Литература

Дисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общДисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ
Исертационния труд ще се състои на 21. 01. 2010 г от 15 часа в зала 2032 а на унсс на заседание на снс по финанси, счетоводство и контрол при Висшата атестационна комисия. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката и сектор Научни съвети, стая 2035 на унсс – София
Литература 0.65 Mb. 6 pg.
преглед
ЛитератураЛитература
Методи за синтез на енергоспестяващи технологии при реновацията на многоцелеви и многопродуктови химико-технологични системи с периодични процеси
Литература 243.97 Kb. 3 pg.
преглед
Литература: Търговски закон (последни корекции дв бр. 58/2003)Литература: Търговски закон (последни корекции дв бр. 58/2003)
Предмет на правото са винаги обществените отношения, които то регламентира. В нашето право е застъпен дуализма, т е има отделен отрасъл търговско право (срв в Западна Европа съществува companies’ law, право на търговските сделки ). Този дуализъм ние сме взели от Германия
Литература 0.69 Mb. 7 pg.
преглед
Литература Дембовски, Клаус. Pc сервизен справочник т. 2 Дънни платки. Bios setup. С., Техника, 2000Литература Дембовски, Клаус. Pc сервизен справочник т. 2 Дънни платки. Bios setup. С., Техника, 2000
Каскадно свързване на контролерите на прекъсване. Приоритет на прекъсванията. Plug and Play системи
Литература 1.08 Mb. 9 pg.
преглед
В литературата няма еднозначно определение за група, но почти винаги на групата се приписват следните две понятияВ литературата няма еднозначно определение за група, но почти винаги на групата се приписват следните две понятия
За междугруповите конфликти намерих приличен материал от интернет, който съм приложила, а какво е социграма засега си остава загадка като цяло мисля, че събрах всичката необходима информация, без излишни излияния,а на места го оставих в таблици за по-ясно
Литература 158.22 Kb. 1 pg.
преглед
Литература УводЛитература Увод
Интернет предлага необичайно високо отражение на медиите, като уеб дневниците често “загребват” истории от източниците на традиционните медии, а средите с виртуалнаа реалност, като пример онлайн игрите, и други подобни се развиха в “Интернет култура”
Литература 0.78 Mb. 5 pg.
преглед
Учебници -2009 / 2010 учебна годинаУчебници -2009 / 2010 учебна година
Учебник за 8 клас- автори Лазаров и Желев- изд.”Анубис”; Помагало по география на английски език-„Physical Geography for the 9 grade”- изд.”Софи-Р”-автор Нели Петрова; Атлас по география за 8 клас
Литература 45.45 Kb. 1 pg.
преглед
Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999гЛитература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г
Белев, Д., Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието,С., ФорКом, 1998г
Литература 13.38 Kb. 1 pg.
преглед
В литературата няма единен подход при анализиране еволюцията на  информационните  системи  и  този  въпрос  е  в  много  отношения В литературата няма единен подход при анализиране еволюцията на  информационните  системи  и  този  въпрос  е  в  много  отношения 
До  скоро  под  информационна  система  се  разбираше  бизнес  информационна  система  за  подпомагане  вземането  на  решения, 
Литература 463.39 Kb. 1 pg.
преглед
М. октомври български езикМ. октомври български език
Нова приказка за трите прасенца – съставяне на приказка с включване на нови герои
Литература 59.88 Kb. 1 pg.
преглед
Литература С. Троянски и др. Диференциално и интегрално смятане: функции на една променлива Илин, Садовничий, Сендов: Математически анализЛитература С. Троянски и др. Диференциално и интегрално смятане: функции на една променлива Илин, Садовничий, Сендов: Математически анализ
Анотация: курсът има задача да запознае студентите с дефинициите и свойствата на: сходящите редици и редове, непрекъснатите функции, производни на функция, формулата на Тейлър и приложенията и
Литература 21.07 Kb. 1 pg.
преглед
Стандарт за оформяне на текстоветеСтандарт за оформяне на текстовете
Научните статии да не превишават 15 стандартни страници, не повече от 27 000 знака
Литература 27.03 Kb. 1 pg.
преглед
Литература с. 8Литература с. 8
Музикално-ръкописното наследство на рилския манастир. Славянски музикални ръкописи – дигитализация и изследване
Литература 138.31 Kb. 1 pg.
преглед
Литература \"Икономикс\" Пол Самуелсон, Уилям НордхаузЛитература "Икономикс" Пол Самуелсон, Уилям Нордхауз
Еволюция на възгледите за предмета на икономикса. Основни икономически школи. Предмет, структура и функции на икономикса
Литература 17.77 Kb. 1 pg.
преглед
Литература по антитероризъмЛитература по антитероризъм
Абаджиева, М., Иванов, Я., Съвременният тероризъм (Том-і ислямски тероризъм). С. 2002
Литература 131.2 Kb. 1 pg.
преглед

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   55
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом