Програма

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Програма 5.54 Mb. 46 pg.
преглед
Програма устойчиво РазвитиеПрограма устойчиво Развитие
Според Конституцията на Република България приоритет имат международните договорености пред местните. България е член на Европейския съюз (ЕС) и като такъв трябва да изпъл-нява неговите програми. Устойчивото Развитие е програма на ес
Програма 0.86 Mb. 8 pg.
преглед
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013Програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Програма 0.51 Mb. 9 pg.
преглед
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 годинаНа община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година
Планиране на местното икономическо развитие на община хисар – Стратегически насоки за развитие
Програма 0.87 Mb. 8 pg.
преглед
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 гОбщинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г
Іі. Анализ на силните и слаби страни, възможности и заплахи (swot-анализ) 52
Програма 1.74 Mb. 18 pg.
преглед
Програма „ активни услуги на пазара на трудаПрограма „ активни услуги на пазара на труда
Устойчиво и балансирано регионално развитие в контекста на присъединяването към ес 4
Програма 1.54 Mb. 24 pg.
преглед
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013Програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Програма 0.83 Mb. 11 pg.
преглед
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013Програма "Регионално развитие" 2007-2013
Сравнителен анализ на потенциала за развитие и маркетинг подхода: Банско – Закопане
Програма 0.72 Mb. 10 pg.
преглед
Програма аупт, Агенция по заетостПрограма аупт, Агенция по заетост
Враца. В основата на тази методология е заложена философията за комуникацията на пазара на труда
Програма 310.64 Kb. 4 pg.
преглед
СъдържаниеСъдържание
Роля на управителните органи за прилагане на принципите на добро корпоративно управление
Програма 149.13 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовкаПрограма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка
През последните години образованието се утвърди като една от темите с най-голямо обществено значение. В съзнанието на повечето български граждани то се
Програма 0.56 Mb. 6 pg.
преглед
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделникПрограма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители "Зима 2010" 25 януари, понеделник
Програма 79.93 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за Деня на кариератаПрограма за Деня на кариерата
Най-добра бизнес идея за създаване на фирма 2011, организиран от Център по предприемачество пловдив. Наградите ще бъдат обявени от Ръководителя на Центъра Пенка Танева Кафелова и ще бъдат връчени от Директора на ту софия, филиал Пловдив проф д-р Михаил Петров
Програма 395.27 Kb. 4 pg.
преглед
Програма \"психология\" psy 213 Психология на стреса доц д-р Георги КарастояновПрограма "психология" psy 213 Психология на стреса доц д-р Георги Карастоянов
В редица случаи е необходимо също общественото мнение в приемащата страна да признае, че трудностите, поради които мигрантите бягат от родината си, са действителни
Програма 169.68 Kb. 1 pg.
преглед
Програма на Българската Социалистическа ПартияПрограма на Българската Социалистическа Партия
Извършва се преоценка на целите и ценностите, както и на пътищата, водещи към тях; осмислят се провалите и натрупаният позитивен исторически опит; търси се отговор на новите проблеми, родени от новите реалности в съвременния свят. В тази буря се ражда социализмът на ХХI век
Програма 1.23 Mb. 11 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом