Програма

ПрограмаПрограма
Маркетингови ери и маркетингови концепции. Еволюцията на маркетинга -маркетингови ери; фактори, обуславящи промяната в същността, ролята и задачите на маркетинга в началото на XXI век. Маркетингови концепции-същност и условия за приложение
Програма 152.65 Kb. 1 pg.
преглед
Наредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"добавяне на стойност към земеделски и горски продукти\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 ГНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Програма 3.87 Mb. 47 pg.
преглед
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013гПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
Ръководство за изпълнение на проекти и договори по мярка 312 ”подкрепа за създаване и развитие на микропредпиятия” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 Г
Програма 0.56 Mb. 5 pg.
преглед
Секторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия животСекторна програма в областта на професионалното образование и обучение Програма „Учене през целия живот
За всяка промяна на първоначално заложените дейности следва да се иска писмено разрешение от Център за развитие на човешките ресурси (црчр)!
Програма 326.6 Kb. 4 pg.
преглед
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райониПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
На основание Заповед №смр-09/15. 08. 2012 г на Изпълнителния директор на „миг карнобат”
Програма 57.47 Kb. 1 pg.
преглед
Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Програма 26.93 Kb. 1 pg.
преглед
Програма на земеделски съюз „александър стамболийскиПрограма на земеделски съюз „александър стамболийски
За да има бъдеще една политическа партия, тя трябва да разбира и да се приспособява към промените в съвременния свят
Програма 0.51 Mb. 4 pg.
преглед
Програма на предприятиетоПрограма на предприятието
Изпълнението на производствената програма и произведената продукция рефлектира върху продажбите на предприятието. На база на производствената програма се определят общите потребности от суровини, материали, компоненти за вграждане, опаковка, амбалаж и пр
Програма 212.16 Kb. 1 pg.
преглед
Програма по нова българска литература(1978-1919)Програма по нова българска литература(1978-1919)
Предмет, периодизация, методи на изследване. Изследователи на новата българска литература. Съвременно състояние на литературно-историческите проучвания
Програма 127.32 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за държавен зрелостен изпит по български език и литератураПрограма за държавен зрелостен изпит по български език и литература
Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,гражданската, институционалната и художествената комуникация
Програма 141.84 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образованиеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
Целта на учебно-изпитната програма за зрелостния изпит след завършено основно образование е подготовка на учениците за полагане на зрелостния изпит след завършено задължително основно образование съгласно Законa за основите на образователната и възпитателна система („Службени гласник рс”, №72/09)
Програма 1.28 Mb. 10 pg.
преглед
Програма на чешкия центърПрограма на чешкия център
Никола Иванов (р. 1990 г., студент в катедра „Фотография” на фаму в Прага) показват нощни отрязъци от глобалната сива периферия на започващия 21 век. Заснети от 2008 г в покрайнините на различни европейски градове, тяхната точна локализация е невъзможна заради анонимността им
Програма 152.16 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за държавенПрограма за държавен
Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
Програма 90.57 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвитеПрограма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите
Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Тервел е разработена в изпълнение на чл. 22 от Закона за почвите. Тя е неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда
Програма 138.5 Kb. 1 pg.
преглед
Програма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовкаПрограма за определяне на годишна оценка по български език и литература-задължителна подготовка
Джовани Бокачо – “Декамерон”. Свободата на моралната оценка като израз на ренесансовото мислене
Програма 1.07 Mb. 6 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   426
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом