Програма

България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проектаБългария Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта
Укрепване на административния капацитет на Съвета за електронни медии в България*
Програма 238.07 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за развитието на туризма в Община ТърговищеПрограма за развитието на туризма в Община Търговище
Република България в последното десетилетие на двадесети век,реализирането на ускорен процес на интеграция в Европейския съюз,възраждането на традиционни взаимоотношения с останалите държави от Европа и света, изискват адекватни действия на държавните и местни органи за самоуправление
Програма 308.71 Kb. 3 pg.
преглед
Програма за кандидат-докторантски изпит По специалностПрограма за кандидат-докторантски изпит По специалност
Развитие на науката за мо: основни теоретични дебати, възникване и развитие на основните парадигми; онтологични и епистемологични подходи; научни и херменевтични подходи.; позитивизъм, интрепретизъм, научен реализъм
Програма 110.46 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Ценова конкурентоспособност на търговската фирма)Програма за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Ценова конкурентоспособност на търговската фирма)
Взаимодействие на вътрешния пазар с международните пазари. Държавно регулиране на пазарни пропорции и процеси. Пазарно регулиране на националното стопанство и неговите сектори. Конюнктура на пазара – условия, фактори, индикатори. Икономическа характеристика на многосекторния вътрешен пазар
Програма 101.92 Kb. 1 pg.
преглед
Програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 гПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
Основни понятия за компютърна система-флопи, cd,твърд диск, компактдиск, периферия, монитор, клавиатура и мишка
Програма 370.73 Kb. 4 pg.
преглед
Програма Тема: Българската идентичност в световното огледало на Международната програма за социални изследвания isspПрограма Тема: Българската идентичност в световното огледало на Международната програма за социални изследвания issp
Тема: Българската идентичност в световното огледало на Международната програма за социални изследвания issp
Програма 0.65 Mb. 6 pg.
преглед
Техническо задание За проект по Оперативна програма Административен кaпацитетТехническо задание За проект по Оперативна програма Административен кaпацитет
Стандартизиране на ит процесите като услуги в Агенция “Митници” съгласно най-добрите световни практики с цел изграждане на методология и контрол на качеството на услугите при реализация на пчп и аутсорсинг на ит процеси към бизнеса
Програма 0.65 Mb. 14 pg.
преглед
Програма на обучение „Как ефективно да подбираме персоналПрограма на обучение „Как ефективно да подбираме персонал
Значение на човешките ресурси за организацията. Същност и проблеми на управление на персонала
Програма 42.37 Kb. 1 pg.
преглед
Програмата е предоставена от: Светослав Стоянов Красен СтефановПрограмата е предоставена от: Светослав Стоянов Красен Стефанов
Всеки от тези модули (раздели) включва няколко теми, които разглеждат съществении страни от тематиката на модула и очертават очакваните резултати, които трябва да бъдат постигнати. Материалът е обогатен с пректически казуси и упражнения
Програма 64.7 Kb. 1 pg.
преглед
План за развитие на 2007-2013 гПлан за развитие на 2007-2013 г
Основни замърсители, компоненти на замърсяване ( води, почви, твърди отпадъци, шум, радиация биологично разнообразие)
Програма 1.25 Mb. 12 pg.
преглед
Програма за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по научна специалностПрограма за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост по научна специалност
Кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по научна специалност
Програма 55.83 Kb. 1 pg.
преглед
Постановление №245 от 9 октомври 2007 Г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма \"регионално развитие\", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 ГПостановление №245 от 9 октомври 2007 Г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "регионално развитие", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 Г
Програма 247.74 Kb. 1 pg.
преглед
 първи регионални срещи по трансгранично сътрудничество, устойчиво развитие, територии и децентрализирано сътрудничество на балканите  първи регионални срещи по трансгранично сътрудничество, устойчиво развитие, територии и децентрализирано сътрудничество на балканите 
« първи регионални срещи по трансгранично сътрудничество, устойчиво развитие, територии и децентрализирано сътрудничество на балканите »
Програма 118.04 Kb. 1 pg.
преглед
Харта за участието на младите хора в живота на общините и регионитеХарта за участието на младите хора в живота на общините и регионите
За да насърчат участието на младите хора в живота на общината/региона, общините и регионите приемат да осъществяват следните видове политика
Програма 145.24 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за опазване на околната среда на община тервелПрограма за опазване на околната среда на община тервел
Програма 1 Mb. 7 pg.
преглед

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом