Монография

Монография и глави от книгиМонография и глави от книги
Нарлева К. Социалното предприемачество. Издателство Матадор 74, Варна, 2011, isbn 978-954-371-302-8
Монография 447.47 Kb. 4 pg.
преглед
Монографията е редактиран и обработен вариант от подготвената за печат книга със заглавиеМонографията е редактиран и обработен вариант от подготвената за печат книга със заглавие
Настоящият труд е откъс от цялостна монография за българските четири сезона, откроени в поезията за деца на Иван Цанев*. Използваната литература е за цялостната монография
Монография 1.27 Mb. 12 pg.
преглед
Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І стБългарските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст
Авторът има над 35 самостоятелни публикации, от които 8 самостоятелни монографии, издадени в Република България. В една монография е съавтор със самостоятелна глава на чужд език (английски)
Монография 85.53 Kb. 1 pg.
преглед
Монография За две актьорски съзвездияМонография За две актьорски съзвездия
За две актьорски съзвездия, “Камея” / “Продуцентска къща две и половина”, С. 2004, 358 с., 210 ил. – хабилитационен труд за старши научен сътрудник ІІ ст. (доцент). Свидетелство №23724 на вак от 12. 06. 2006
Монография 76.87 Kb. 1 pg.
преглед
Монография №1 и статии с номера 3, 4, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 25 и 26; трудове, в които се разглеждатМонография №1 и статии с номера 3, 4, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 25 и 26; трудове, в които се разглеждат
Статистика и демография, обявен от Център за изследване на населението при бан софия, дв бр. 89 от 14. 10. 2008 г
Монография 81.99 Kb. 1 pg.
преглед
Концепция и средства за усъвършенстване на обучението на студенти от специалността \"маркетинг\" по дисциплината \" потребителско поведение\"Концепция и средства за усъвършенстване на обучението на студенти от специалността "маркетинг" по дисциплината " потребителско поведение"
За усъвършенстване на обучението на студенти от специалността “маркетинг” по
Монография 1.33 Mb. 9 pg.
преглед
Монография Великий НовгородМонография Великий Новгород
П 22 Педагогическое образование в университете: контекстно-биогра­фический подход: Монография /Под ред. А. Л. Гаврикова, М. Н. Певзнера. Великий Новгород: Новгу им. Ярослава Мудрого, 2001. 300 с
Монография 2.65 Mb. 13 pg.
преглед
Списък на Публикации на д-р Светлана Александрова – катедра Международни Икономически отношения и Бизнес Учебници, книгиСписък на Публикации на д-р Светлана Александрова – катедра Международни Икономически отношения и Бизнес Учебници, книги
Капиталови пазари – Глобална Перспектива -380 стр. (2005) – издателство Даниела Убенова в печат. Isbn: 9547911198
Монография 23.68 Kb. 1 pg.
преглед
Ввму „Н. Й. ВапцаровВвму „Н. Й. Вапцаров
Общ брой публикации в списания извън горепосочените (в индексирани издания) – не по-малко от 3
Монография 29.33 Kb. 1 pg.
преглед
Монография (приета за печат в издателството на Институт Конфуций София)Монография (приета за печат в издателството на Институт Конфуций София)
Светла Къртева-Данчева, представени за участие в конкурса за професор по Филология (алтайска и корейска литература и култура), обявен от су, публикуван в дв, бр. 5/17. 01. 20012 г
Монография 488.29 Kb. 4 pg.
преглед
И. П. Добаев исламский радикализмИ. П. Добаев исламский радикализм
И. П. Добаев Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Отв редактор Ю. Г. Волков.– Ростов-на-Дону: Издательство скнц вш, 2002. – с
Монография 4.94 Mb. 26 pg.
преглед
Допълнения към етимологията на някои топоними в монографията на проф. К. ПоповДопълнения към етимологията на някои топоними в монографията на проф. К. Попов
Разложката котловина през вековете. Структурно-семантичната класификация на имената в труда, с някои изключения, е направена убедително, което личи и в рецензията за труда, написана от проф. Н. Ковачев (сп. Език и литература, кн. 6, 1979, с. 98–100)
Монография 109.67 Kb. 1 pg.
преглед
Гоу дпо рс(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации» Ф. В. Габышева, Алексеева Г. И., Абрамова Д. ГГоу дпо рс(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации» Ф. В. Габышева, Алексеева Г. И., Абрамова Д. Г
Ф. В. Габышева, Алексеева Г. И., Абрамова Д. Г., Бугаев Н. И., Коркина С. М., Попова Н. Г., Романов Н. Н., Титов Д. К
Монография 3.37 Mb. 18 pg.
преглед
Справка за по-важните публикацииСправка за по-важните публикации
Христов Х. И. Оптимальное проектирование кумулятивных узлов – Дисертация за получаване на научна степен “Доктор на техническите науки”. ТулГУ, Русия – ипио, ва “Г. С. Раковски”, България, 1999. 532 с
Монография 119.54 Kb. 1 pg.
преглед
Монографията е редактиран и обработен вариант от подготвената за печат книга със заглавиеМонографията е редактиран и обработен вариант от подготвената за печат книга със заглавие
Настоящият труд е откъс от цялостна монография за българските четири сезона, откроени в поезията за деца на Иван Цанев*. Използваната литература е за цялостната монография
Монография 1.27 Mb. 12 pg.
преглед

  1   2   3   4
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом