Програма

Програма \"Административен капацитет\"Програма "Административен капацитет"
Обн. Дв бр. 56 от 13 юли 1991 г., изм. Дв бр. 85 от 26 септември 2003 г., изм. Дв бр. 18 от 25 февруари 2005 г., изм. Дв бр. 27 от 31 март 2006 г., изм. Дв бр. 12 от 6 февруари 2006 г
Програма 189.36 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \"Маркетинг и Мениджмънт\"Програма "Маркетинг и Мениджмънт"
Бакалавър по International Business and Management Studies/ Human Resources and Quality Management от Arnhem Business School, han university, Холандия
Програма 48.25 Kb. 1 pg.
преглед
Сертификационна програма \"управление на европейски проекти\" Формуляр за кандидатстванеСертификационна програма "управление на европейски проекти" Формуляр за кандидатстване
България. В подготовката си за управление на пред-присъединителните, а на по-късен етап и Структурните фондове и Кохезионния фонд (сфкф), България следва да развие пълен капацитет, за да гарантира успешното управление на големи европейски проекти
Програма 449.43 Kb. 6 pg.
преглед
Въпросни кВъпросни к
Организационно-структурни промени, настъпили през последните години в предприятието
Програма 53.99 Kb. 1 pg.
преглед
Програма Малkи проекти на холандското посолствоПрограма Малkи проекти на холандското посолство
Програма “Малки проекти на посолството” (Matra/kap) … значимостта на малките инициативи
Програма 145.29 Kb. 1 pg.
преглед
Програма Учебен курсПрограма Учебен курс
Банкя, ул. „Княз Борис І” №7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod 2006@abv bg
Програма 209.88 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за летен семестър на учебната 2008/2009 годинаПрограма за летен семестър на учебната 2008/2009 година
Програма 44.77 Kb. 1 pg.
преглед
Българо-Немска Конференция България и Лисабонската стратегияБългаро-Немска Конференция България и Лисабонската стратегия
Засилване на конкуренцията между академичните институции и учените чрез нов публичен мениджмънт на висшето образование”
Програма 36.68 Kb. 1 pg.
преглед
Стратегическо маркетингово планиранеСтратегическо маркетингово планиране
Референт: доц д-р по ик. Невяна Кръстева 29 30 септември 2009 г., 09. 30 17. 30 ч
Програма 12.88 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \"Административен капацитет\"Програма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество
Програма 73.6 Kb. 1 pg.
преглед
Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Програма 25.93 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \" Административен капацитет\"Програма " Административен капацитет"
Анализ на състоянието на държавната администрация и административния капацитет 10
Програма 1.95 Mb. 22 pg.
преглед
Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество\", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти\"Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти"
Насърчаване на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата
Програма 119.57 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \"Междусекторно партньорство\" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативиПрограма "Междусекторно партньорство" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местни инициативи
Фондация ”Ресурсен център” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана през февруари 1999 г
Програма 57.64 Kb. 1 pg.
преглед
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ класУчебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната инициатива. Обучението ще допринесе за развиване и утвърждаване на анализаторски, морални и лидерски качества у подрастващите
Програма 119.8 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом