Програма

Програма испа и кохезионния фонд на есПрограма испа и кохезионния фонд на ес
Изискванията на Решение №503/2001 на Европейската комисия и Регламент №621/2004 на Европейската комисия
Програма 0.59 Mb. 4 pg.
преглед
Програма на Обединените нации за околна среда РазпространениеПрограма на Обединените нации за околна среда Разпространение
Страните по Конвенцията и на други страни, нуждаещи се от подобни насоки, до тяхното окончателно приемане от Конференцията на Страните и бе изразена благодарност към Германия за изиграната водеща роля при изготвянето на настоящите насоки
Програма 1.48 Mb. 20 pg.
преглед
Годишендокла д з а изпълнението на програмата за развитие на селските райони 2007-2013Годишендокла д з а изпълнението на програмата за развитие на селските райони 2007-2013
Промяна в общите условия в Р. България през 2008г. (чл. 82(2)(а) от Регламент (ЕС) №1698/2005) 6
Програма 1.22 Mb. 12 pg.
преглед
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 гПрограма за развитие на селските райони 2007-2013 г
Приложение №9 към чл. 30, ал. 1 към наредба №18 от 26. 06. 2008 г на министъра на земеделието и храните (обн., Дв, бр. 61 от 07. 2008 г.)
Програма 0.6 Mb. 7 pg.
преглед
Програма за нови умения и работни места\" е една от седемте водещи инициативи, които Европейската комисия представи в стратегията си „Европа 2020\"Програма за нови умения и работни места" е една от седемте водещи инициативи, които Европейската комисия представи в стратегията си „Европа 2020"
Европейската комисия представи в стратегията си „Европа 2020“. Нейната цел е да се осигури по-добро съгласуване между предлагането и търсенето на труд, в това число чрез трудова мобилност. Този въпрос е от особено значение в областта на ядрената енергетика в ес
Програма 197.39 Kb. 1 pg.
преглед
Оперативна програма \" Развитие на човешките ресурси\" Приоритетна осОперативна програма " Развитие на човешките ресурси" Приоритетна ос
Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Програма 0.62 Mb. 5 pg.
преглед
Оперативна програмаОперативна програма
Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”
Програма 46.71 Kb. 1 pg.
преглед
9. Шеста рамкова програма9. Шеста рамкова програма
Приложените документи и посочените срокове са само за информация на курсистите. При подготовка на реален проект кандидатът трябва да провери за евентуални изменения  и актуални изисквания
Програма 48.76 Kb. 1 pg.
преглед
Учебнапрограма за дисциплината: Екология на микроорганизмитеУчебнапрограма за дисциплината: Екология на микроорганизмите
Целта на курсът е, от една страна, да запознае студентите с естествената роля и значение на микроорганизмите в природата, а от друга, те да придобият практически знания и умения за работа с микроорганизми и микробни популации при екологични проблеми
Програма 129.76 Kb. 1 pg.
преглед
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Международно публично право\" Тема: \"Магистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Международно публично право" Тема: "
Тема: “Политика на международните спорове и последствия – основи на хуманитарното право и право на околната среда”
Програма 130.1 Kb. 1 pg.
преглед
Програма на капитан дядо никола ад, гр. ГабровоПрограма на капитан дядо никола ад, гр. Габрово
Предпоставки, отговорности и дейности на съвета на директорите за осъществяването на добро корпоративно управление и гарантиране реализирането правата на акционерите
Програма 368.03 Kb. 4 pg.
преглед
Програма 22 23 юни 2012 г. Бургас организационен комитет: Председател: проф дтн Петко Петков Зам председателПрограма 22 23 юни 2012 г. Бургас организационен комитет: Председател: проф дтн Петко Петков Зам председател
Проф дфн Марияна Парзулова (България). Българският език в периода на европеизация и глобализация
Програма 80.32 Kb. 1 pg.
преглед
Национална програма „ нова възможност за заетостНационална програма „ нова възможност за заетост
Това преструктуриране може да е свързано, както с производствен ръст и съответно преминаване към по-нови технологии и производства и търсене на персонал с конкретна квалификация, така и със свиване на продажбите, търсенето и на производството и съответно освобождаване на работна сила
Програма 145.8 Kb. 1 pg.
преглед
Комисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминацияКомисия за защита от дискриминация сборни к практика на комисията за защита от дискриминация
Предговор към второто издание
Програма 17.83 Mb. 97 pg.
преглед
Изпълнителна агенция по програма фар програма фар икономическо и социално сближаванеИзпълнителна агенция по програма фар програма фар икономическо и социално сближаване
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия – Фаза 3”
Програма 0.58 Mb. 8 pg.
преглед

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом