Програма

Учебна програма по дисциплината: физика на атомното ядро и елементарните частици включена в учебния план на специалностУчебна програма по дисциплината: физика на атомното ядро и елементарните частици включена в учебния план на специалност
Нужното внимание е отделено на радиоактивността, видовете разпадания и тяхното теоретично обяснение. Дават се основни понятия за най-важните от практическа гледна точка ядрени реакции, за ядреното делене и ядрения синтез
Програма 83.12 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „ФилософияПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Програма 27.78 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за държавен зрелостен изпит по чужд езикПрограма за държавен зрелостен изпит по чужд език
Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална
Програма 24.78 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за проверка на възможностите по танцово изкуствоПрограма за проверка на възможностите по танцово изкуство
Приемни изпити за специалностите класически танц, български танци и модерен танц за постъпване в V клас
Програма 25.58 Kb. 1 pg.
преглед
Учебно – изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII класУчебно – изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас
Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от
Програма 17.94 Kb. 1 pg.
преглед
Учебно-изпитна програмаУчебно-изпитна програма
За проверка на възможностите за прием по професиите художник, дизайнер, графичен дизайнер, компютърен график, фотограф, полиграфист, лютиер, керамик, дърворезбар, каменоделец и техник – технолог в дървообработването в училищата по изкуствата
Програма 27.93 Kb. 1 pg.
преглед
ПрограмаПрограма
Основният нормативен документ, с който се уреждат условията и реда за провеждане и  финансиране на обучението за придобиване на специалност в здравеопазването е Наредба №34/29. 12. 2006 г
Програма 197.62 Kb. 1 pg.
преглед
Програма по Биология и здравно образованиеПрограма по Биология и здравно образование
Екосистеми – структура и продуктивност. Кръговрат на веществата и поток на енергията в екосистемите. Изменчивост и развитие на екосистемите
Програма 82.73 Kb. 1 pg.
преглед
Програма по биологияПрограма по биология
Тъкани. Видове, устройство и функции. Епителна тъкан, съединителна, мускулна и нервна тъкан
Програма 76.01 Kb. 1 pg.
преглед
Од 2-01-03(200075) учебна програма-криминология криминологияОд 2-01-03(200075) учебна програма-криминология криминология
Програма 121.8 Kb. 1 pg.
преглед
Национална програма фар 2006 схема за безвъзмездна финансова помощ bgНационална програма фар 2006 схема за безвъзмездна финансова помощ bg
Договор № bg2006/018-343. 10. 01 72 „създаване на нови устойчиви работни места и развитие на човешките ресурси в „химремонтстрой’ ад”
Програма 98.69 Kb. 1 pg.
преглед
Приложение 2 столичен общински съветПриложение 2 столичен общински съвет
Уточнете продължителността на проекта, като включиите периодите на подготовка и оценка, както и началните и крайните дати на самото мероприятие
Програма 57.45 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за предотвратяване на отпадъциПрограма за предотвратяване на отпадъци
Директива 75/439/еио относно обезвреждането на отработени масла, Директива 91/689/еио относно опасните отпадъци и Директива 2006/12/ео относно отпадъците. Директивата изисква от страните членки въвеждане на съответните разпоредби в националното им законодателство не по-късно от 12 декември 2010 г
Програма 160.8 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за управление на дейностите по отпадъцитеПрограма за управление на дейностите по отпадъците
Ключови допускания за определяне на икономическите параметри и възможностите за финансиране 174
Програма 3.47 Mb. 35 pg.
преглед
Програма за опазване на околната среда на Община Долни чифлик 2008-2018 Декември 2008Програма за опазване на околната среда на Община Долни чифлик 2008-2018 Декември 2008
Природо-географски и териториално-административни фактори на община Долни чифлик 4
Програма 1.02 Mb. 11 pg.
преглед

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом