Програма

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013Програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Програма 0.52 Mb. 4 pg.
преглед
Програма фар на европейския съюзПрограма фар на европейския съюз
Възпитаване на трансграничен шахматен дух”, съфинансиран по програма фар добросъседство
Програма 12.36 Kb. 1 pg.
преглед
Министерство на външните работиМинистерство на външните работи
Програма Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека и в международния кодификационен процес
Програма 2.04 Mb. 20 pg.
преглед
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 гПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
Изисквания за противопожарна охрана в туристическата фирма и и при осъществяване на туристически услуги
Програма 0.55 Mb. 5 pg.
преглед
Технически университет софия стопански факултет център за научни изследвания иТехнически университет софия стопански факултет център за научни изследвания и
В. Герасимчук (Украйна) проф д-р Б. Неделчева (България) доц д-р M. Акар (Турция) д-р В. Кастелново (Италия)
Програма 154.49 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за околна среда към Обединените нации (посон)Програма за околна среда към Обединените нации (посон)
Международни проекто-насоки за дейности свързани с развитието на устойчив туризъм
Програма 469.11 Kb. 4 pg.
преглед
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 гПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
Място на провеждане на занятията по теория: Дистанционно обучение + присъствени часове по някои от Модулите, съгласно Учебния график. Присъствените занятия се провеждат на адрес гр. София, пл. „Македония” №1, служебен офис №8, ет. 7
Програма 350.29 Kb. 3 pg.
преглед
Програма за повишаване на енергийната ефективност вПрограма за повишаване на енергийната ефективност в
Изготвена от Междуведомствена работна група в изпълнение на заповед №60 от 21. 06 2005 г на Изпълнителния директор на аее и чл. 10, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност
Програма 0.88 Mb. 15 pg.
преглед
Програмата за реализация на плана през 2011 годинаПрограмата за реализация на плана през 2011 година
Той се изготвя на основание чл. 23, т. 4 от Закона за Регионалното развитие, съгласно който, кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнение на Общинския план за развитие
Програма 1.72 Mb. 10 pg.
преглед
Програма за управление на Община Летница за периода 2011-2015 гПрограма за управление на Община Летница за периода 2011-2015 г
Закона за местното самоуправление и местната администрация и представлява документ едновременно със стратегически и с оперативен характер. Програмата отразява стратегическите цели и приоритети за развитието на Общината, както и конкретните дейности за реализирането им
Програма 310.37 Kb. 2 pg.
преглед
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината
Програма 191.62 Kb. 1 pg.
преглед
Програма „Място за живот 2011 IПрограма „Място за живот 2011 I
Адрес за кореспонденция, телефон и ел поща на кандидатстващата организация и официалния й представител
Програма 176.92 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за годишния конгрес на европейското дружество по респираторни заболявания /ersПрограма за годишния конгрес на европейското дружество по респираторни заболявания /ers
И още: Виена, Кьолн, Аахен, Брюксел, Антверпен, Амстердам, Хага, Делф, Ротердам, Люксембург и Нюрнберг /Мюнхен
Програма 67.36 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г стратегия за местно развитие на местна група исперихПрограма за развитие на селските райони 2007-2013 г стратегия за местно развитие на местна група исперих
Пример На проект от тематична област опазване на природното наследство: биоразнообразие, води, почви и въздух
Програма 192.56 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба №34 от 27. 08. 2003 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (сапард)Наредба №34 от 27. 08. 2003 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (сапард)
Програма 299.47 Kb. 3 pg.
преглед

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом