Отчет

Към годишния финансов отчет на гр/с еик/булстат за гКъм годишния финансов отчет на гр/с еик/булстат за г
Еик/булстат и предмет на дейност Капиталът на дружеството е в размер на лева, като дружеството няма вземания по записани дялови вноски / има записани дялови вноски в размер на
Отчет 297.89 Kb. 3 pg.
преглед
Финансов отчетФинансов отчет
Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с продажба, маркетинг и разпространение на продукти на сладкарската промишленост
Отчет 0.95 Mb. 13 pg.
преглед
Приложение към годишния финансов отчет за период, завършващ на 30. 09. 2009 Учредяване и регистрацияПриложение към годишния финансов отчет за период, завършващ на 30. 09. 2009 Учредяване и регистрация
Торготерм” ад, гр. Кюстендил е дружество специализирано за производство на кухненско оборудване за обществено хранене. Създадено е като еад през 1994 год
Отчет 239.38 Kb. 1 pg.
преглед
Приложение към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31. 12. 2007 Учредяване и регистрацияПриложение към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31. 12. 2007 Учредяване и регистрация
Торготерм” ад, гр. Кюстендил е дружество специализирано за производство на кухненско оборудване за обществено хранене. Създадено е като еад през 1994 год
Отчет 252.38 Kb. 1 pg.
преглед
Междинен консолидиран финансов отчет 30 юни 2012 г. 1 Резюме на дейносттаМеждинен консолидиран финансов отчет 30 юни 2012 г. 1 Резюме на дейността
Варна в България. На 17 ноември 1997 г курортът Албена беше приватизиран, като 83% от държавния дял беше изкупен. Към датата на изготвянето на финансовия отчет, 100% от капитала на Групата е частна собственост. Албена ад е акционерно дружество, регистрирано в България. Седалището на фирмата е
Отчет 0.87 Mb. 14 pg.
преглед
Междинен индивидуален финансов отчет 30 септември 2011 г. 1 Резюме на дейносттаМеждинен индивидуален финансов отчет 30 септември 2011 г. 1 Резюме на дейността
Варна в България. На 17 ноември 1997 г курортът Албена беше приватизиран, като 83% от държавния дял беше изкупен. Към датата на изготвянето на финансовия отчет, 100% от капитала на Дружеството е частна собственост. Албена ад е акционерно дружество, регистрирано в България. Седалището на фирмата е
Отчет 0.9 Mb. 13 pg.
преглед
Към консолидирания финансов отчет на Ютекс Холдинг ад второ тримесечие на 2011 г. I. Подбрани счетоводни политикиКъм консолидирания финансов отчет на Ютекс Холдинг ад второ тримесечие на 2011 г. I. Подбрани счетоводни политики
Ютекс Холдинг ад води текущо счетоводството си и изготвя годишните финансови отчети в съответствие с изискванията на търговското и счетоводно законодателство и мсс
Отчет 123.77 Kb. 1 pg.
преглед
Съдържание Увод Глава І. Дълготрайните материални активи като отчетно – икономическа категорияСъдържание Увод Глава І. Дълготрайните материални активи като отчетно – икономическа категория
Същност на организацията на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи
Отчет 1.53 Mb. 10 pg.
преглед
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджетаОрганизация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета
Чрез бюджетното счетоводство се създава информация, която се използва за управление на процесите по изпълнението на бюджета. То може да се разглежда в три аспекта: като целесъобразна човешка дейност, като информационна система и като контролна система
Отчет 0.84 Mb. 8 pg.
преглед
Съставяне на държавния бюджет; приемане на държавния бюджет; изпълнение на държавния бюджет; приемане на отчета на държавния бюджетСъставяне на държавния бюджет; приемане на държавния бюджет; изпълнение на държавния бюджет; приемане на отчета на държавния бюджет
Този сложен процес се регламентира от Закона за устройство на държавния бюджет. С него се определят етапите на бюджетния процес, тяхното съдържание, сроковете за изпълнение и изискванията към тях. В съответствие със закона, като основни етапи на бюджетния процес се обособяват
Отчет 132.46 Kb. 1 pg.
преглед
Отчет на Управителния СъветОтчет на Управителния Съвет
Провеждаме Второ редовно Отчетно-Изборно Общо събрание на булпрофор, без да се брои Учредителното ос на 28. 01. 2000 год
Отчет 419.8 Kb. 4 pg.
преглед
Годишен отчет за третиране и транспортиране на отпадъци от моторни превозни средстваГодишен отчет за третиране и транспортиране на отпадъци от моторни превозни средства
Наличие на сертифицирани системи за управление на околната среда по чл. 132, ал. 2, т от Закона за опазване на околната среда и сертификация по групата стандарти iso 14000
Отчет 164.17 Kb. 1 pg.
преглед
Годишен отчет за дейността през 2010 годинаГодишен отчет за дейността през 2010 година
Баддпо българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
Отчет 4.07 Mb. 37 pg.
преглед
Консолидиран финансов отчет Параходство Българско речно плаване ад 31 декември 2010 гКонсолидиран финансов отчет Параходство Българско речно плаване ад 31 декември 2010 г
Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на консолидираните финансови отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Групата като обхваща едногодишния период от 1 януари 2010 г до 31 декември 2010 г
Отчет 2.1 Mb. 53 pg.
преглед
Отчет за изпълнение на целите за 2010 г. Приложение №2Отчет за изпълнение на целите за 2010 г. Приложение №2
Продължаване на процеса по сключване на споразумения за обмен и защита на класифицирана информация между Република България и друга държава с цел създаване на правна рамка за обмен на класифицирана информация в различни сфери на обществения живот
Отчет 77.46 Kb. 1 pg.
преглед

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом