Програма

Програма за упражнения Първо занятиеПрограма за упражнения Първо занятие
Колев, Иван, Д. Гичева, Х. Паницидис, Философия. Хронологична антология от Талес до Дерида, С., 2001, 2004
Програма 40.79 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за интеграция на бежанцитеПрограма за интеграция на бежанците
Република България (2011-2013 г.) е изготвена след задълбочен анализ на промените в нормативната уредба през последните две години и практическите постижения от предходните програми. Тя съдържа основните принципи и цели за интеграция на чужденците, получили закрила в България
Програма 226.61 Kb. 1 pg.
преглед
Програма на Правителството на Република БългарияПрограма на Правителството на Република България
Повишаване на икономическия и социален статус на учителите в средните и преподавателите във висшите училища 33
Програма 2.98 Mb. 27 pg.
преглед
През 2008 година Фондация „Съпричастие\" продължи да предоставя социалната услуга „Социален асистент\" по Национална Програма „Асистенти на хора с увреждания\"През 2008 година Фондация „Съпричастие" продължи да предоставя социалната услуга „Социален асистент" по Национална Програма „Асистенти на хора с увреждания"
През 2008 година Фондация „Съпричастие” продължи да предоставя социалната услуга „Социален асистент” по Национална Програма „Асистенти на хора с увреждания”. Общо 7 социални асистенти обгрижваха 14 души с различни увреждания по домовете
Програма 18.4 Kb. 1 pg.
преглед
Програма 04. 06. 2012 ПонеделникПрограма 04. 06. 2012 Понеделник
Люк Зелдерло – генерален секретар, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (easpd)
Програма 39.27 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013Програма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Програма 6.67 Mb. 76 pg.
преглед
Програма по дисциплината \" анализ и синтез на логически схеми \"Програма по дисциплината " анализ и синтез на логически схеми "
Дисциплината е ориентирана към фундаменталната подготовка на студентите от специалност “кст” в ту – Варна
Програма 91.99 Kb. 1 pg.
преглед
Учебна програма по дисциплината: Ядрена електроника (избираема) включена в учебния план на специалност: Физика, Инж. Физика, ятяеУчебна програма по дисциплината: Ядрена електроника (избираема) включена в учебния план на специалност: Физика, Инж. Физика, ятяе
Разглеждат се някои програмируеми логически схеми имащи широко приложение. В практическите упражнения студентите сглобяват върху универсални платки и изследват аналогови и цифрови вериги, отнасящи се до разглежданите теми, на базата на интегрални схеми и дискретни компоненти
Програма 89.25 Kb. 1 pg.
преглед
Учебна програма по Обща физика СпециалностУчебна програма по Обща физика Специалност
Електричество и магнетизъм и Оптика. От Атомната и ядрена физика са разгледани явленията, довели до възникване на квантовата идея, като е поставн акцент върху взаимодействие на лъченията с веществата и биологичните обекти и приложенията им в химията и биологията
Програма 127.59 Kb. 1 pg.
преглед
Учебна програма по дисциплините \"физика i\" и \"физика ii\" включена в учебния план на специалностите: \"ЕЕ\"; \"Е\"; \"ктт\"; \"кст\"; \"аиут\"Учебна програма по дисциплините "физика i" и "физика ii" включена в учебния план на специалностите: "ЕЕ"; "Е"; "ктт"; "кст"; "аиут"
Изучаването на този материал ще даде представа на студентите за заобикалящия ги свят от единна гледна точка, за съвременното състояние на теорията и практиката в областта на физичните изследвания
Програма 113.61 Kb. 1 pg.
преглед
Програма \"активни услуги на пазара на труда\"Програма "активни услуги на пазара на труда"
Нейният мениджмънт включва процеса на планиране, прилагане и управление на операциите с цел задоволяване изискванията на клиентите, колкото е възможно по-ефикасно
Програма 144.72 Kb. 1 pg.
преглед
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим\" на Главна дирекция „Гранична полиция\"Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим" на Главна дирекция „Гранична полиция"
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим” на Главна дирекция „Гранична полиция”, за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2009 г
Програма 361.65 Kb. 3 pg.
преглед
Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управлениеПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция за "анализ на общите логистични разходи". Еволюция и развитие на логистичната концепция. Същност на концепцията “Управление на веригата на доставките”
Програма 98.95 Kb. 1 pg.
преглед
Учебна програма по факултативнатаУчебна програма по факултативната
Образователно-квалификационна степен: бакалавър професионална квалификация: компютърен инженер
Програма 51.71 Kb. 1 pg.
преглед
Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 годНационална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 год
Програма 1.25 Mb. 13 pg.
преглед

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом