Литература

Използвана литература 14стрИзползвана литература 14стр
Организираната престъпност се превръща все повече в заплаха за обществото. Престъпното поведение вече не е само дело на отделни индивиди, но и на организации, които навлизат в различните структури на обществото
Литература 165.38 Kb. 1 pg.
преглед
Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178Литература: Жуков, Г. К. „Воспоминания и размышления, М., 1969г., стр. 154 178
Практическа проверка съвършенството на съветската военна доктрина. Светкавична война в чист вид
Литература 323.41 Kb. 2 pg.
преглед
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 странициНа дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници
Организация и управление извън сферата на материалното производство” по шифър 05. 02. 24 на Миглена Димитрова Ангелова
Литература 59.57 Kb. 1 pg.
преглед
Професионалнагимнази я поелектротехника и електроник аПрофесионалнагимнази я поелектротехника и електроник а
Проблемът за елекрификацията на град пловдив в периода 1919 1944 Г. И опит за приложението му в обучението по история във II курс”
Литература 0.81 Mb. 5 pg.
преглед
Икономика на логистичните дейностиИкономика на логистичните дейности
Взаимодействието на хората с природата представлява материално-веществената страна на производството, а взаимодействието между хората образува социалната страна на производството. Наличието на двете свързани страни има следния вид: S
Литература 446.05 Kb. 3 pg.
преглед
В литературата се приема, че признаването на търговско качество разширявало правоспособността на физическите лицаВ литературата се приема, че признаването на търговско качество разширявало правоспособността на физическите лица
Търговския закон (ТЗ). Освен че трябва да извършва сделките по чл. 1, ал. 1 Тз или да организира дейността си по търговски начин, едноличният търговец трябва да е дееспособно физическо лице, което има местожителство в страната. Общата правна уредба на едноличния търговец се съдържа в чл. 56-60а тз
Литература 148.62 Kb. 1 pg.
преглед
Поддръжка на материалните средстваПоддръжка на материалните средства
Логическото и задълбочено излагане на разглежданите в учебното помагало проблеми ще способстват то да представлява интерес и за всички читатели, интересуващи се от проблемите, свързани с организацията и развитието на поддръжката на материалните средства в Българската армия
Литература 66.3 Kb. 1 pg.
преглед
Литература: Кенеди, ПолЛитература: Кенеди, Пол
Код. Наименование на учебната дисциплина: Война и общество в Европа през новото време
Литература 40.57 Kb. 1 pg.
преглед
Литература Основни целиЛитература Основни цели
Общата идея за нея се формулира обикновено в абстрактна фирмена мисия. Фирмената мисия, от своя страна, се конкретизира в стратегически цели и задачи, след което се пристъпва към определяне на начина, по който те могат да се постигнат, т е разработва се стратегията
Литература 215.02 Kb. 1 pg.
преглед
Този проблем ни накара да извършим проучване в достъпната ни литература, за изследвания на водещите в спортното ориентиране страни. Да извъшим собствени изследвания и да обобщим всички получени резултати в аргументиран изводТози проблем ни накара да извършим проучване в достъпната ни литература, за изследвания на водещите в спортното ориентиране страни. Да извъшим собствени изследвания и да обобщим всички получени резултати в аргументиран извод
Термина “ориентировъчно бягане” необходимост за теорията на спортното ориентиране
Литература 107.67 Kb. 1 pg.
преглед
Литература: 1 \"Складови и транспортно-складови системи\" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 \"Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността\" техника’75 Кръстев, Михайлов, ХаралановЛитература: 1 "Складови и транспортно-складови системи" Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992 2 "Организация и техника на складовото стопанство в промишлеността" техника’75 Кръстев, Михайлов, Хараланов
Складови и транспортно-складови системи” Кръстев. Михайлов, Спасов, Бояджиев 1992
Литература 199.22 Kb. 1 pg.
преглед
Изисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката наИзисква познаване на посочената основна литература (предоставена на студентите); при подготовката на
Код. Наименование на учебната дисциплина: Международни измерения на демократизацията
Литература 77.52 Kb. 1 pg.
преглед
Ангел Димов Власт на всяка цена Библиотека зораАнгел Димов Власт на всяка цена Библиотека зора
Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана под никаква форма или начин, електронен или механичен, включително фотокопиране, записване или чрез каквито и да е системи за съхранение на информация, без писмено разрешение на авторите и издателството
Литература 3.24 Mb. 19 pg.
преглед
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994
Драганов,М. Нова историческа разновидност на общественото мнение: социален и информационен контекст. – В: Пъблик рилейшънс и реклама,1996, март-април: 6-7;и 1997,№1(5): 10-11
Литература 19.3 Kb. 1 pg.
преглед
Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994Литература блажнов, Е. А. Public Relations. Паблик рилейшнз. Има прес,М.,1994
Драганов,М. Нова историческа разновидност на общественото мнение: социален и информационен контекст. – В: Пъблик рилейшънс и реклама,1996, март-април: 6-7;и 1997,№1(5): 10-11
Литература 15.8 Kb. 1 pg.
преглед

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   55
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом