейски съюзОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Резюме на окончателен доклад за Оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Програма 41.02 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за конкурс за редовна докторантура по специалност „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2011/2012 ГПрограма за конкурс за редовна докторантура по специалност „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2011/2012 Г
Икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/” за учебната 2011/2012 Г
Програма 97.82 Kb. 1 pg.
преглед
Годишна програма за развитие на туризма в община поморие за 2012 годинаГодишна програма за развитие на туризма в община поморие за 2012 година
България и ес до 2020 г. Тя систематизира целите, мерките и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности в община Поморие
Програма 0.56 Mb. 4 pg.
преглед
Програма за развитие на туризмаПрограма за развитие на туризма
Събиране и поддържане на актуална информация относно туристическото предлагане в България
Програма 369.57 Kb. 5 pg.
преглед
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенцияМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони
Програма 187.39 Kb. 1 pg.
преглед
Програма „Учене през целия животПрограма „Учене през целия живот
Проект: „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци”
Програма 55.26 Kb. 1 pg.
преглед
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 годНа Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год
Структура на местните органи на самоуправление, имащи отношение към управлението на отпадъците
Програма 0.61 Mb. 6 pg.
преглед
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата заНаредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година
Програма 1.3 Mb. 11 pg.
преглед
Програма за развитие на селските райони 2007 2013Програма за развитие на селските райони 2007 2013
Мляко в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, за които определената крайна дата за постигане на съответствие съгласно Приложение №9 към чл. 26, ал. 1 на Наредба №8/03. 04. 2008 г не е изтекла
Програма 57.21 Kb. 1 pg.
преглед
Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция \"Развитие на селските райони\"Програмазаразвитиенаселскитерайон и (Финална версия) Управляващ орган: Дирекция "Развитие на селските райони"
Приоритетна ос 1: Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор
Програма 0.76 Mb. 8 pg.
преглед
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. ЦелиПрограма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Цели
Програма/схема: Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г
Програма 26.14 Kb. 1 pg.
преглед
Учебна програма за дисциплината : овощарствоУчебна програма за дисциплината : овощарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Овощарство, с протокол №1/17. 01. 2008 г
Програма 185.38 Kb. 1 pg.
преглед
Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15Учебна програма за дисциплината : 04. 01. 15
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Овощарство, с протокол №1/17. 01. 2008 г
Програма 128.56 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом