Програма

Специалност информатика mагистърска програма \"Електронен бизнес\" образователно-квалификационна степенСпециалност информатика mагистърска програма "Електронен бизнес" образователно-квалификационна степен
За тази магистърска програма могат да кандидатстват кандидати, завършили специалност Информатика или преминали допълнително обучение по Информатика
Програма 51.81 Kb. 1 pg.
преглед
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ класУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната инициатива и предприемачеството. Обучението ще съдейства за развиване и утвърждаване на лични, морални и лидерски качества у подрастващите
Програма 146.68 Kb. 1 pg.
преглед
Програма для загальносвітніх навчальних закладів з украінською мовою навчанняПрограма для загальносвітніх навчальних закладів з украінською мовою навчання
Зміст навчальної програми укладено згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти та урахуванням державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Програма 0.9 Mb. 8 pg.
преглед
Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2Програма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма 197.98 Kb. 1 pg.
преглед
Од 2-01-03(200061) учебна програма-финансово правоОд 2-01-03(200061) учебна програма-финансово право
Програма 237.91 Kb. 1 pg.
преглед
Програма по английски езикПрограма по английски език
Усвояването му като ефективно средство за междукултурна комуникация ще позволи на възрастните, които са специалисти в своята професионална област, да подобрят личния си капацитет и да се реализират по-успешно на пазара на труда
Програма 476.73 Kb. 4 pg.
преглед
Програма „околна среда 2007 2013 гПрограма „околна среда 2007 2013 г
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих“ по процедура bg161PO005/10 11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни води в агломерация с над 10 000 екв ж.“
Програма 132.53 Kb. 1 pg.
преглед
Програма на курс за unix потребителиПрограма на курс за unix потребители
Типични каталози в дървото на файловата система. /etc, /bin, /lib, /usr, /usr/bin, /usr/dbin, /usr/lib, /mnt, /tmp, /dospart
Програма 38.79 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \" Развитие на човешките ресурси\"Програма " Развитие на човешките ресурси"
Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”
Програма 1.05 Mb. 8 pg.
преглед
Проект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа\" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси\"Проект bg051PO001 01 „превенция за безопасност и здраве при работа" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Програма 30.68 Kb. 1 pg.
преглед
Национална програма \" компютърно обучение на младежи\" (2003 2006 г.)Национална програма " компютърно обучение на младежи" (2003 2006 г.)
Предпоставки и необходимост от реализация на националната програма “компютърно обучение на младежи”
Програма 172.15 Kb. 1 pg.
преглед
Договор по национална програма \"асистенти на хора с увреждания\" дейност \"личен асистент\"Договор по национална програма "асистенти на хора с увреждания" дейност "личен асистент"
Днес, г в гр на основание чл. 30б, ал. 1, т. 2 от знз и утвърдена на основание чл. 31, ал. 5 от знз, Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” Дейност “Личен асистент” между
Програма 104.21 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \" околна среда 2007 2013 г.\"Програма " околна среда 2007 2013 г."
Министерство на околната среда и водите Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”
Програма 0.84 Mb. 9 pg.
преглед
Програма за производствена практика на XIIІ клас специалност \"счетоводна отчетност\"Програма за производствена практика на XIIІ клас специалност "счетоводна отчетност"
Учебната програма по производствена практика е предназначена за професия “Счетоводител”. Включен е учебен материал с който се цели да се усъвършенстват придобитите практически умения свързани с
Програма 41.77 Kb. 1 pg.
преглед
Програмата в областта на цифрови технологииПрограмата в областта на цифрови технологии
Ревизия на Насоките на Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи1
Програма 207.42 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом